BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek pracy i jego demograficzne uwarunkowania w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech w latach 2005-2009
Labour Market and its Demographic Determinants in West Poland and East Germany in 2005-2009
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Rozwój regionalny, Sytuacja demograficzna
Labour market, Regional development, Demographic situation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pogranicze polsko-niemieckie
German-Polish border region
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację na rynku pracy w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech oraz jego demograficzne uwarunkowania w okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.Wskazano na różnice w funkcjonowaniu rynku pracy oraz sytuacji demograficznej obszarów wielkomiejskich i peryferyjnych w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech. Polska strona pogranicza charakteryzowała się wyższym poziomem bezrobocia, niższym poziomem płac oraz produktywności, a także lepszą sytuacją demograficzną, szybszym wzrostem liczby miejsc pracy oraz PKB. Świadczy to o zmniejszaniu się różnic w poziomie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko-niemieckim oraz przenoszeniu działalności gospodarczej na stronę polską. (abstrakt oryginalny)

The article presents the labor market situation in western Polandand East Germany and its demographic determinants during the first years after the Polish accession to the European Union. The differences in functioning of the labor market and demographic situation in metropolitan and peripherial areas was shown for West Poland and East Germany. Polish side of the border was characterized by higher level s of unemployment, lower wage and productivity levels combined with a better demographic situation, faster growth in jobs and GDP. This reflects the reduction of disparities in economic development on the German-Polish border and the transmission of economic activity on the Polish side. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aumann B., Scheufele R. 2009. Is East Germany Catching Up? A Time Series Perspective. IWH-Diskussionspapiere, 14. Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle.
 2. Dobija M. 2006. Międzynarodowe porównywanie wartości. [W:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1. Katedra Teorii Ekonomii, 8. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 3. Dutkowski M. 2008. Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski Północno-zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina. [W:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. I: 151-215.
 4. Brautzsch H.-U. 2009. Arbeitsmarktbilanz Ostdeutschland: Deutschlicher Beschäftigungsrückgang auch in den Neuen Bundesländern. Wirtschaft im Wandel, 11. Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle.
 5. Brautzsch H.-U. 2010. Trotz Rückgang arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen Stabilisierung der Beschäftigungslage in Ostdeutschland. Wirtschaft im Wandel, 2. Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle.
 6. Czech-Rogosz J. 2007. Wielka koalicja wobec procesu unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN. [W:] D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 125-134.
 7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt, stan na 18 maja 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz 2009. Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Warszawa.
 9. Moszyński M. 2009. Niedopasowania na niemieckim rynku pracy w świetle reform Hartza. D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 154-165.
 10. Illy A., Hornych Ch., Schwartz M., Rosenfeld M.T.W. 2009. Urban Growth in Germany - The Impact of Localization and Urbanization Economies. IWH-Discussion Papers, 19. Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle.
 11. Płóciennik S. 2007. Rynek pracy w RFN. Instytucjonalna perspektywa zmian. [W:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 45-59.
 12. Maack K., Schmid K., Schott S. 2010. Szczecin jako centrum wzrostu gospodarczego. Rozwój polsko-niemieckiego pogranicza. Aktualizacja badania "Szczecin jako centrum wzrostu gospodarczego i jego wpływ na rozwój polsko-niemieckiego pogranicza" (2004). Materiały niepublikowane. Hamburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu