BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Podstawowe problemy budowy programów lojalnościowych
Problems Underlying the Creation of Loyalty Programs
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 349-359, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Programy lojalnościowe, Marketing, Budowanie lojalności klienta
Loyalty programs, Marketing, Cultivation customer loyalty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest próba przedstawienia procesu przygotowania i realizacji programu lojalnościowego. W pierwszej części scharakteryzowane zostały poszczególne etapy budowy programów lojalnościowych. Natomiast druga część omawia najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i wdrażaniu programów. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present the process of creating customer loyalty Programms. The first part shows in details, stage by stage the process of planning and realizing customer loyalty programms. The second, talks about the the most important and the most often commited mistakes in building the programms. The true purpose of a customer loyalty scheme is to identify and reward a companfs most valuable customers and treat them accordingly. However, no customer loyalty scheme an any scale could reasonably be considered without the use of database marketing, which is simply the application of technology to the dictum "know-your-customer", and allows for the rapid analysis of data for marketing purposes. In order to feel loyal to any organisation a customer must feel that all his or her needs and desires are not only satisfied, but intelligently predicted and understood. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barlow J., Molier C., Reklamacja czyli prezent. Strategia korzystania z informacji od klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
  2. Dowling G., Uncles M., Do Loyalty Customer Programs Really Work?, Sloan Management review, Summer 1997
  3. Kotier Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994
  4. Marketingowe testowanie produktów, Pod red. S. Sudoly, J. Szymczak, M. Haffera, PWE, Warszawa 2000
  5. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1998
  6. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2001
  7. Podstawy marketingu, Pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2003
  8. Reinartz W. Kumar V, Błędy w zarządzaniu lojalnością klientów, Harvard Business Review Polska, nr 3/2003
  9. Trojanowski M., Marketing bezpośredni - nie tylko jednorazowa akcja, Biuletyn SMB, 11/1999
  10. Waśkowski Z., Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych, Marketing i Rynek, 3/2001
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu