BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosenkiewicz Krzysztof (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Obszary funkcjonalne jako nowa kategoria polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce
Functional Areas - a New Category of Regional Policy and Spatial Development Policy in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 71-88, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Regional policy, Spatial policy, Spatial development, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Krytyka polityki regionalnej Unii Europejskiej opartej na wyrównywaniu różnic międzyregionalnych i podejściu sektorowym doprowadziła do wypracowania zintegrowanego podejścia terytorialnego, ukierunkowanego na uaktywnianie wewnętrznych potencjałów regionów.WPolsce zostało to odzwierciedlone w nowych dokumentach rządowych. Jednym z nowych aspektów takiej polityki jest możliwość planowania dla różnych kategorii obszarów funkcjonalnych. Artykuł wskazuje, że podobne działania prowadzono już wcześniej, oraz podaje możliwe do ujawnienia trudności, które można podzielić na 4 grupy: organizacyjno- prawne, finansowe, metodologiczne i pozostałe.W celu uniknięcia barier Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i środowiska branżowe proponują nowe rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, jednak trudno obecnie ocenić ich ewentualną skuteczność. (abstrakt oryginalny)

EU regional policyfocused on reducing inter-regional disparities and sectoral approach is being replaced byintegrated territorial approach, aimed at activating endogenic potentials of each region. In Poland the new paradigm has been revealed in governmental documents: National Strategyfor Regional Development and National Spatial Development Concept 2030. These have introduced new planning categories: functional areas. This paper is a description of a few examples of such planning which have been prepared in recent years. An outcome of such research is author's list of potential barriers in new applications. The barriers maybe classified into 4 groups: institutional/legal, financial, methodological and other. In order to avoid these, the Ministryof Regional Development and professionals project new legal and institutional solutions. It is now difficult to estimate their chances. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., 1999. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] Podstawy teoretyczne i metodologiczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 327-353.
 2. Churski P. 2009. Propozycje ekspertów. [W:] Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Drawieńsko-Notecka Kraina Turystyczna (http://www.powiat.fsd.pl/content.php?mod=sub&cms_id=39〈=pl&p=p6&s=s31; dostęp: 1.12.2011 r.). http://lubuskie.pl/kategorie/polska-zachodnia/ (dostęp: 12.04.2012 r.).
 4. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (http://www.mrr. gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf; dostęp: 13.04.2012 r.).
 5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/dokumenty/strony/dokumenty.aspx; dostęp: 12.04.2012 r.).
 6. Lenart W. (red.) 2009. Warto. Od Drezdenka do Kostrzyna nad Odrą. Kompendium przyrodniczo-kulturowe regionu. Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa-Gorzów Wielkopolski.
 7. Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 2009-2015 (http://www.powiatsulecinski.pl/content.php?cms_id=270; dostęp: 14.04.2012 r.).
 8. Mikuła Ł. 2011. Podstawy prawne planowania metropolitalnego. [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 9. Nowakowska A. 2011. Terytorialny wymiar planowania strategicznego (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Konferencje/Documents/teryt_wym1.pdf; dostęp: 12.04.2012 r.).
 10. Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie" (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Documents/Plan_dzialan_KSRR_2-11_po_akceptacji_RM.pdf; dostęp: 14.04.2012 r.).
 11. Porter M. 2001. Porter o konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Rymar D. 2008. Gorzów-Zielona Góra: między mitem a rzeczywistością. Studia Zielonogórskie, 13 (http://www.zgora.pl/studiazielonogorskie/studia13/3. SZ13-Rymar. pdf; dostęp: 13.04.2012 r.).
 13. Statut Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 2012 (http://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja/pages.html?id=14745&ch=14799&p=22378&instance=1144〈=pl&lhs=aglomeracja&rhs=publications; dostęp: 12.04.2012 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu