BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Individual Characteristics and Cognitions of Students with Different Levels of Entrepreneurial Intensity
Indywidualne charakterystyki i przekonania studentów o różnym poziomie zaangażowania przedsiębiorczego
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 231-240, tab., bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kariera zawodowa, Studenci
Entrepreneurship, Professional career, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja różnic pomiędzy studentami deklarującymi wysoki oraz niski poziom zaangażowania przedsiębiorczego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dane zebrane w badaniu kwestionariuszowym zostały poddane analizie statystycznej. Uczestnikami badania było 413 studentów kierunków związanych z zarządzaniem. Do analizy danych wykorzystano: test rzetelności wewnętrznej, test niezależności chi-kwadrat, test t dla grup niezależnych. PROCES WYWODU: Proces wywodu zaprezentowany w artykule rozpoczyna się od przeanalizowania konstruktu zaangażowania przedsiębiorczego. Charakteryzuje ono te jednostki, które deklarują silne zaangażowanie w rozwijanie kariery przedsiębiorcy. Przedstawiono także tło teoretyczne dotyczące indywidualnych charakterystyk oraz przekonań powszechnych wśród przedsiębiorców. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uzyskano wyniki wskazujące na istotne różnice pomiędzy grupami studentów deklarujących wysoki i niski poziom zaangażowania przedsiębiorczego. Różnice te dotyczyły cech indywidualnych, różnic w sposobie postrzegania wskaźników sukcesu w biznesie oraz w postrzeganiu otoczenia przedsiębiorcy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Uzyskane rezultaty pozwoliły sformułować wnioski dotyczące sposobów wspierania rozwoju postaw przedsiębiorczych. Zostało zaproponowanych kilka rekomendacji skierowanych do osób zajmujących się edukacją oraz decydentów mających potencjalnie duży wpływ na wspieranie rozwoju kultury przedsiębiorczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the current paper is to verify in what way university students who declare high individual level of entrepreneurial intensity differ from those who are characterized by its intensity level. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: A statistical analysis of obtained survey results was conducted. The group of research participants included 413 business students. Following statistical methods were used to analyze the data: internal reliability test, chi-square test of independ- ence, independent samples t-test. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning presented in the current paper starts with the analysis of entrepreneurial intensity which, when measured on an individual level, is distinctive to people who declare a strong commitment to following an entrepreneurial career. Later the theoretical background including individual characteristics and cognitions that can potentially be prevalent among entrepreneurs is presented. RESEARCH RESULTS: It was found that groups of students who display high and low levels of entrepreneurial intensity differ significantly. These differences pertain to individual characteristics (i.e. gender), the perception of business success indicators and the perception of entrepreneurs' environment favorability. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Obtained results allow to formulate conclusions about ways in which the development of entrepreneurial attitudes can be facilitated. Several recommendations are proposed for educators and policy makers including adopting a more fine-grained approach to supporting the emergence of entrepreneurial culture in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
 2. Caliendo, M., Fossen, F.M., Kritikos, A., & Wetter, M. (2015). The gender gap in entrepreneurship: Not just a matter of personality. CESifo Economic Studies, 61(1), 202-238. Retrieved from: https://doi.org/10.1093/cesifo/ifu023.
 3. Carter, N.C., Gartner, W.B., Shaver, K.G., & Gatewood, E.J. (2003). The career reasons of nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/ S0883-9026(02)00078-2.
 4. Cressy, R. (2006). Why do most firms die young? Small Business Economics, 26(2), 103-116. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11187-004-7813-9.
 5. Dey, P. (2016). Probing the power of entrepreneurship discourse : an immanent critique. A Guide to Discursive Organizational Psychology, 9780857939(2004), 123-145.
 6. Douglas, E.J. & Shepherd, D.A. (2002). Self-employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 81-90. Retrieved from: https://doi.org/10.4337/9781783479801.00025.
 7. Fayolle, A. (2013). Personal views on the future of entrepreneurship education. Entrepreneurship and Regional Development, 25(7-8), 692-701. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/08985 626.2013.821318.
 8. Greblikaite, J., Sroka, W., & Gerulaitiene, N. (2016). Involving Young People in Polish and Lithuanian Social Enterprises by Fostering Entrepreneurial Skills and Abilities as Entrepreneurial Opportunity at University. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 131-152. Retrieved from: https://doi.org/10.15678/EBER.2016.040310.
 9. Hamilton, B.H. (2000). Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self- -Employment. Journal of Political Economy, 108(3), 604-631. Retrieved from: https://doi. org/10.1086/262131.
 10. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., & Kew, P. (2015). GEM Special Report: Women's Entrepreneurship 2015. Gem, 159.
 11. Liao, J., Murphy, P.J., & Welsch, H. (2005). Developing and Validating a Construct of Entrepreneurial Intensity. New England Journal of Entrepreneurship, 8(2), 31-38.
 12. Liao, J. & Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implications. Journal of Small Business Management, 43(4), 345-362. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2005.00141.x.
 13. Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/Small Business, 3 (January 2004), 1-30.
 14. Łuczka, T. & Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47. Retrieved from: https://doi. org/10.17399/HW.2016.153402.
 15. Morris, M.H., Kuratko, D.F., & Cornwall, J.R. (2013). Entrepreneurship Programs and the Modern University. Edward Elgar Pubslishing.
 16. Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship, in The Encyclopaedia of Entrepreneurship. In: Encyclopedia of Entrepreneurship, 72-90. Retrieved from: https://doi. org/10.1093/oxfordhb/9780199546992.003.0019.
 17. Shinnar, R.S., Giacomin, O., & Janssen, F. (2012). Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The Role of Gender and Culture. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(3), 465-493. Retrieved form: https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00509.x.
 18. van Gelderen, M. & Jansen, P. (2006). Autonomy as a start-up motive. Journal of Small Business and En- terprise Development, 13(1), 23-32. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/14626000610645289.
 19. Wach, K., & Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94. Retrieved from: https://doi.org/10.15678/EBER.2016.040106.
 20. Zaleśkiewicz, T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. In: T. Tyszka (ed.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 304-333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174320
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu