BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitarska-Buba Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Architektura systemów Blockchain 2.0
Architecture of the Blockchain 2.0
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 135-147, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologia blockchain, Systemy rozproszone, Informatyka ekonomiczna, Przetwarzanie danych, Architektura systemu
Blockchain technology, Systems diffuse, Business informatics, Data processing, System architecture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C88, M21
summ., streszcz.
Abstrakt
Systemy blockchain są technologią umożliwiającą rozproszone przetwarzanie danych między różnorodnymi węzłami w obrębie sieci. Systemy te stanowią przykład technologii rewolucyjnej determinującej zmiany w podejściu do systemu zarządzania oraz systemów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnej gospodarce. Osiągnięto to głównie na skutek przeniesienia ciężaru procesu walidacji poprawności transakcji z dotychczasowych jednostek centralnych, takich jak instytucje finansowe, banki czy urzędy, na poziom algorytmów informatycznych zaimplementowanych w danym systemie Blockchain 2.0. W artykule zaprezentowano koncepcję architektury systemów Blockchain 2.0, zarządzaną przez poszczególne warstwy od aspektów czysto algorytmicznych przez wydajnościowe aż po aspekt biznesowy. Zastosowanie poszczególnych warstw pozwala na coraz bardziej elastyczne zastosowanie systemów Blockchain 2.0 na gruncie biznesowym.(abstrakt oryginalny)

Blockchain technology is still new and growing on the market. Different companies work on constant development of new commercial systems based on IT. Decentralized network of nodes connected to one chain is allowed to exchange and authorize transactions without central based authority. The article describes how blockchain systems were growthing within the past 10 years, and how to build business oriented architecture of them. The author describes dependencies between architecture layers of the system to meet business requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badr B., 2018, Blockchain by Example, Packt Publishing, ISBN 9781788475686.
 2. Bartoletti M., Po mpianu L., 2017, An empirical analysis of smart contracts: platforms, applications, and design patterns, Lecture Notes in Computer Science, https://www.researchgate.net/publication/315454656_An_Empirical_Analysis_of_Smart_Contracts_Platforms_Applications_and_Design_Patterns, dostęp: 11.11.2018.
 3. Bitcoin, 2008, https://bitcoin.pl/manifest-satoshi-nakamoto/, dostęp: 15.11.2018.
 4. Deloitte, 2017, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF, dostęp: 17.09.2018.
 5. Drescher D., 2017, Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps, Apress, ISBN 9781484226049.
 6. Hofmann E.U.M., Bosia N., 2018, Supply Chain Finance and Blockchain Technology, Springer. ISBN 978-3-319-62371-9.
 7. Klinger B., Szczepański J., 2017, Blockchain - historia, cechy i główne obszary zastosowań , http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cwc/article/view/1858/1682, dostęp: 17.09.2018.
 8. Panda P.S., Singhal B., Dhameja G.,2018, Beginning Blockchain: A Beginner's Guide to Building Blockchain Solutions, Apress, ISBN 9781484234440.
 9. Prusty N., 2018, Blockchain for Enterprise, Packt Publishing, ISBN: 9781788479745.
 10. Piech K. (red.), 2016, Leksykon pojęć na temat technologii Blockchain i kryptowalut, https://www.gov.pl/documents/31305/0/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf/77392774-1180-79ab-4dd5-089ffab37602, dostęp: 15.11.2018.
 11. Santos M., Moura E., 2019, Hands-On IoT Solutions with Blockchain, Packt Publishing Ltd., ISBN 9781789132243.
 12. Schwöbel Ch., Bensberg F., Gerth Ch., Potenziale von, Blockchain 2.0 in der Energiewirtschaft - Analyse einer Applikation für einen lokalen Energiemarkt auf Basis von Smart Contracts, https://www.researchgate.net/publication/329894290_Potenziale_von_Blockchain_20_in_der_Energiewirtschaft_-_Analyse_einer_Applikation_fur_einen_lokalen_Energiemarkt_auf_Basis_von_Smart_Contracts, dostęp: 12.12.2018.
 13. Swam M., 2015, Blockchain, O'Reilly Media, Inc., ISBN 9781491920497.
 14. Xiwei Xu, Pautasso C., Zhu L., Gramoli V., Ponomarev A., Chen Sh., 2016, The Blockchain as a Software Connector, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7516828, dostęp: 12.12.2018.
 15. Xiwei Xu, Weber I., Staples M, Zhu L., Bosch J., Bass L., Pautasso C., Rimba P., 2017, A Taxonomy of Blockchain-Based Systems for Architecture Design, https://ieeexplore.ieee.org/document/7930224, dostęp: 12.12.2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu