BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwaśny Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Żur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej
Role of Academic Tutoring in Shaping Entrepreneurial Competence - the Case of Faculty Individual Educational Path
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 85-94, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Indywidualizm, Kształcenie, Kompetencje
Entrepreneurship, Individualism, Education, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba wykazania, że tutoring może być metodą, która wspiera kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów w trzech wymiarach - indywidualnym, relacyjnym i wspólnotowym. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest potencjalna rola tutoringu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych na przykładzie Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). Wiodącą metodą badawczą jest studium przypadku oraz studia literaturowe, analiza badań sondażowych, analiza treści i wnioskowanie indukcyjne. PROCES WYWODU: Wywód podzielono na trzy części, tj. (i) analizę literaturową na temat kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz tutoringu, (ii) przegląd wykorzystania spersonalizowanych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym - studium przypadku oraz (iii) prezentację wyników badań empirycznych w trzech zaproponowanych wymiarach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza studium przypadku WISE pozwoliła zaobserwować wśród absolwentów programu wzrost poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, podniesioną samosterowność oraz ogólną proaktywność studentów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tutoring może być stosowany jako metoda kształtująca postawy przedsiębiorcze wśród studentów szkół wyższych i jako taki powinien być wykorzystywany nie tylko w kontekście przedmiotów związanych z przedsiębiorczością.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is the attempt to explore and assess the role of academic tutoring programs in shaping entrepreneurial competence among university students in three dimensions of human growth: personal, interpersonal and community-based. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article addresses the research problem of shaping entrepreneurial competence on the example of WISE. Research methods include: case study, student survey and content analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of three parts: (i) literature analysis, (ii) case study and (iii) analysis of empirical data gathered according to the proposed dimensions. RESEARCH RESULTS: Academic tutoring can be an effective method of shaping several entrepreneurial competence, such as raised self-awareness and responsibility for own's growth, self-direction and general proactiveness. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Tutoring may very well be considered as an effective method for shaping important entrepreneurial competence among university students and can be implemented also within courses outside mainstream entrepreneurial education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski, F. (2005). Personalizm - filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. W: F.Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Kraków: Wydawnictwo WAM, 9-23.
 2. Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring? W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 15-36.
 3. Danel, Ł., Kwaśny, J. i Żur, A. (2015). Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 224-231.
 4. COM. (2013), Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the Entreprenurial Spirit in Europe 795 Final. Brussels.
 5. Fingas, B. (2015). Fundamenty i źródła tutoringu. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 31-67.
 6. Gadacz, T. (2005). Wychowanie jako spotkanie osób. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Kraków: Wydawnictwo WAM, 214-221.
 7. Godlewski, D. (2015). Tutoring nie jest tani. Dlaczego się opłaca i jak go finansować? W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 89-112.
 8. Karpińska-Musiał, B. (2018). Znaczenie refleksyjności - dlaczego studium przypadku? W: B. Karpińska-Musiał i M. Panońko (red.), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 25-27.
 9. Kwaśny, J. (2018). Tutoring jako trudne spotkanie z Tomaszem, który za szybko się usamodzielnił. W: B. Karpińska-Musiał i M. Panońko (red.), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 341-351.
 10. Lans, T., Huslink, W., Baert, H. i Mulder, M. (2008). Entrepreneurship Education and Training in a small business context: insights from the competence-based approach. Journal of Enterprising Culture, 16(4), 363-383.
 11. Light, G., Cox, R. i Calkins, S. (2009). Learning and Teaching in Higher Education. London: Sage.
 12. Man, T., Lau, T. i Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises. A con- ceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.
 13. Mezirow, J. i Taylor, E.W. (2009). Transformative Learning in Practice - Insights from Community, Workplace, and Higher Education. San Francisco, CA: Jossey Bass.
 14. Panońko, M. (2018). Misja tutora. W: B. Karpińska-Musiał i M. Panońko (red.), Tutoring jako spot- kanie. Historie indywidualnych przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 19-24.
 15. Pełczyński, Z. (2006). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego. W: Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Szkoła Liderów, Warszawa, 31-34.
 16. Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 17. Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 137-144.
 18. Raposo, M. i Paco, A.D. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
 19. SJP. Słownik języka polskiego PWN. Pozyskano z: www.sjp.pwn.pl (dostęp: 23.10.2017).
 20. Surma, B. (red.). (2009). Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Łódź - Kraków: Palatum - Ignatianum.
 21. Szala, M. (2015). Praca tutorska i proces stawania się tutorem. W: P. Czekierda, B. Fingas i M. Sza- la (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 62-88.
 22. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 23. Wach, K. (2013). Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 24. Wygotski, L.S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Zysk i S-ka.
 25. Żur, A. (2016). Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji wśród studentów uczelni wyższych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 137-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174307
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu