BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Społeczności fanek książek i filmów z serii Harry Potter w Internecie: przypadek fanek slash
The Internet Fan Community of Harry Potter Books and Films: Case of Slash Fans
Źródło
Studia Medioznawcze, 2007, nr 3 (30), s. 48-62
Media Studies
Słowa kluczowe
Internet, Serwisy społecznościowe
Internet, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fandom slash to społeczność przede wszystkim internetowa i złożona prawie wyłącznie z kobiet, które są fankami rozmaitych tekstów kultury i odczytują je według stworzonego przez wspólnotę kodu. Kod ten jest oparty na znajomości dzieła-kanonu i zasadach interpretacji, które umieszczają w centrum istnienie związku homoerotycznego między bohaterami kanonu. Zasady te są zarazem regułami określającymi charakter nowych tekstów pisanych przez fanki. Internet nie jest tu traktowany jako jednorodne medium, ale raczej jako zbiór środowisk. Przedmiotem analizy jest sposób wykorzystywania przez fanki takich środowisk, jak strony www i błogi (Live Journal) w celu dystrybucji tekstów, komunikacji i rozwijania społeczności. Proponowana metodologia jest próbą zastosowania metod etnograficznych do badania społeczności internetowych za pomocą analizy dyskursu, analizy treści i obserwacji uczestniczącej. (abstrakt oryginalny)

Fandom slash is an online women community of fans of various texts of culture who interpret those texts according to the codę of the community. That code relies on the knowledge of the work of canon and rules of interpretation that concentrate on a homoerotic relationship of male heroes of the canon. Those rules constitute a basis for new texts written by fans and for fans. Internet is treated here not as a homogeneous medium, but as a set of social environments. The main question of this paper is how fans appropriate online environments such as websites and weblogs (Live Journal) as the means for text distribution, communication and community development. The answer is being sought by using ethnographic methods of online communities research such as discourse analysis, content analysis and participant observation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baym N.K., Tune in, Log on: Soaps, Fandom, and Online Community, Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
  2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
  3. Cywińska-Milonas M., Blogi (ujęcie psychologiczne), [w:] P. Marecki (red.), Liternet. Literatura i Internet, Rabid, Kraków 2002.
  4. Escobar A., Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture, [w:] Z. Sardar i in. (red.), Cyberfutures: Culture and Politics on the Information Superhighway, New York University Press, New York 2002.
  5. Godlewski G., Wstęp: słowo o antropologii słowa, [w:] G. Godlewski (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
  6. Hills M., Fan Cultures, Routledge, London-New York 2002.
  7. Hine C., Virtual Ethnography, Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
  8. Jenkins H., Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, Routledge, London-New York 1992.
  9. Levinson P., Miękkie ostrze, Muza, Warszawa 1999.
  10. Markham A.N., Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space, AltaMira Press, b.m. 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu