BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Resiński Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Programy miejskie w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej
Urban Programmes under the European Union's Regional Policy
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 9-26, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE, Rozwój miasta, Polityka miejska
Regional development, EU regional policy, City development, Urban policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Z działalnością Unii Europejskiej na polu wspierania rozwoju regionalnego wiele podmiotów wiąże duże nadzieje. Wśród nich są także miasta, w których mieszka obecnie 72% obywateli UE. Miasta, zwłaszcza duże, będące biegunami wzrostu gospodarczego oraz centrami innowacji i rozwoju, nie były jak dotąd objęte silnym wsparciem funduszy unijnych, które kierowane są w szczególności do uboższych regionów Europy. Celem niniejszej publikacji jest ocena dotychczasowych działań podejmowanych przez Unię Europejską wobec obszarów miejskich, jak również przedstawienie rozwiązań mających na celu uskutecznienie wymiaru miejskiego polityki regionalnej Unii Europejskiej po 2013 r. Badania oparte zostały na serii poszerzonych wywiadów eksperckich przeprowadzonych z przedstawicielami miast będących bezpośrednimi beneficjentami analizowanych programów, reprezentantami instytucji europejskich, organów państwowych oraz stowarzyszeń samorządowych, a także naukowcami i ekspertami ds. polityki miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to sum up and to evaluate the shape and the actions implemented within The Regional Policy of the European Union in support of urban areas. Research based on interviews with experts in this field also summarises the propositions and recommendations for future actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg I. 2002. Competitiveness and cohesion in EU policies. Journal of Common Market Studies, 40: 171-171.
 2. Berg L. van den 2005. National Urban Policies in the European Union. Erasmus University, Rotterdam.
 3. Boddy M., Parkinson M. 2004. City Matters. Policy Press, Bristol.
 4. Cheshire P., Hay D., Carbonaro G., Bevan N. 1987. Urban Problems and the Regional Policy of the European Community. European Commission, Luxemburg.
 5. Frank S. 2005. The European Union and the European cities: three phases of the European urban policy. [W:] U. Altrock, S. Hunting, D. Paters (red.), Spatial planning and urban development in the new EU member states: From adjustments to reinvention. Ashgate.
 6. Hachmann C.J. 2000. EU-Programm zur Forderung einer dauerhaften Stadtentwicklung. URBAN II erfordert rasches Handeln. ZdW Bay, 4: 181-191.
 7. Mega V.P. 2010. Sustainable Cities for the Third Millenium: The Odyssey of Urban Excellence. Springer.
 8. Molle W. 2007. European cohesion policy. Routledge.
 9. Parkinson M. 1992. Urbanisation and the Function of Cities in the European Community. European Community, Bruksela, Luksemburg.
 10. Parkinson M. 2005. Urban Policy in Europe: where have we been and where are we going. [W:] Prepared under NODEProject on European Metropolitan Governance For Austrian Federal Ministry of Education, Science & Culture.
 11. Parkinson M. 2006. Cohesion policy and cities in Europe. Cities for growth, jobs and cohesion. The urban action of the Structural Funds. Inforegio Panorama, Bruksela, s. 7-10.
 12. Resiński T. 2011. Programy miejskie w polityce regionalnej Unii Europejskiej. Praca magisterska napisana pod opieką profesora Tomasza Kaczmarka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 13. Tofarides M. 2003. Urban policy in the European Union: a multi-level gatekeeper system. Ashgate.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu