BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pawlak Mikołaj (Uniwersytet Warszawski), Mica Adriana (Uniwersytet Warszawski), Horolets Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Porażka w polityce publicznej
Policy failure
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 1, s. 13-41, tab., rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Polityka publiczna, Osoby niepełnosprawne, Uchodźcy
Public policy, Disabled people, Refugees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Naszym celem, jako autorów niniejszego artykułu, jest krytyczna analiza dotychczasowych ujęć porażki w polityce publicznej. Definiujemy porażkę oraz jej rozmaite odmiany, wskazujemy również na potencjalne przyczyny porażki. Proponujemy traktować porażkę jako zjawisko, które może wystąpić na różnych etapach tworzenia, wdrażania i oceny polityki. Szukając przyczyn porażki i sposobów jej uniknięcia, odwołujemy się do niedawno zaprezentowanego podejścia strumieni polityki, które to podejście wzbogacamy, wskazując na punkty węzłowe, wymagające szczególnej uwagi aktorów zaangażowanych w proces polityczny. Ponadto włączamy do tego podejścia najnowsze osiągnięcia w ramach studiów nad ignorancją. Poza głównymi wątkami artykułu zwracamy uwagę na dwa zagadnienia. Pierwszym z nich jest przypadek, w którym porażka nie jest jedynie ryzykiem, a stanowi zaplanowany i najbardziej prawdopodobny efekt podejmowanych działań. Drugie to rola adresatów danej polityki i ich możliwości wpływania na jej kształt oraz końcowy sukces bądź porażkę. Jest to artykuł koncepcyjny, w którym modele teoretyczne są ilustrowane przykładami z polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami oraz wobec uchodźców.(abstrakt oryginalny)

In the article, we critically assess the hitherto conceptualizations of policy failure. We define various forms of failure and point to its potential causes. We propose to treat failure as a phenomenon that occurs in various phases of creating, implementing, and evaluating of policy. We apply the recently presented policy stream approach to study policy failure. We widen this approach by pointing to the critical junctures requiring special attention of the policy process actors. We also include the recent developments in ignorance studies. Additionally, we point to two following issues. First, we analyse a case when failure is not just a risk but it is the designed and the most probable outcome of an action. Second, we bring to the fore the role of the policy target group and its capability to influence the policy, its success or failure. It is a conceptual paper, in which the theoretical models are illustrated by the selected policies targeting persons with disabilities and refugees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai A., The future as cultural fact: essays on the global condition, Verso, London 2013.
 2. Armillei R., Boat Arrivals and the "Threat" to Italian National Security: Between a "Moral Panic" Approach and the EU's Failure to Create a Cohesive Asylum-Seeking Policy, "Journal of Applied Security Research" 2017, vol. 12 (1), s. 141-159.
 3. Bakalarczyk R., Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych, "Studia z Polityki Publicznej" 2015, nr 1 (5), s. 63-80.
 4. Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.
 6. Bovens M., 't Hart P., Revisiting the study of policy failures, "Journal of European Public Policy" 2016, vol. 23 (5), s. 653-666.
 7. Castles S., Migration policies are problematic - because they are about migration, "Ethnic and Racial Studies" 2017, vol. 40 (9), s. 1538-1543.
 8. Deleon P., Weible C. M., Policy Process Research for Democracy: A Commentary on Lasswells Vision, "International Journal of Policy Studies" 2010, vol. 1 (2), s. 23-34.
 9. Dunlop C., Policy learning and policy failure: definitions, dimensions and intersections, "Policy & Politics" 2017, vol. 45 (1), s. 3-18.
 10. Edmondson A. C., Strategies for learning from failure, "Harvard Business Review" 2011, vol. 89 (4), s. 48-55.
 11. Gross M., Ignorance and surprise: Science, society, and ecological design, MIT Press, Cambridge 2010.
 12. Gross M., McGoey L., Introduction, w: Routledge International Handbook of Ignorance Studies, red. M. Gross, L. McGoey, Routledge, London 2015, s. 1-14.
 13. Guiraudon V., The 2015 refugee crisis was not a turning point: explaining policy inertia in EU border control, "European Political Science" 2018, vol. 17 (1), s. 151-160.
 14. Harrison K., The Road not Taken: Climate Change Policy in Canada and the United States, "Global Environmental Politics" 2007, vol. 7 (4), s. 92-117.
 15. Howlett M., Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture approach, "Public Policy and Administration" 2018, May.
 16. Howlett M., Ramesh M., Wu X., Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty, "Public Policy and Administration" 2015, vol. 30(3-4), s. 209-220.
 17. Kingdon J. W., Agendas, alternatives, and public policies, Longman, New York 1995.
 18. Klaus W., Security First. New Right Wing Government in Poland and its Policy towards Immigrants and Refugees, "Surveillance & Society" 2017, vol. 15(3-4), s. 523-528.
 19. Kopińska G., Makowski G., Waglowski P., Wiszowaty M. M., Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw: raport z badania nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w 2012 roku, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 20. Korolczuk E., Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą, niepublikowany manuskrypt, 2016.
 21. Kubicki P., Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 22. Kubicki P., Pawlak M., Mica A. M., Horolets A., Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu, "Polityka Społeczna" 2017, nr 9, s. 22-28.
 23. Lasswell H. D., The decision process: Seven categories of functional analysis, University of Maryland Press, College Park 1956.
 24. Marres N., McGoey L., Experimental failure: Notes on the limits of the performativity of markets, After Markets: Researching Hybrid Arrangements, Oxford Said Business School, 2012, http://research.gold.ac.uk/7353/ [dostęp 30.10.2018].
 25. McCann E., Ward K., Policy Assemblages, Mobilities and Mutations: Toward a Multidisciplinary Conversation, "Political Studies Review" 2012, vol. 10 (3), s. 325-332.
 26. McConnell A., Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between, "Journal of Public Policy" 2010, vol. 30 (3), s. 345-362.
 27. McConnell A., What is policy failure? A primer to help navigate the maze, "Public Policy and Administration" 2015, vol. 30(3-4), s. 221-242.
 28. McGoey L., Strategic unknowns: towards a sociology of ignorance, "Economy and Society" 2012, vol. 41 (1), s. 1-16.
 29. Nair S., Howlett M., Policy myopia as a source of policy failure: adaptation and policy learning under deep uncertainty, "Policy & Politics" 2017, vol. 45 (1), s. 103-118.
 30. Olaison L., Meier Sørensen B., The abject of entrepreneurship: failure, fiasco, fraud, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research" 2014, vol. 20 (2), s. 193-211.
 31. Olejniczak K., Model organizacyjnego uczenia się dla administracji publicznej, w: Organizacje uczące się: model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 166-199.
 32. Pawlak M., Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2013, nr 3 (39), s. 97-122.
 33. Pawlak M., Polityki publiczne wobec migracji, w: Nauki o polityce publicznej: monografia dyscypliny, red. J. Kwaśniewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2018, s. 288-311.
 34. Penninx R., Garcés-Mascareñas B., The Concept of Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept, w: Integration Processes and Policies in Europe, red. B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx, Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht- London 2016, s. 11-29.
 35. Peters B. G., State failure, governance failure and policy failure: Exploring the linkages, "Public Policy and Administration" 2015, vol. 30(3-4), s. 261-276.
 36. Pressman J. L., Wildavsky A. B., Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland: or, Why it's amazing that Federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes, University of California Press, Berkeley 1973.
 37. Rosa H., Social acceleration: a new theory of modernity, Columbia University Press, New York 2013.
 38. Sabatier P. A., An advocacy coalition framework of policy change and the role of policyoriented learning therein, "Policy Sciences" 1988, vol. 21(2-3), s. 129-168.
 39. Schrank A., Whitford J., The Anatomy of Network Failure, "Sociological Theory" 2011, vol. 29 (3), s. 151-177.
 40. Społeczny raport alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (Alternative Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), red. J. Zadrożny, 2015, http://konwencja.org/english/ [dostęp 11.04.2019].
 41. Stone D., Understanding the transfer of policy failure: bricolage, experimentalism and translation, "Policy & Politics" 2017, vol. 45 (1), s. 55-70.
 42. Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 43. Sunstein C. R., Terrorism and Probability Neglect, "Journal of Risk and Uncertainty" 2003, vol. 26 (2-3), s. 121-136.
 44. Sztandar-Sztanderska K., Obywatel spotyka państwo: o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 45. Trauner F., Asylum policy: the EU's 'crises' and the looming policy regime failure, "Journal of European Integration" 2016, vol. 38 (3), s. 311-325.
 46. Vis B., Taking Stock of the Comparative Literature on the Role of Blame Avoidance Strategies in Social Policy Reform, "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice" 2016, vol. 18 (2), s. 122-137.
 47. Weaver R. K., Getting people to behave: Research lessons for policy makers, "Public Administration Review" 2015, vol. 75 (6), s. 806-816.
 48. Zybała A., Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy, "Zarządzanie Publiczne" 2015, nr 3, s. 41-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP/2019.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu