BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sazerat Marie (University of Orleans, France), Szymczyk Katarzyna (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Strategies for Entry of French Enterprises into the Polish Market
Strategie Wejścia Francuskich Przedsiębiorstw na Rynek Polski
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 81-88, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zarządzanie strategiczne
Internationalization, Enterprise internationalization, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z internacjonalizacją francuskich firm na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwypukleniem rynku polskiego. W artykule omówiono formy i zakres ekspansji francuskich przedsiębiorstw na polski rynek na podstawie dostępnych danych statystycznych i źródeł literatury naukowej. Przeprowadzono badanie ilościowe na podstawie kwestionariusza ankiety pośród grupy docelowej kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat w celu uzyskania ich opinii jako potencjalnych konsumentów odnośnie produktów pochodzenia francuskiego. Wyniki badań własnych i wtórna analiza dostępnych danych pozwoliła wyciągnąć właściwe wnioski odnośnie funkcjonowania francuskich przedsiębiorstw na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to discuss issues related to the internationalization of French companies on foreign markets with particular emphasis on the Polish market. The paper discusses the forms and the scope of expansion of French enterprises into the Polish market on the basis of available statistic data and scientific literature sources. A quantitative survey was carried out, based on a questionnaire, among the target group of women and men aged 20-30 in order to learn their opinion as potential consumers about products of French origin. The results of own research and a secondary analysis of the available data allowed drawing the adequate conclusions regarding the functioning of French enterprises on the Polish market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 2. Chrzan, E., i Kowalski, S. (2009). Analiza warunków wchodzenia na rynki zagraniczne w dobie globalizacji. W: E. Wysłocka (red.), Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 3. Hollensen, S. (2011). Global Marketing. Retrieved 9.06.2019 from https://moodle.taltech.ee/pluginfile.php/116653/mod_resource/content/1/Hollensen.Global_Marketing5ed.pdf.
 4. Knight, G. (2000). Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization. Journal of International Marketing, 8 (2), pp. 12-32.
 5. Komor, M. (2014). Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE w kontekście koncepcji euromarketingowej - perspektywy i wyzwania. Studia Ekonomiczne, 194, pp. 9-30.
 6. KPMG (2019). 25 lat polsko-francuskiego partnerstwa. Inwestycje francuskie w Polsce. Retrieved 9.06.2019 from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/pl-raport-kpmg-i-ccifp-25-lat-polsko-francuskiego-partnerstwa-pl.pdf.
 7. Mesjasz-Lech, A. (2009). Ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach według województw z zastosowaniem metod statystycznych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, 23, pp. 121-129.
 8. Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 9. Pietrasieński, P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
 10. Rymarczyk J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 11. Siemienska, E. (2005). Les investissements directs étrangers en Pologne (note de synthèse). Géocarrefour, 80/1, pp. 65-68. Retrieved 9.06.2019 from https://journals.openedition.org/geocarrefour/977?file=1.
 12. Ślusarczyk, B., & Szajt, D. (2013). Globalizacja jako element wzrostu konkurencyjności. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 10, pp. 98-110.
 13. TG Trésor (2018). Relations économiques entre la France et la Pologne. Retrieved 9.06.2019 from https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/PL/relations-economiques-entre-la-france-et-la-pologne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.162
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu