BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zygała Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Technologia blockchain jako rewolucja w trans-akcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania
Blockchain Technology as a Revolution in Digital Transactions. Technological Aspects and Potential Applications
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 122-134, rys., bibliogr. 24 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologia blockchain, Bitcoin, Rozproszone przetwarzanie danych
Blockchain technology, Bitcoin, Data processing diffuse
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O30
summ., streszcz.
Abstrakt
Technologia blockchain określana jest często jako system, którego nie można złamać. Postrzegana jest jako rozwiązanie mogące zmienić oblicze wielu branż. Przechowuje ona dane w wielu lokalizacjach zamiast w jednym centralnym repozytorium, dzięki czemu są one bezpieczniejsze. Dzięki swoim właściwościom blockchain rewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji elektronicznych przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka ataków przez zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc włamań. Obecnie łańcuch bloków może być wykorzystywany w różnych transakcjach cyfrowych dotyczących m.in. rynku energii elektrycznej, handlu, kryptowalut, sprzedaży i kupna akcji. Jednocześnie trwają prace nad szerszym jego wykorzystaniem w bankowości, ubezpieczeniach, administracji publicznej (podpis elektroniczny) i przy uwierzytelnianiu dokumentów. Celem artykułu jest wskazanie na potencjał i przykłady zastosowania technologii blockchain w różnych obszarach. Wykorzystane metody badań to przegląd aktualnej literatury przedmiotu, analiza wybranych przypadków praktycznych i analiza przydatności zastosowania omawianej technologii, którą przeprowadzono pod kątem możliwości wdrożenia technologii łańcucha bloków w różnych dziedzinach życia i techniki.(abstrakt oryginalny)

Blockchain technology is often referred to as a system that cannot be broken and is perceived as a solution that can change many industries. It stores data in multiple locations instead of one central repository, making them safer. Its use may reduce the risk of attacks by reducing the number of potential hacking points. Thanks to its properties, blockchain revolutionises the way of concluding, settlement and saving electronic transactions. Currently, blockchain can be used in various digital transactions related to the energy market, trade, cryptocurrencies, sale and purchase of stock, etc. At the same time, there are activities for its wider applications in banking, public administration (electronic signature) and in documents authentication. The purpose of the article is to point to the potential and examples of the use of blockchain technology in various areas. The applied research methods are a review of the current literature of the topic, analysis of selected practical cases and analysis of the suitability of the application of the discussed technology, which was carried out in terms of the possibility of implementing blockchain in various areas of life and technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedrzycki N., 2018, Księga wszystkich ksiąg. Oto, czym jest blockchain i dlaczego wszystko zmieni, Business Insider Polska 17.03.2018, https://businessinsider.com.pl/technologie/blockchain/ blockchain-i-jego-zastosowania-to-uniwersalne-narzedzie/l2yv0b6, dostęp: 7.12.2018.
 2. Bystrzyński Ł., 2016, Sektor finansowy coraz bardziej fintech, https://www.pwc.pl/pl/pdf/sektor-finansowy-coraz-bardziej-fintech-raport - -pwc.pdf, dostep: 5.12.2018.
 3. CoinMarketCap, Top 100 Coins by Market Capitalization, https://coinmarketcap.com/coins/, dostęp: 18.12.2018.
 4. Deptuła E., Co to jest blockchain i jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia ekonomii?, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-ekonomii-i-zarzadzania/centrum-technologii-blockchain/co-to-jest-blockchain-i-jakie-moze-miec-znaczenie-z-punktu-widzenia-ekonomii, dostęp: 15.12.2018.
 5. Dikariev H., Miłosz M., 2018, Technologia blockchain i jej zastosowania, Journal Computer Sciences Institute (JCSI), no. 6 (2018), s. 59-61.
 6. Dorri A., Kanhere S., Jurdak R., 2016, Blockchain in Internet of Things: Challenges and Solutions, arXiv, Cornell University Library, Computer Science, Cryptography and Security, 18.08.2016, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1608/1608.05187.pdf, dostęp: 19.12.2018.
 7. Dresher D., 2017, Blockchain Basics, Apress, Frankfurt.
 8. Dudek D., 2017, Możliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze edukacji, Informatyka Ekonomiczna, nr 3(45).
 9. Government Office for Science, 2016, Distributed Ledger Technology: Beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientifc Adviser, London (UK), https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf, dostęp: 18.12.2018.
 10. Goliński T., 2017, Blockchain w administracji publicznej, ComputerWorld, 10.02.2017, https://www.computerworld.pl/news/Blockchain-w-administracji-publicznej,407343.html, dostęp: 21.12.2018.
 11. Grzywacz P., 2018, Technologia łańcucha bloków (blockchain) jako rewolucja w cyfrowych transakcjach i nowa definicja zaufania w sieci Internet, praca dyplomowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Jajeśniak E., 2018, Blockchain jako rewolucja technologiczna i jej zastosowanie przez rządy krajów, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-ekonomii-i-zarzadzania/centrum-technologii-blockchain/blockchain-jako-rewolucja-technologiczna-i-jej-zastosowanie-przez-rzady-krajow/, dostęp: 17.12.2018.
 13. Kliger B., Szczepański J., 2017, Blockchain - historia, cechy i główne obszary zastosowań, Człowiek w Cyberprzestrzeni, Czasopisma Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nr 1 (2017).
 14. Kwang T.W., 2017, How are governments using blockchain technology?, Enterprise Innovation, 14.03.2017, http://www.enterpriseinnovation.net/article/how-are-governments-using-blockchain- -technology-1122807855, dostęp: 28.11.2018.
 15. MarketsandMarkets Research, 2018, Internet of Things Technology Market by Node Component (Processor, Sensor, Connectivity IC, Memory Device, and Logic Device), Network Infrastructure, Software Solution, Platform, Service, End-use Application, and Geography - Global Forecast to 2022, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/iot-application-technology-market-258239167.html, dostęp: 29.09.2018.
 16. Ministerstwo Cyfryzacji, 2019, Od papierowej do cyfrowej Polski, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/od-papierowej-do-cyfrowej-polski?inheritRedirect=true, dostęp: 4.01.2019.
 17. Muszyński M., 2016, Blockchain, czyli jak technologia Bitcoina robi karierę, Forbes, 1.08.2016, https://www.forbes.pl/technologie/blockchain-technologia-bitcoina-rewolucja-w-cyberbezpieczenstwie/7z71ncj, dostęp: 5.12.2018.
 18. Piech K. (red.), 2016, Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, http://kryptochemik.pl/download/leksykon-pojec-na-temat-technologii-blockchain-i-kryptowalut.pdf, dostęp: 8.12.2018.
 19. Piech K., Zyga P., 2018, Wykorzystanie blockchain przez rząd estoński, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-ekonomii-i-zarzadzania/centrum-technologii-blockchain/wykorzystanie-blockchain-przez-rzad-estonski/, dostęp: 20.12.2018. 134
 20. Plummer L., 2018, Nadchodzi BIoT: korzyści z połączenia Internetu rzeczy i technologii blockchain, Intel, https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/it-managers/the-benefits-of-blockchain-iot-biot.html, dostęp: 1.12.2018.
 21. Rutkowski B., 2018, Blockchain - aspekty technologiczne oraz przykłady zastosowań, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-ekonomii-i-zarzadzania/centrum-technologii-blockchain/blockchain-aspekty-technologiczne-oraz-przyklady-zastosowan/, dostęp: 11.12.2018.
 22. Usidus M., 2018, Czy blockchain to nowy Internet?, Młody Technik, https://mlodytechnik.pl/m-technik/28970-czy-blockchain-to-nowy-internet, dostęp: 2.12.2018.
 23. Varnavskiy A., Gruzina U., Rot A., Trubnikov V., Buryakova A., Sebechenko E., 2018a, Design of models for the tokenization of electric power industry basing on the blockchain technology, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 17.
 24. Varnavskiy A., Gruzina U., Rot A., Trubnikov V., Buryakova A., Sebechenko E., 2018b, Development of crowd investing on the basis of ICO crypto assets using block-options for the supply of electric generation capacity, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu