BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomczak Paulina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki lokalizacji "drugich domów" na przykładzie powiatu brodnickiego
Location Factors of "Second Homes" - the Case of Brodnica District
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 24, s. 67-82, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Rekreacja, Obszary wiejskie, Miasto
Housing, Recreation, Rural areas, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Brodnica, Region brodnicki, Województwo kujawsko-pomorskie
Brodnica, Brodnica region, Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W  ostatnich dziesięcioleciach przemiany społeczno-gospodarcze zapoczątkowały kształtowanie się sprzyjających warunków dla rozwoju stylu życia opartego na dwóch domach. Większa ilość wolnego czasu i bogacenie się ludności spowodowały, że z czasem posiadanie drugiego domu stało się osiągalne dla coraz szerszej grupy społecznej. "Drugie domy" znaleźć można w najrozmaitszych miejscach, lecz o ich powstaniu zawsze decydowały pewne czynniki lokalizacji. Celem artykułu jest ich zidentyfikowanie i utworzenie hierarchii ważności. W pierwszej części opracowania dokonano przeglądu zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu na temat rozwoju "drugich domów". Następnie przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego poznania motywów wyboru na lokalizację "drugiego domu" powiatu brodnickiego w województwie kujawsko-pomorskim. (abstrakt oryginalny)

In recent decades social and economic changes initiated the creation of favorable conditions for the development of a lifestyle based on two houses. The purpose of this article is to identify and classify the location factors that attract people to buy or build a "second home" in a particular place. The paper is divided into two sections. The first part presents a brief overview of international and national academic literature. As we found out, there are at least five groups of factors that affect the location of "second homes". However, the two most important are the quality of the environment and landscape, including the potential for recreation, and efficient technical and road infrastructure that ensure transport accessibility. Moreover, it is important to recognize that there is a distinction between weekend homes, often located close to primary residence, and vacation homes situated independently of homeowner's place of residence. The second part of the article describes the results of research conducted in 2012, in summer season. The main aim of this study was to recognize people's opinions and identify the motives that led them to choose Brodnica District for the location of "second home". The research allowed determining the spatial distribution of "second homes" and the way they are used. As we showed, the tourist attractiveness of the investigated area depends mainly on natural tourist attractions, developed technical infrastructure and a high level of transport accessibility. The majority of "second homes" clusters are situated near the towns Zbiczno, Górzno and Gaj-Grzmięca. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell M. 1976. The spatial distribution of seasonal homes: A modified gravity model. Journal of Leisure Research, 8: 225-233.
 2. Bezkowska G. 2004. Przyrodnicze czynniki lokalizacji miejscowości wypoczynkowych w regionie łódzkim. [W:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, Kielce, s. 181-188.
 3. Budner W. 2003. Lokalizacja przedsiębiorstw: Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Burby R.J., Donnelly T.G., Weiss S.F. 1972. Vacation home location: A model for simulating the residential development of rural recreation areas. Regional Studies, 6: 421-439.
 5. Coppock J.T. 1977. Second homes: Curse or blessing? Pergamon Press, Oxford.
 6. Costello L. 2005. Going bush: The implications of urban-rural migration. School of Geography and Environmental Science, Monash University, Melbourne.
 7. Duval D.T. 2004. Mobile migrants: Travel to second homes. [W:] C.M. Hall, D.K. Müller (red.), Tourism, mobility, and second homes: Between elite landscape and common ground. Channel View Publications, Clevedon, s. 87-96.
 8. Dziegięć E. 1995. Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce. Turyzm 5, 1: 5-56.
 9. Gallent N., Mace A., Tewdwr-Jones M. 2005. Second homes: European perspectives and UK policies. Ashgate Publishing, Aldershot.
 10. Gallent N., Tewdwr-Jones M. 2000. Rural second homes in Europe: Examining housing supply and planning control. Journal of Housing and the Built Environment, 15, 4: 399-401.
 11. Grucza J., Grucza K. 2007. Kolonizacja turystyczna Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie gmin Sierakowice i Sulęczyno. Słupskie Prace Geograficzne 3: 203-215.
 12. Hall C.M., Müller D.K. 2004. Second homes: Curse or blessing? Revisited. [W:] C.M. Hall, D.K. Müller (red.), Tourism, mobility, and second homes: Between elite landscape and common ground. Channel View Publications, Clevedon, s. 3-14.
 13. Halseth G. 2004. The cottage privilege: Increasingly elite landscapes of second homes in Canada. [W:] C.M. Hall, D.K. Müller (red.), Tourism, mobility, and second homes: Between elite landscape and common ground. Channel View Publications, Clevedon, s. 35-54.
 14. Heffner K., Czarnecki A. 2011. Zjawisko drugich domów w ujęciu teoretycznym. [W:] K. Heffner, A. Czarnecki (red.), Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 13-36.
 15. Hidle K., Ellingsen W., Cruickshank J. 2010. Political conceptions of second home mobility. Sociologia Ruralis, 50: 139-155.
 16. Jaakson R. 1986. Second home domestic tourism. Annals of Tourism Research, 13: 357-391.
 17. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 2011. Charakterystyka drugich domów. [W:] K. Heffner, A. Czarnecki (red.), Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 89-112.
 18. Kowalczyk A. 1993. Percepcja jakości wypoczynku w drugim domu (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy), Turyzm 3: 2.
 19. Kowalczyk A. 1994. Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Lindgren U. 2003. Who is the counter-urban mover? - Evidence from the Swedish urban system. International Journal of Population Geography, 9: 399-418.
 21. Lundmark L., Marjavaara R. 2005. Second home localizations in the Swedish Mountain Range. Tourism, 53: 3-16.
 22. Łapińska H. 1999. Problemy budownictwa letniskowego na przykładzie zabudowy letniskowej nad jeziorem Dreństwo. [W:] W. Misiak, D. Karolczak (red.), Wieś letniskowa i agroturystyka. Wydawnictwo Silesia, Warszawa-Wrocław.
 23. Marjavaara R. 2007. The displacement myth - Second home tourism in the Stockholm Archipelago. Tourism Geographies, 9: 296-317.
 24. Matczak A. 1995. Preferencje kierunkowe w lokalizacji drugich domów w łódzkiej aglomeracji miejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20.
 25. Müller D.K. 2005. Second home tourism in the Swedish Mountain Range. [W:] C.M. Hall, S. Boyd (red.), Nature-based tourism in peripheral areas: Development or disaster? Channel View Publications, Clevedon, s. 133-148.
 26. Müller D.K. 2011. Second homes in rural areas: Reflections on a troubled history. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 65, 3: 137-143.
 27. Müller D.K., Hall C.M., Keen D. 2004. Second home tourism impact. Planning and Management. [W:] C.M. Hall, D.K. Müller (red.), Tourism, mobility, and second homes: Between elite landscape and common ground. Channel View Publications, Clevedon, s. 15-34.
 28. Müller D.K., Marjavaara R. 2011. From second home to primary residence: Migration towards recreational properties in Sweden 1991-2005. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 103: 53-68.
 29. Nelson PB., Oberg A., Nelson L. 2010. Rural gentrification and linked migration in the United States. Journal of Rural Studies, 26, 4: 343-352.
 30. Oxley M., Brown T., Lishman R., Turkington R. 2008. Rapid evidence assessment of the research literature on the purchase and use of second homes. Centre for Comparative Housing Research, Leicester Business School.
 31. Pawlikowska-Piechotka A. 2001. Rynek domów i mieszkań wakacyjnych. Problemy turystyki, 24, 3-4: 65-7.
 32. Perkins H.C., Thorns D.C. 2006. Home away from home: The primary/second-home relationship. [W:] N. McIntyre, D.R. Williams, K.E. McHugh (red.), Multiple dwelling and tourism: Negotiating place, home and identity. CABI, Wallingford, s. 67-82.
 33. Shellito B.A. 2006. Second-home distributions in the USA's Upper Great Lakes states: Analysis and implications. [W:] N. McIntyre, D. R. Williams, K. E. McHugh (red.), Multiple dwelling and tourism: Negotiating place, home and identity. CABI, Wallingford, s. 194-206.
 34. Suffron R. 1998. Perceived impacts of outdoor recreation development on benefits of cottage owners at Aylesford Lake: A test of the social exchange theory. Journal of Applied Recreation Research, 23: 23-41.
 35. Vágner J., Müller D.K., Fialová D. 2011. Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. Geografie, 116: 191-210.
 36. Visser G. 2003. Visible, yet unknown: Reflections on second-home development in South Africa. Urban Forum, 14: 379-407.
 37. Wallace A. 2005. The impact of empty, second and holiday homes on the sustainability of rural communities: A systematic literature review. Centre for Housing Policy, University of York. Williams D.R., Van Patten S.R. 2006. Home and away? Creating identities and sustaining places in a multi-centred world. [W:] N. McIntyre, D. R.
 38. Williams, K. E. McHugh (red.), Multiple dwelling and tourism: Negotiating place, home and identity. CABI, Wallingford, s. 32-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu