BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzejewska Dagmara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ
The Concept of Applications Supporting a Creative Organization with the Use of TRIZ Methodology
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 108-121, rys., bibliogr. 31 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Informatyka, Twórczość organizacyjna, Technologia informacyjna, Metoda TRIZ
Information and Communication Technology (ICT), Information science, Organizational creativity, Information Technology (IT), TRIZ method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32
summ., streszcz.
Abstrakt
Wsparcie twórczej organizacji i twórczego procesu poprzez narzędzia ICT (Information and Communications Technology) i IT (Information Technology) z użyciem metodyki TRIZ, czyli teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań, to propozycja wzbogacenia dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie stwierdzonego braku kompleksowego narzędzia w tym obszarze. Jest to również propozycja dla praktyków, którzy mają wpływ na kształt, kierunek i dynamikę rozwoju systemów zarządzania w organizacjach oraz na proces twórczy i proces porozumiewania się.(abstrakt oryginalny)

Support for creative organization and creative process through ICT (Information and Communications Technology) and IT (Information Technology) tools with the use of TRIZ methodology, i.e. the theory of solving innovative tasks, is a proposal to enrich the existing scientific achievements in the field of the identified lack of a comprehensive tool in this area. It is also a proposal for practitioners who influence the shape, direction and dynamics of development of management systems in organizations as well as the creative and communication process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altszuller H.S., 1972, Algorytm wynalazku, Biblioteka Wiedzy Współczesnej. Omega, s. 59, 97-301.
 2. Altszuller G.S., 1983, Elementy teorii twórczości inżynierskiej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 3. Alvarado L.D., 2006, The Creative Organizations as Living Systems, [w:] S. Torre, V. Violant (red.), Understanding and Evaluating Creativity, Editiones Algiba, Malaga.
 4. Ambiene T.M., 1983, The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, New York.
 5. Bharadwaj S., Menon A., 2000, Making innovation happen in organizations: Individual creativity mechanisms, organizational creativity mechanisms or both, Journal of Product Innovation Management, no. 17, s. 424-434.
 6. Borghini S., 2005, Organizational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate, Journal of Knowledge Management, no. 9, s. 19-33.
 7. Bratnicka K., 2010, Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i pojęcia, Organizacja i Zarządzanie, nr 2(10), s. 5-16.
 8. Bratnicki M., Olszak M.C., Kisielnicki J., 2014, Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Informatyka Ekonomiczna, nr 1 (31), s. 36-46.
 9. Drazin R., Glynn M.A., Kazanjian R.K., 1999, Multilevel theorizing abort creativity in organizations: A sensemaking perspective, Academy of Management, s. 286-307.
 10. Gajewski A., 2013, TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów, Zeszyty Naukowe. Towaroznawstwo, nr 924, s. 7-19.
 11. Gurteen D., Knowledge, Creativity and Innovation, http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/kci-article, dostęp: 30.09.2018.
 12. Hall J.M., Johnson M.E., 2009, When should a process be art, not science?, Harvard Business Review, no. 87, s. 58-65.
 13. https://ordoexchao.am.szczecin.pl/pisza-o-nas/47-kolo-uruchomione, dostęp 06.12.2017.
 14. Jerzyk E., 2007, Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 15. Kao J.J., 1989, Entrepreneurship, Creativity and Organization: Text, Cases and Readings, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 16. Klijn M., Tomic W., 2010, A review of creativity within organizations from a psychological perspective, Journal of Management Development, no. 29, s. 322-343.
 17. Lorek P., 2017, Metody i narzędzia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Mach-Król M., 2017, Przykłady systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 120-134.
 19. Minu I., 2003, Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework, Human Resource Development Review, vol. 2, no. 4, s. 337-359.
 20. Mitchell W.J., Inouye A.S., Blumenthal M.S., 2003, Beyond Productivity: Information Technology, Innovation and Creativity. Technology and Creativity, National Research Council, National Academy of Science, Washington.
 21. Olszak M.C., 2017, Wiedza i ICT w rozwoju twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna, Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Olszak C.M., Kisielnicki J., 2014, Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, no. 1(31), s. 27.
 23. Olszak C.M., Kisielnicki J., 2017, Systemy wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 24. Olszak C.M., Kisielnicki J., Bartuś T., 2017, Teorie i podejścia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 25. Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P., 2017, Projektowanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej, [w:] Olszak C.M. (red.), Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Olszak M.C. (red.), 2017, Twórczość organizacyjna. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 27. Savransky S.D., 2000, Engineering of Creativity. Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving, CRC Press.
 28. Stasiakiewicz M., 1999, Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 29. Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W., 1993, Toward a theory of organizational creativity, The Academy of Management Review, vol. 18, no. 2, 4, s. 293-321.
 30. Woźniak M., 2017, An innovative customer-oriented approach to IT projects, based on TRIZ method, [w:] J. Kowal, A. Kuzio, J. Mäkiö, G. Paliwoda-Pękosz, P. Soja, R. Sonntag (eds.), Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM), ICTM, Uniwersytet Wrocławski.
 31. Zhou J., George J.M., 2001, When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice, Academy of Management Journal, no. 44(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu