BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fryska-Son Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarys współpracy gospodarczej Polski oraz Korei Południowej
Outline of Economic Cooperation of Poland and South Korea
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 16-31, tab., bibliogr. 35 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Współpraca międzynarodowa, Inwestycje, Inwestycje międzynarodowe, Inwestycje przedsiębiorstw, Wymiana handlowa
International economic cooperation, International cooperation, Investment, International investment, Enterprises investments, Trade exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Korea Południowa, Polska
South Korea, Poland
Abstrakt
Rosnącą rola gospodarek Azji oraz konieczność pozyskiwania rynków pozaeuropejskich sprawia, iż Polska stawia sobie za cel rozwój współpracy z partnerami azjatyckimi. Jednym z pozytywnych przykładów budowania takich relacji stanowi rozwijająca się współpraca gospodarcza Polski oraz jej partnera strategicznego, jakim jest Korea Południowa. Poniższy artykuł ma na celu scharakteryzowanie obecnej relacji, wskazanie barier wejścia na każdy z rynków oraz przedstawienie perspektywicznych obszarów współpracy. W pierwszej części artykułu zaprezentowana została charakterystyka gospodarki Korei. W drugiej części przedstawiono krótką historię stosunków gospodarczych polsko-koreańskich. Następnie opisano obecność przedsiębiorstw koreańskich w Polsce oraz przedsiębiorstw z kapitałem polskim na terenie Korei. Ostatnia część odpowiada na pytanie o możliwe kierunki rozwoju współpracy pomiędzy tymi krajami. W pracy wykorzystano analityczno-opisowe oraz historyczno-opisowe metody badawcze.(abstrakt oryginalny)

The growing role of Asian economies and the necessity to acquire non-European markets' share means that Poland aims to develop cooperation with Asian partners. Therefore, the article is devoted to the positive example of building Polish economic relations with its strategic partner - South Korea. The article presents barriers to entry each market and prospective areas of cooperation. First part of the article explains characteristics of Korean economy. Second part shows the history of Polish-Korean economic relations. Next part presents Korean companies operating in Poland and companies with Polish capital on Korean market. Last part answers the question about possible cooperation directions between these two countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Korei (b.d.). Pobrane 28.09.2018 z http://www.coi.wzp.pl/sites/default/files/korea_e_2_2012_1.pdf.
 2. Burdelski, M. (2012). Stosunki Polski z obydwoma państwami koreańskimi - wczoraj - dziś - jutro. W: J. Włodarski, K. Zeidler i M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Czebol (b.d.). Pobrane 20.09.2018 z https://pl.wikipedia.org/wiki/Czebol.
 4. Dymitrowska, Y. (2017). Rola państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, s. 120-133. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.104.
 5. EUR-lex. (2017). Umowa o wolnym handlu między UE a Republiką Korei. Pobrane 27.09.2018 z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Arx0032.
 6. Gradziuk, A. i Toporowski, P. (2013). Doing business with tigers: trends, features and prospects for Poland's trade with Asia. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 7. Hajdukiewicz, A. (2016). Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 266, s. 109-120.
 8. Handel zagraniczny Polski w 2017 r. (wg wstępnych danych GUS z dnia 12 lutego 2018 r.), (2018). Pobrane 28.09.2018 z https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-2017-r-wg-wstepnych-danych-gus-z-dnia-12-lutego-2018-r/.
 9. IMF. (2018). GDP, current prices. Pobrane 30.09.2018 z https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/KOR.
 10. Informacja o gospodarce Republiki Korei i stosunkach gospodarczych z Polską (b.d.). Pobrane 28.09.2018 z http://overseas.mofa.go.kr/pl-pl/wpge/m_9438/contents.do.
 11. Jędrzejowska, K. (2017). Nacjonalizm ekonomiczny: stare - nowe zjawisko w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, s. 159-171. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.107.
 12. Kightley, M. (2012). Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego. W: J. Włodarski, K. Zeidler i M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Kim, K. (2015). Stosunki Polski z państwami Półwyspu Koreańskiego w latach 1948-2013 (niepublikowana rozprawa doktorska). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Pobrane 29.09.2018 z https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1438/praca%20doktorska%20-%20Kyunam%20Kim.pdf?sequence=1.
 14. KOTRA (b.d.). O KOTRZE Warszawa. Pobrane 28.09.2018 z http://www.kotra.pl/kbcloc/KLMIUI020M.html?DOMAIN_NO=82&MENU_ID=3&TOP_MENU_CD=1&MENU_TYPE=A&TOP_MENU_NM=O%20KBC&LEFT_MENU_NM=Co%20robimy&MODE=L.
 15. Lee, H. (2011). Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga do kapitalizmu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 16. LG Chem inwestuje w Polsce. Morawiecki: co 9. bateria do elektrycznego auta będzie pochodzić z Polski (2017). Pobrane 28.09.2018 z https://www.forbes.pl/gospodarka/inwestycja-lg-chem-w-polsce-powstanie-fabryka-baterii/rvsfbmp.
 17. LG Group (b.d.). Pobrane 29.09.2018 z https://pl.wikipedia.org/wiki/LG_Group.
 18. Mencel, M. T. (2016). Polska a Republika Korei: ogniwa współpracy. Nowa Polityka Wschodnia, nr 1(10), s. 112-138. Pobrane 29.09.2018 z. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-826e2cad-37d8-43e2-8d11-a5224cc78aa1.
 19. Michalik, A. (2015). Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 1 s. 335-347. Pobrane 29.09.2018 z http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf.
 20. MSZ. (2014). Polsko-koreańskie Forum Gospodarcze. Pobrane 29.09.2018 z https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/azja_i_pacyfik/polsko_koreanskie_forum_gospodarcze;jsessionid=CB37F9DF529AB27EF8343ACC95E73EE4.cmsap5p.
 21. MSZ. (2016). Gala z okazji inauguracji rejsów PLL LOT do Seulu. Pobrane 29.09.2018 z https://seul.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/gala_z_okazji_inauguracji_rejsow_pll_lot_do_seulu;jsessionid=71ED5B16BA6828107CE3DE4AAC77159F.cmsap6p.
 22. Nowak, M. (2015). Towimor SA - rozmowa z Piotrem Stypą, prezesem. Pobrane 29.09.2918 z http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/towimor-sa---rozmowa-z-piotrem-stypa-prezesem.html .
 23. PAiH. (2010). Otwarcie Centrum Wsparcia Inwestycji Koreańskich w Warszawie. Pobrane 29.09.2018 z https://www.paih.gov.pl/20100511/otwarcie_centrum_wsparcia_inwestycji_koreanskich.
 24. PAiH. (b.d.). Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pobrane 29.09.2018 z https://www.paih.gov.pl/o_agencji.
 25. PAP. (2018). Pisula: w 2018 roku ruszy biuro handlowe PAIH w Seulu. Pobrane 29.09.2018 z https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1281079%2Cpisula-w-2018-roku-ruszy-biuro-handlowe-paih-w-seulu.html.
 26. Rynek artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei (2010). Pobrane 29.09.2018 z https://southkorea.trade.gov.pl/pl/korea-poludniowa/analizy-rynkowe/146422,rynek-artykulow-rolno-spozywczych-w-republice-korei.html.
 27. Samsung opuszcza Poznań. Pracownicy mają się przenieść do Warszawy (2015). Pobrane 29.09.2018 z https://epoznan.pl/news-news-59005-Samsung_opuszcza_Poznan._Pracownicy_maja_sie_przeniesc_do_Warszawy.
 28. Szczudlik-Tatar, J., Meissner, P. (2014). Stosunki Polska - Korea Południowa: nowe ścieżki współpracy. Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 50 (1162). Pobrane 29.09.2018 z https://www.pism.pl/files/?id_plik=17123.
 29. Szymański, D. (2016). Pociągiem z Chin do Polski w 12 dni. Poznaj Nowy Jedwabny Szlak. Pobrane 29.09.2018 z https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pociag-z-chin-do-lodzi-to-nowy-jedwabny-szlak/m7hjceq.
 30. Umowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-1 (dostęp: 27.09.2018).
 31. W Polsce już 260 koreańskich przedsiębiorstw (2017). Pobrane 28.09.2018 z https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/w-polsce-juz-260-koreanskich-przedsiebiorstw,45012.html.
 32. Warunki dostępu do rynku koreańskiego dla polskich towarów i usług, (b.d.). Pobrane 29.09.2018 z https://southkorea.trade.gov.pl/pl/f/view/fobject_id:414612.
 33. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej Polski z Koreą Płd na dzień 15.03.2016 roku (b.d.). Pobrane 28.09.2018 z https://southkorea.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:292898.
 34. Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski i Republiki Korei (b.d.). Pobrane 28.09.2018 z https://southkorea.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:292871.
 35. Z Katowic patrzymy na Seul (2015). Pobrane 28.09.2018 z https://www.paih.gov.pl/20150422/z_katowic_patrzymy_na_seul
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.157
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu