BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nowe formy organizacji działalności usługowej i ich rola w rozwoju gospodarczym Poznania na przykładzie centrów usług wspólnych
New Organisational Forms of Services and their Role in the Economic Development of Poznań: The Case of Common Services Centres
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 43-54, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Outsourcing, Offshoring, Centra usług, Studium przypadku
Regional development, Outsourcing, Offshoring, Shared services, Case study
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działalności centrów usług wspólnych zlokalizowanych w Poznaniu i ich rola w rozwoju gospodarczym miasta. Artykuł powstał w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w 2011 r., w dziesięciu poznańskich centrach, które dotyczyły między innymi: motywów lokalizacyjnych, rodzaju świadczonych usług, zasięgu oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the activity of Shared Service Centers located in Poznan and their role in the economic development of the city. This article is based on surveys conducted in 2011, in ten centers in Poznań, which concerned, among other things: themes of location, type of services provided, scope of impact. Creating a shared services centers on the one hand brings savings to the corporation (which is the main purpose of their creation), but also is a benefit for the country and the region in which they are located. Their impact on the economic development of the region or city in which they are located can be analyzed in the following aspects: (1) creating new jobs, (2) increase the level of human capital, (3) increase the level of innovation. During the global economic crisis and the continuous growth of unemployment especially among young people, a very important issue is to increase employment opportunities for well-educated young educated people. Most of the employment of service centers is at a high level, so their demand for workers is not without significance in the local labor market. Another aspect, also related to the labor market is the impact of service centers on the formation of human capital at the local level. The increase in demand for specialists in the field (eg. IT or finance, as is the case in Poznan) becomes a stimulus to the development of this sphere of education. So, beyond the influence on employment, further contributing to raising the level of education, increase competence among persons of labor force. Service centers are also an important element of the transfer of new technologies, helping to raise the level of innovation in the region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banachowicz E. 2008. Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 313-326.
 2. Kłos M. 2007. Outsourcing - koncepcja wzmocnienia konkurencyjności. [W:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Kuźnar A. 2008. Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym, [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 101-124.
 4. Liberska B. 2008. Globalizacja a offshoring usług sektora IT. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 237-254.
 5. Maleszyk E. 2009. Outsourcing i offshoring - światowe tendencje w polskim sektorze usług. [W:] B. Słomińska (red.), Usługi w Polsce 2006-2008. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 198-203.
 6. Mielcarek P. 2008. Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej [W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Oleński J. 2005. Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-admnistracji.
 8. Puślecki Z. 2008. Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155-168.
 9. Rybiński K. 2008. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169-188.
 10. Trocki M. 2001. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Zimniewicz K. 2000. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu