BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pręgowski Michał Piotr (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Lifehacking - nowe zjawisko społeczne inspirowane kulturą hakerską
Lifehacking: a New Social Phenomenon Inspired by the Hacker Culture
Źródło
Studia Medioznawcze, 2007, nr 3 (30), s. 63-77, rys.
Media Studies
Słowa kluczowe
Internet, Hakerstwo
Internet, Computer hacking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet od swego powstania podlega nieustannym wpływom użytkowników, którzy przystosowują go do własnych potrzeb; Manuel Castells nazywa to "zdolnością sieci do samoewolucji". Szczególną rolę w kształtowaniu Internetu odegrali hakerzy. W klasycznym dla tej grupy artykule Jak zostać hakerem, Erie S. Raymond zdefiniował środowisko jako ludzi, którzy "rozwiązują problemy i tworzą rzeczy, wierząc w wolność i we wzajemną pomoc". Autor konstatował przy tym, że filozofia hakerska nie ogranicza się do środowiska komputerowego. Jest tak w istocie. Jednym z nowych masowych trendów w północnoamerykańskim Internecie stał się lifehacking, który przenosi do codziennego, także nieskomputeryzowanego życia idee starej kultury Sieci. Jest to zjawisko rzadkie i godne uwagi. Jednocześnie lifehacking wpisuje się w debatę na temat pozytywnego i negatywnego wpływu Internetu na ludzkie życie. Przedstawiam genezę zjawiska, jego związki z hakingiem oraz społeczną użyteczność, jak również perspektywy rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Since its foundation, the Internet is constantly being influenced by its users, who tend to adjust it to their own needs; Manuel Castells called it the self-evolution of the Internet. It is important to note that hackers played a particularly important role in creating and forming of the Internet. In a classic article "How to become a hacker", Erie S. Raymond defined the group as people who "solve problems and build things, and [...] believe in freedom and voluntary mutual help". The author ascertained that the hacker philosophy was not limited to computer environment. It is not indeed, as lifehacking, the new Internet phenomenon in North America, shows. One of the particularly interesting aspects of lifehacking is its ability to transport ideas of the old Internet culture back into the common, often non-computerized life. This tendency is rather rare as of now, but definitely worth noticing. Lifehacking, nevertheless, can also be seen as a part of a wide debato about the positive and negative influence of the Internet on human life. Presented here were the origins of the phenomenon, its relations with hacking, as well as its social usefulness and perspective future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burkemann O., Lifehacking. "The Guardian" z 11.11.2006; http://www.guardian.co.uk/weekend/story/0"1943254,00.html [8.06.2007]; G. Thompson, Meet the Life Hackers, "The New York Times" z 16.10.2005; http://www.nytimes.com/2005/10/16/magazine/16guru.html?ei=5088&en = 2864cc65d74cefb8&ex= 1287115200 [8.06.2007] lub B. Stone, Digital Hygiene for the Holidays, "Newsweek" z 23.10.2005; http://www.msnbc.msn.com/id/10165009/site/newsweek/ [8.06.2007].
 2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 3. Cerf V. i in., A Brief History of the Internet, 2003; http://www.isoc.org/Internet/history/brief.shtml [8.06.2007].
 4. Connell C., Open Source Projects Manage Themselves? Dream On, 2000; http://www.linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn = 2000-09-15-002-21-OS-CY-S W [8.06.2007].
 5. Doctorow C., Running Notes from Life Hacks: Tech Secrets of Overprolific Alpha Geeks, 2004; http://www.craphound.com/lifehacksetcon04.txt [8.06.2007].
 6. Gulia M., Wellman B., Net Surfers Don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities, [w:] P. Kollock, M. Smith (red.), Communities in Cyberspace: Perspectives on New Forms of Social Organization. University of California Press, Berkeley 1997.
 7. Harvey B., What is a Hacker?, 1985;http://www.cs.berkeley.edu/~bh/hacker.html [8.06.2007].
 8. Krzysztofek K., Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne?, [w:] Ł. Jonak i in. (red.), Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, WAiP, Warszawa 2006.
 9. Levy S., Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Anchor/Doubleday, Nowy Jork 1984.
 10. Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, PWN, Warszawa 1987.
 11. Mann M., D. O'Brien, Why These Kids From Podunk Are Keeping You Down, "Make" 2006, nr 6.
 12. Monga M., From Bazaar to Kibbutz: How Freedom Deals with Coherence in the Debian Project, 2004; http://homes.dico.unimi.it/~monga/lib/oss-icse04.pdf [8.06.2007].
 13. Poyndner R., The Basement Interviews. Freeing the Code: Richard Stallman, 2006; http://ia310134.us.archive.org/l/items/The_Basement_Interviews/Richard_Stallman_Interview.pdf [8.06.2007].
 14. Raymond E.S., A Brief History of Hackerdom, 2000; http://catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar/hacker-history/ [8.06.2007].
 15. Raymond E.S., How To Become A Hacker, 2001; http://catb.org/esr/faqs/hacker-howto.html [8.06.2007].
 16. Raymond E.S., The Cathedral and the Bazaar, 2000; http://catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ [8.06.2007].
 17. Stallman R.M., On Hacking, 2002; http://www.stallman.org/articles/on-hacking.html [8.06.2007].
 18. Sterling B., The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier, Bantam Press, Nowy Jork 1993.
 19. Trapani G., Lifehacker Launches, 2005; http://www.lifehacker.com/software/announcements/lifehacker-launches-031643.php [8.06.2007].
 20. Trapani G., Sneak Preview: Lifehacker the Book's Table of Contents, 2006; htpp://www.- book/sneak-preview-lifehacker-the-books-table-of-contents-216871.php [8.06.2007].
 21. Wark M., A Hacker Manifesto, Harvard University Press, Cambridge, Mass - Londyn 2004.
 22. Wellman B., Physical Place and Cyberplace: the Rise of Networked Individualism, "International Journal of Urban and Regional Research" 2001, vol. 25, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu