BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łonyszyn Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kraj Basków - sytuacja gospodarcza i polityka rozwoju
The Economic Situation and the Development Policy of the Basque Country
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 20, s. 21-36, rys., tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Gospodarka lokalna, Globalizacja gospodarki, Kryzys gospodarczy, Rozwój lokalny
Economic situation, Local economy, Economic globalization, Economic crisis, Local development
Kraj/Region
Kraj Basków
Basque Country
Abstrakt
Gdy w Polsce lansuje się obraz gospodarki Kraju Basków jako modelowej, okazuje się, że niewiele o niej wiadomo. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację i analizę fenomenu baskijskiej ekonomii, która łącząc tradycję i nowoczesność, potrafiła poradzić sobie ze światowym kryzysem, stając się prawdziwą "zieloną wyspą" na terenie Królestwa Hiszpanii z bezrobociem najniższym w kraju. Przedstawiono podstawowe filary (spółdzielczość, parki technologiczne, klastry), na których Baskowie oparli swój rozwój gospodarczy, a także plany międzysektorowego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Spain is not quite a federal state but each of its autonomous communities has different history, language, cultural heritage, natural resources and different level of autonomy. Thanks to that the Spanish Kingdom is a very interesting testing ground for scientists analyzing an influence of the global tendencies on development of regions and trying to describe its determinants. Autonomous Community of the Basque Country is well known mostly due to separatist movements of Basques but very little due to its economy. Meanwhile thanks to its autonomy the local government use very well their local strengths to resist global crisis that has affected so strongly on Spanish economy. The methods they use confirm that the influence of globalization on local development can be different and depend on people and their territory. Basques are open for new technologies but still very faithful to their own traditions and mix it in their own peculiar fashion. As in Poland solutions from the Basque Country are shown as examples to follow this paper aims to describe them and show how globalization takes a toll on a region, and how this region creates the level of acceptance of this toll. The paper also shows what are those Basques solutions and tries to explain its uniqueness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aragón C., Aranguren M.J., Iturrioz C. 2011. Ewaluacja polityk klastrowych Kraju Basków. PARP, s. 20.
 2. Aranguren M.J., Navarro M. 2012. Smart Specialisation Path in the Basque Country and the Cluster Policy (http://www.slideshare.net/TR3S_PROJECT/smart-specialisation-path-in-the-basquecountry-and-the-cluster-policy).
 3. El Pais 2012. Récord histórico en Euskadi al crearse durante este año 100 cooperativas. El Pais (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/07/paisvasco/1352303956_629344.html).
 4. Esteban J.M. 2009. Clusters y Competitividad: el caso del Pais Vasco (http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI/Relacionados/Documents/ClustersycompetitividadJuanManuelEsteban.pdf).
 5. Expansion 2012. Los clusters prevén reducir empleo y mejorar la exportación (http://www.expansion.com/2012/11/08/pais-vasco/1352398891.html). http://www.parquestecnologicosvascos.es - página oficial de RPTPV.
 6. Industria, Comercio y Turismo. 2000. ORDEN de 28 de noviembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas pertenecientes a los Clusters prioritarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000029941&-CONF=/config/k54/bopv_c.cnf).
 7. Komisja Europejska, 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wkład Polityki Regionalnej w Zrównoważony Wzrost w Ramach Strategii "EUROPA 2020".
 8. OECD Reviews of Regional Innovation: Basque Country, Spain 2011. Paryż.
 9. PGD 2009. Eroski se convierte en la mayor empresa cooperativa del mundo. El Pais (http://economia.elpais.com/economia/2009/01/18/actualidad/1232267573_850215.html).
 10. Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2015.2011. Vitoria.
 11. Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. La Agenda Digital de Euskadi, 2010. Vitoria, s. 17-28.
 12. Raines P. 2000. Developing Custer Policies in Seven European Regions. [W:] Regional and Industrial Policy Research Paper, 42; European Policies Research Centre, University od Starthclyde, Glasgow.
 13. Red Parques Tecnologicos Pais Vasco 2009 (http://www.huila.gov.co/documentos/R/red_parquestecnologicos_paisvasco.pdf).
 14. Saiz Santos M., Rodríguez Castellanos A., Matey de Antonio J. 2003. Evolución Reciente de las pymes vascas. Ekonomiaz, 54 (http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1012125&orden=70415)
 15. Zabalo F., Velasco Barroetabeña R. 1987. Crisis económica y localización industrial: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ekonomiaz, 7-8.
 16. Zubledia López S. 2011. Las cooperativas crecen y prevén mantener el empleo en 2012. El Pais (http://elpais.com/diario/2011/11/18/paisvasco/1321648806_850215.html).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu