BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budkowska Marta (SGH Warsaw School of Economics)
Tytuł
Poland and the European Banking Union: to join or to wait?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 1, s. 99-109, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Unia bankowa, System finansowy
Banking union, Financial system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The aim of the article is to analyze the opportunities and risks for Poland related to the banking union. Opting in would allow Poland to strengthen integration with the European Union. Its participation in the SSM as a host country could translate into enhancing the positive image of the Polish banking market for foreign investors. Considered as a response to the global financial crisis and a mechanism to tighten the integration of the euro area, the banking union is still an incomplete project that does not include all EU Member States. Its third pillar, i.e. the Single Deposit Guarantee Scheme (SDGS), is yet to start operating. Therefore, in the case of Poland, the so-called close cooperation should be preceded by a balance of benefits and costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A blueprint for a deep and genuine economic and monetery union. Launching a European Debate, Brussels, 28 November 2012.
 2. Banking union: protecting savers, strenghtening banks. Press release of the European Parliament, 2 March 2018.
 3. Commission calls for the completion of all parts of the Banking Union by 2018. Press release of the European Commission, Brussels, 11 October 2017.
 4. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, the Official Journal of the UE L 173 of 12/06/2014.
 5. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for recovery and resolution with regard to credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC and Directives of the European Parliament and of the Council 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/ EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/UE, 2012/30/UE and 2013/36/EU and Regulations (EU) 1093/2010 and (EU) 648/2012 of the European Parliament and of the Council, the Official Journal of the EU L 173 of 12/06/2014.
 6. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014.
 7. Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, NBP, Warsaawa 2013.
 8. Koleśnik J., Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, [in:] Europejska unia bankowa, M. Zaleska (Ed.), Difin, Warszawa 2015.
 9. Koleśnik J., Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych, "Kwartalnik KES Studia i Prace" 3 (23), 2015.
 10. Kwaśniak W., Skutki dla polskiego systemu bankowego i polskiej gospodarki po wprowadzeniu unii bankowej, [in:] Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 123, 2012.
 11. Liszewska M., Konsekwencje dla polskiego sektora bankowego wynikające ze wspólnego nadzoru bankowego, [in:] Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, Gdansk Institute for Market Economics, The Konrad Adenauer Foundation in Poland, Gdańsk 2014.
 12. Raport o sytuacji banków w 2017 r., UKNF, Warszawa 2018.
 13. Regulation 806/2014 of the EU Parliament and of the Council of 15 July 2014 laying down uniform rules and a single resolution procedure for credit institutions and certain investment firms under the single resolution mechanism and amending Regulation (EU) 1093/2010, the Official Journal of the UE L 225 of 30/07/2014.
 14. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme. Press release of the European Commission, 24 November 2015.
 15. Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Brussels, 5 December 2012.
 16. Waliszewski K., Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [in:] Europejska unia bankowa, M. Zaleska (Ed.), Difin, Warszawa 2015.
 17. Zaleska M., Budowa trzeciego filaru unii bankowej, "Rzeczpospolita" 2 December 2015.
 18. Zaleska M., Finał unii bankowej, "Rzeczpospolita" 24 April 2014.
 19. Zaleska M. (Ed.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.
 20. Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe - koncepcje i wyzwania, [in:] Europejska unia bankowa, M. Zaleska (Ed.), Difin, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP/2019.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu