BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tölle Alexander (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Założenia i możliwości współpracy transnarodowej między metropoliami na przykładzie Poznania i Berlina
Essentials and Potentials of Transnational Cooperation between Metropolises in the Case of Poznań and Berlin
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 27-42, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Współpraca międzynarodowa, Współpraca regionów przygranicznych
Metropolitan area, International cooperation, Region cross-border cooperation
Kraj/Region
Niemcy, Poznań, Berlin, Polska
Germany, Poznan, Berlin, Poland
Abstrakt
Konieczność tworzenia transnarodowych sieci powiązań między regionami jest skutkiem postępującej integracji europejskiej oraz globalizacji stosunków społeczno- gospodarczych. W ramach zarządzania rozwojem metropolii europejskich strategie z dziedzin wymiany doświadczeń, lobbingu, realizacji projektów i specjalizacji razem z innymi metropoliami odgrywają coraz ważniejszą rolę w reagowaniu na zmieniające się wyzwania. Istnieją także pola działania, na których współpraca między sąsiadującymi ze sobą regionami metropolitalnymi może ułatwić rozwiązania pewnych problemów. Z tej perspektywy wstępna analiza możliwości współpracy między regionami metropolitalnymi Poznania i Berlina - na tle członkostwa obu regionów w Partnerstwie-Odra - ukazuje istnienie wspólnych interesów, które mogą się przyczyniać do powstawania transnarodowych sieci powiązań. (abstrakt oryginalny)

Today's inevitability to create transnational networks between regions is a result of the progressing European integration process as well as of the globalisation of socioeconomic and cultural relations. Managing the development process of a European metropolis requires increasinglycooperation structures with other metropolises in the field of best practice exchange, lobbying, project implementation and regional specialisation, in order to cope with the ever faster changing development challenges. International experience shows that there are also action fields on which cooperation between neighbouring metropolitan regions maycontribute to solve specific problems. From this perspective a set-up analyses of the cooperation potentials between the metropolitan regions of Poznań and Berlin - against the background of both metropolitan regions being members in the transnational macro-cooperation space of the Oder Partnership - highlights the existence of numerous joint interests that maycontribute to the creation of transnational networks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altvater E. 1994. Politik des Weltmarkts oder die Natur des Standorts [Polityka rynku światowego, czyli: Natura lokalizacji]. [W:] O. Negt (red.), Die zweite Gesellschaftsreform. 27 Plädoyers. Steidl, Göttingen, s. 17-26.
 2. Aust B. 2010. Stadtprofil Berlin//Berlin - profil miasta. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin.
 3. Bege S. 2010. Das Konzept der Metropolregion in Theorie und Praxis. Ziele, Umsetzung und Kritik [Koncept regionu metropolitalnego w teorii i praktyce. Cele, realizacja i krytyka]. Gabler, Wiesbaden.
 4. Churski P. 2011. Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej. [W:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn IGSEiGP UAM, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15: 99-108.
 5. Domański R. 1999. Poznań as a Center of Attraction on the Trajectory Berlin-Warsaw. Intervening Opportunities. [W:] R. Domański (red.), The Changing Map of Europe. The Trajectory Berlin-Poznań-Warsaw. Rewasz, Warszawa, s. 135-139.
 6. Dutkowski M. 2005. Klastry w rozwoju regionalnym. [W:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, 219: s. 57-73.
 7. Frąckowiak J. 2008. Sieciowa współpraca interregionalna i jej wpływ na rozwój regionalny. [W:] J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz (red.), Przestrzeń w polityce gospodarczej. Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 413-430.
 8. Fichter-Wolff H. 2007. Od przestrzeni przygranicznej do przestrzeni wiedzy. Transgraniczna współpraca szkół wyższych jako wkład do zbliżenia europejskich kultur naukowych. [W:] A. Bielawska, K. Wojciechowski (red.), Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych. Thematicon, 12: 58-76.
 9. Heeg S., Klagge B., Oßenbrügge J. 2003. Metropolitan cooperation in Europe: Theoretical issues and perspectives for urban networking. European Planning Studies, 11 (2): 139-153.
 10. Jałowiecki B. 2001. Miasta w sieciach. [W:] J. Kołodziejski, T. Parteka (red.), Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP. Biuletyn KPZK PAN, 193: 15-32.
 11. Kaczmarek T. 2008. Aglomeracja poznańska jako region badania i działania. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 15-36.
 12. Kern K. 2001. Transnationale Städtenetzwerke in Europa [Transnarodowe sieci miast w Europie]. [W:] E. Schröter (red.), Empirische Policy- und Verwaltungsforschung. Lokale, nationale und internationale Perspektiven. Leske + Budrich, Opladen, s. 95-116.
 13. Kohlisch T. 2008. Regional Governance in europäischen Regionen: Eine empirische Analyse der transnationalen Verbünde Großregion/La Grande Région und Oder-Partnerschaft/Partnerstwo-Odra [Regional Governance w regionach europejskich: Empiryczna analiza transnarodowych ugrupowań Wielkiego Regionu i Partnerstwa-Odra]. Lit, Münster.
 14. Kołodziejski J. 1999. Nowa rola Poznania w procesie przekształceń polskiej przestrzeni. [W:] R. Domański (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Cz. II. Biuletyn KPZK PAN, 187: 95-108.
 15. Kujath H. J., von Schlippenbach U. 2002. Europäische Verflechtungen deutscher Metropolregionen als Herausforderung für Politik und Wirtschaft [Więzy europejskie niemieckich regionów metropolitalnych jako wyzwanie dla polityki i gospodarki]. Informationen zur Raumentwicklung, 6/7: 381-392.
 16. Schultz H. 2003. Trudne sąsiedztwo nad Odrą i Nysą. [W:] B. Breysach, A. Paszek, A. Tölle (red.), Grenze - Granica. Prace interdyscyplinarne o podobieństwach, barierach i horyzontach myślowych z perspektywy polsko-niemieckiej. Thematicon, 8: 49-63.
 17. Serrier T. 2005. Provinz Posen, Ostmark, Wielkopolska. Eine Grenzregion zwischen Deutschen und Polen 1848-1914 [Region przygraniczny między Niemcami a Polakami 1848-1914]. Marburg, Herder-Institut.
 18. Smętkowski M., Gorzelak G. 2008. Metropolis and its Region - New Relations in the Information Economy. European Planning Studies, 16 (6): 727-743.
 19. Stryjakiewicz T. 2005. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. [W:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno- ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, 219: 38-58.
 20. Stryjakiewicz T., Tölle A., Kudłak R., Motek P., Różalska-Kusza A., Wdowicka M. 2009. Profile miejskie - Poznań//Städteprofile - Posen. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Tölle A. 2003. Berlin - środkowoeuropejska metropolia o granicznym położeniu. [W:] B. Breysach, A. Paszek, A. Tölle (red.), Grenze - Granica. Prace interdyscyplinarne o podobieństwach, barierach i horyzontach myślowych z perspektywy polsko-niemieckiej. Thematicon, 8: 200-210.
 22. Tölle A. 2010. Re-dimensioning the Polish-German border area: Poznań as a city in a transnational cooperation space. Quaestiones Geographicae, 29 (4): 83-93.
 23. Tölle A., Wdowicka M. 2010. Innovation Networks in Metropolitan Regions: the Case of Berlin and Poznań. Badania Fizjograficzne D: Gospodarka Przestrzenna, R. I: 21-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu