BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głębocki Benicjusz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Perdał Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rynek nieruchomości gruntowych w powiecie bydgoskim w latach 2007-2010
Land Market in Bydgoszcz Poviat over the Years 2007-2010
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 22, s. 57-76, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Użytkowanie ziemi, Nieruchomości rolne, Wartość rynkowa
Real estate market, Land use, Agricultural real properties, Market value
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przestrzenna obrotu nieruchomościami na tle zasobów gruntów i struktury ich użytkowania w powiecie bydgoskim w latach 2007- 2010. Badaniami objęto poszczególne transakcje zagregowane w obręby geodezyjne według rodzajów nieruchomości. Przedmiotem badań były nieruchomości, które najczęściej uczestniczyły w transakcjach, tj. nieruchomości: rolne, zurbanizowane niezabudowane i zabudowane oraz wypoczynkowo-rekreacyjne. Analizą objęto: liczbę zawartych transakcji kupna-sprzedaży, średnią powierzchnię i wartość rynkową nieruchomości będących przedmiotem transakcji. (abstrakt oryginalny)

This article offers a spatial analysis of transactions in land seen against the resources of land and its use pattern in Bydgoszcz poviat over the years 2007-2010. The research covered individual transactions aggregated into geodetic precincts by type of land. Its object was the most popular types of land, viz. farmland, built and unbuilt urbanised land, and recreational land. The analysis embraced the number of sale/purchase transactions concluded, the mean area of lots, and their market value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeski W.J., Cichoń D., Jurek K., Rogatko B. 2008. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków.
 2. Cymerman R., Hopfer A. 2005. Wycena nieruchomości. Zasady i procedury. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców. Warszawa.
 3. Głębocki B. 2011. Rynek nieruchomości gruntowych w Bydgoszczy - zasoby i wielkość obrotów w latach 2007-2009. [W:] K. Marciniak i in. (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 345-361.
 4. Hozer J. (red.) 2006. Wycena nieruchomości. Katedra Ekonomiki i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 2009. Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kałkowski L. (red.) 2003. Rynek nieruchomości w Polsce. Twigger, Warszawa.
 7. Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kucharska-Stasiak E. 1999. Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kucharska-Stasiak E. 2001. Wartość rynkowa nieruchomości. Twigger, Warszawa.
 11. Maćkiewicz B. 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Motek P., 2009. Wielkość rynku nieruchomości niezabudowanych w powiecie puławskim w latach 1995-2004. [W:] E. Kacprzak i in. (red.), Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 99-112.
 13. Niemczyk R. 2002. Gospodarka nieruchomościami a kwestia katastru. Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej. Bydgoszcz.
 14. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. 2008. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo Gall, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu