BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werczyński Damian (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wybrane atrakcje archeoturystyczne w Polsce
Selected Attractions for Archaeotourism in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, nr 20, s. 53-72, rys., tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Archeologia
Tourism, Archaeology
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane typy atrakcji związane z dziedzictwem archeologicznym Polski. Spośród wielu walorów w kręgu zainteresowań autora znalazły się rezerwaty, parki i repliki archeologiczne. W pracy poruszono problem definicji poszczególnych terminów, w tym propozycje autora dotyczące ich uściślenia i uporządkowania. Dalsza część artykułu to analiza przestrzennego rozmieszczenia obiektów wraz z omówieniem ich znaczenia w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz roli w kreowaniu funkcji turystycznej obszarów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents selected types of attractions related to the Polish archaeological heritage. Among many values, which were of interest to the author, the most important are reserves, parks and archaeological replicas. This paper outlines the problem of the definition of each of these terms, including the author's proposals for their sorting and clarification. The rest of the article is an analysis of the spatial distribution of the objects and a discussion of their significance in local and regional development and the role in creating tourist function of areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A guide to best practices for archaeological tourism 2009. Archaeological Institute of America (AIA) 2009 (http://www.archaeological.org/pdfs/AIATourismGuidelines.pdf).
 2. Buczkowska K. 2008. Turystyka kulturowa. Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
 3. Chowaniec R. 2010. Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 4. Dąbrowski K. 1977. Miejsce rezerwatów archeologicznych w kształtowaniu środowiska naturalnego. Wiadomości Archeologiczne, 42, 1: 3-7.
 5. Faracik R. 2000. Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykładzie Krakowa i okolic. Prace Geograficzne, 106: 141-149.
 6. Konopka M. 1980. Rezerwaty archeologiczne w Polsce. Problem definicji i liczby. Ochrona Zabytków, 33: 292-298.
 7. Kruczek Z. 2005. Metody badań atrakcji turystycznych. [W:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. AWF, Kraków-WSIZ, Rzeszów, s. 35-46.
 8. Krueger M. 2012. Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością. Turystyka Kulturowa, 5: 5-21.
 9. Ławecka D. 2003. Wstęp do archeologii. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Rajewski Z. 1959. O rezerwatach archeologicznych w Polsce. Wiadomości Archeologiczne, 25: 240- 247.
 11. Rajewski Z. 1964. Pokaz zabytków w terenie. Wiadomości Archeologiczne, 30: 102-116.
 12. Rajewski Z. 1968. Rezerwaty archeologiczne i muzea na wolnym powietrzu. Archeologia Polski, 13: 429-442.
 13. Rohrscheidt A. 2010. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. GWSHM, Gniezno.
 14. Stasiak S. 1996. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych. Turyzm, 6, 2: 67-94.
 15. Werczyński D. 2011. Atrakcje dla turystyki archeologicznej w Polsce. Rezerwaty archeologiczne oraz muzea archeologiczne i zbiory zabytków ruchomych. [W:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wyd. Creativetime, Kraków, s. 35-42.
 16. Werczyński D. 2012. Stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki archeologicznej w Polsce na wybranych przykładach. Maszynopis pracy magisterskiej. ZGRiT, Wrocław.
 17. Zeidler K. 2009. Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka, czyli w poszukiwaniu "złotego środka". Folia Turistica, 20: 157-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu