BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wsparcie zalesień gruntów prywatnych środkami finansowymi Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce
Support of the Afforestation of Private Land with Common Agricultural Policy Funds in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 17/18, s. 103-116, rys., tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zalesianie gruntów rolnych, Wspólna Polityka Rolna, Środki unijne, Rozwój obszarów wiejskich, Analiza przestrzenna
Afforestation of agricultural land, Common Agricultural Policy (CAP), EU funds union, Rural development, Spatial analysis
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę przestrzenną oraz ocenę poziomu pozyskiwania środków finansowych Wspólnej Polityki Rolnej, przeznaczonych na zalesienia gruntów prywatnych w Polsce. Uwzględniono działania "Zalesianie gruntów rolnych" realizowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006 i "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analizę przeprowadzono w ujęciu województw, wykorzystując dane z okresu 2004-2011. (abstrakt oryginalny)

This article presents a spatial analysis and assessment of the level of absorption of Common Agricultural Policyfunds earmarked for the afforestation of private land in Poland. The measures studied included "Afforestation of agricultural land" implemented under the Rural Development Plan in the years 2004-2006 as well as "Afforestation of agricultural land and afforestation of land other than agricultural" under the Rural Development Programme in the years 2007-2013. The analysis was carried out by voivodeship using data for the period 2004-2011. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kołodziejczak A. 2010. Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce - aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 24: 69-88.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004. MRiRW, Warszawa.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2007. MRiRW, Warszawa.
  4. Podstawka M., Konieczny A. 2002. Zagospodarowanie gruntów rolniczych nieużytkowanych rolniczo przez zalesianie. [W:] M. Podstawka (red.), Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 115-156.
  5. Polna M. 2003. Zmiany w zalesianiu prywatnych gruntów rolnych w Polsce. [W:] B. Górz, C. Guzik (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej. Wyd. P.W. Stabil s.c., Kraków, s. 163-175.
  6. Polna M. 2006. Zalesienia gruntów rolnych i nieużytków w Polsce - dynamika i znaczenie środowiskowe. [W:] Rozwój regionalny i wielofunkcyjny obszarów wiejskich. Acta Agraria et silvestaria, XLVI/1: 195-204.
  7. Rudnicki R. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim. [W:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 12: 113-128.
  8. Szabla K. 2002. Zadania leśnictwa w ekorozwoju na przykładzie województwa śląskiego. [W:] A. Grzywacz (red.), Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym. Polskie Towarzystwo Leśne, Orzechowo, s. 77-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu