BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Robert Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania
Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 73-83, rys., bibliogr. 14 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Edukacja, Rozwój
Didactics, Education, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie możliwości i wyzwań w procesie wykorzystania tutoringu jako metody dydaktycznej w polskich uczelniach wyższych. W artykule starano się przedstawić pozytywne i negatywne implikacje tutoringu, a także sposoby zastosowania tej metody. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie są możliwości i wyzwania wprowadzenia tutoringu do procesu kształcenia na polskich uczelniach wyższych? Aby zrealizować ten cel, wybrano takie metody badawcze jak krytyczne studia literaturowe i krytyczna kwerenda internetowa. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z krytycznego przeglądu literatury, wyników analizy badawczych, a także wniosków dotyczących możliwości zastosowania tutoringu w polskich uczelniach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Aktualnie tutoring powinien pełnić inną funkcję w systemie szkolnictwa polskiego niż brytyjskiego. Wśród potencjalnych możliwości jego wykorzystania są: tutoring rozwojowy i rówieśniczy, adaptacja studentów pierwszego roku studiów, rozwój studentów uzdolnionych i mających trudności w nauce, kształcenie interdyscyplinarne, seminaria dyplomowe i doktorskie, nauczanie języków obcych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wprowadzanie systemu tutorialnego w polskich uczelniach wyższych powinno następować ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Wydaje się pożądane, aby uczelnie polskie wdrażały w życie najbardziej wartościowe elementy typowego tutoringu do tych etapów kształcenia, gdzie istniejące rozwiązania instytucjonalne w pełni to umożliwiają.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the article is to characterize the opportunities and challenges of tutoring - the method of improving the effectiveness of the teaching process. The article discusses about positive and negative implications of applying tutoring to graduate education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem question follows: what are possibilities and challenges of using academic tutoring within graduate education process in Poland. In the article we used different research methods: critical review of literature, critical Internet query. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article covers the critical review of literature, the results of empirical research, and conclusions including applicability of tutoring in Polish universities. RESEARCH RESULTS: Tutoring should serve a different function within the university education in Poland than it is observed in Britain. The basic types of tutoring are as follows: peer tutoring, general education tutoring, tutoring for a freshman, learning disability tutoring, interdisciplinary education, Master and Doctoral seminars, teaching languages. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Tutoring offers an opportunity for one-on-one interaction and focused support for students' problem areas. Offering academic tutoring in Polish high schools should occur evolutionary rather than revolutionary. It is necessary that universities in Poland implemented the most valuable elements of academic tutoring to existing stages of the graduate education process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czayka-Chełmińska, K. (2007). Metoda tutoringu. W: B. Kaczorowska (red.), W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
 2. Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 3. Danel, Ł., Kwaśny, J. i Żur, A. (2015). Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 4. Fingas, B. (2015). Fundamenty i źródła tutoringu. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 5. Grzegorczyk, G. (2016). Tutoring w perspektywie kontekstowo-ekologicznej. W: B. Karpińska- -Musiał (red.), W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim. Kraków: Libron.
 6. Hinc, J. (2016). Tutoring akademicki jako metoda kształcenia kompetencji translatorskiej - opis projektu. Lingwistyka Stosowana, 16, 1, 23-35.
 7. Jarosz, A. (2016). O tutoringu akademickim, czyli o nowej formie nauczania francuskiego jako trzeciego języka obcego w ramach lektoratu języka nowożytnego. Linguodidactica, XX, 119-132.
 8. Karpińska-Musiał, B. (2012). Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/40, 55-70.
 9. Karpińska-Musiał, B. (2015). Tutoring akademicki - pomiędzy Epistemą a doxa. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 10. Kowalczuk-Walendziak, M. (2014). Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego. Pedagogika, 8, 255-260.
 11. Ragonis, N. i Hazzan, O. (2009). A Tutoring Model for Promoting the Pedagogical-Disciplinary Skills of Prospective Teachers. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning, 17(1), 67-82.
 12. Robinson, K. (2015). Kreatywne szkoły, oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków: Wydawnictwo Element.
 13. Szala, M. (2015). Tutoring na Uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 14. Sarnat-Ciastko, A. (2017). Personalizowanie kształcenia akademickiego - wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy. Edukacja - Technika - Informatyka, 4(22), 78-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174306
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu