BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Jakub (Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Tytuł
Polski cyberaktywizm: ochrona praw człowieka i tematyka antywojenna w Internecie
Polish Cyberactivism: Human Rights Protection and Anti-War Themes on the Internet
Źródło
Studia Medioznawcze, 2007, nr 3 (30), s. 32-47, fot.
Media Studies
Słowa kluczowe
Internet, Ruchy społeczne, Prawa człowieka, Globalizacja, Alterglobalizacja
Internet, Social movements, Human rights, Globalization, Alterglobalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest analiza zjawiska cyberaktywizmu, czyli politycznie motywowanych ruchów aktywistów wykorzystujących w swojej działalności Internet. Autor skupia się na krajowym cyberaktywizmie i bada funkcjonowanie trzech witryn jako miejsc, poprzez które działają (bądź działania organizują) polscy cyberaktywiści. Artykuł zawiera analizę internetowej działalności wybranych, różnorodnych organizacji i inicjatyw funkcjonujących w ramach ruchu praw człowieka i szeroko pojętego ruchu antywojennego: witryny dużej i dobrze zorganizowanej struktury, jaką jest Amnesty International Polska, strony lokalnej, półformalnej Poznańskiej Koalicji Antywojennej, a także dużej, rozbudowanej wiriyny dotyczącej głównie konfliktu irackiego (Irak.pl). (abstrakt oryginalny)

The article analyses the cyberactivism (activism online), which is politically motivated movements using Internet technologies in their actions. Author focuses on Polish cyberactivism and studies three Polish websites as spaces by which Polish cyberactivists take (or organize) their actions. The author analyses online activities of particular various organizations and initiatives working within the human rights and anti-war movement: the article studies the website of large and well-organized structure like Amnesty International Poland; the website of local semi-formal Anti-War Coalition from Poznań; as well as large, expanded website mainly about Iraq conflict (Irak.pl). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
 2. Bendyk E., Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, W.A.B., Warszawa 2002.
 3. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, REBIS, Poznań 2003.
 4. Cleaver H., The Zapatista Effect: The Internet and the Rise of an Alternative Political Fabric, "The Journal of International Affairs" 1998, nr 5(2).
 5. Fortier E., Virtuality Check. Power Relations and Alternative Strategies in the Information Society, Verso, London-New York 2001.
 6. Garrido M., Halavais A., Mapping Networks of Support for the Zapatista Movement, [w:] M. McCaughey i in. (red.), Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice, Routledge, New York-London 2003.
 7. Goban-Klas T., Opozycja w cyberprzestrzeni, [w:] K. Łabędź i in. (red.). Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Akademia Pedagogiczna, Kraków. 2001.
 8. Jakubowicz K., Demokracja komunikacyjna: (nieskończona) ewolucja pojęcia, "Studia Medioznawcze" 2004, nr 3.
 9. Kidd D., Indymedia.org. A New Communications Commons, [w:] M. McCaughey i in. (red.), Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice, Routledge, New York-London 2003.
 10. Lebert J., Writing Human Rights Activism, [w:] M. McCaughey i in. (red.), Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice, Routledge, New York-London 2003.
 11. Leszczyński A., Prawda i fałsz z fotoszopa, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 241.
 12. Passy F., Giugni M., Life-Spheres, Networks and Sustained Participation in Social Movements: A Phenomenological Approach to Political Commitment, "Sociological Forum" 2000, vol. 15, nr 1.
 13. Rothert A., Cybernetyczny porządek polityczny, INP UW, Warszawa 2005.
 14. Rothert A., Technopolis. Wirtualne sieci polityczne. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 15. Routledge R., 'Our Resistance will be as Transnational as Capital': Convergence Space and Strategy in Globalising Resistance, "GeoJournal" 2000, nr 52.
 16. Salter L., Democracy, New Social Movements, and the Internet, [w:] M. McCaughey i in. (red.), Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice, Routledge, New York-London 2003.
 17. Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002.
 18. Stoecker R., Cyberspace V5. Face to Face: Community Organizing in the New Millennium, "Perspectives on Global Development and Technology" 2002, vol. 1, nr 2.
 19. Vegh S., Classyfying Forms of Online Activism. The Case of Cyberprotests Against the World Bank, [w:] M. McCaughey i in. (red.), Cyberactivism. Online Activism in Theoiy and Practice, Routledge, New York-London 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu