BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwapisz Arkadiusz (Urząd Patentowy RP)
Tytuł
System do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym
System for Managing Patent Documentation in Visegrad Patent Institute
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 66-82, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie dokumentami, Dokumentacja, Patenty
Document management, Documentation, Patent
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, K10, M12
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono system do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (VPI) pełniącym funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA). Zadaniem systemu jest obliczanie terminów na sporządzenie międzynarodowego raportu i opinii wstępnej oraz przydzielenie zespołu ekspertów do sprawy. Każdy z ekspertów wyznaczony w danej sprawie otrzymuje informacje o przydzielonej sprawie, w szczególności o terminach, w których powinien wykonać raport międzynarodowy i opinię wstępną. Dane prezentowane są na zmodyfikowanym wykresie Gantta. Jeśli termin się zbliża, wyznaczeni eksperci otrzymują odpowiednie powiadomienia wysyłane e-mailem. Dotychczasowy system nie miał takiej funkcjonalności. Omawiany system stanowi jedynie archiwum przechowujące zbiory plików.(abstrakt oryginalny)

The article presents a system for managing patent documentation at the Visegrad Patent Institute (VPI) acting as the International Search Authority (ISA) and the International Preliminary Examining Authority (IPEA). The system's task is to calculate deadlines for preparing an international report and preliminary opinion, and assigning a team of experts to the application. Each of the experts appointed in a given case receives a number of information about the assigned case, in particular about the dates in which it should perform an international report and written opinion. The data is presented on a modified Gantt chart. In the case of deadlines, designated experts receive appropriate notifications in the form of e-mail. The previous system did not have such functionality. It is only an archive that stores files.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
  2. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., 2014, Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
  3. Łapuńka I. Knosala R., 2010, - Istota zakłóceń w zarządzaniu projektami, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1.
  4. OpenOffice.org 2.0 Calc, Project-Management with Gantt-Charts, first edition, 2005.
  5. Układ o współpracy patentowej PCT sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2013, poz. 1410 z późniejszymi zmianami.
  7. Wilson J.M., 2003, Gantt charts: A centenary appreciation, European Journal of Operational Research.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu