BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Jan M. (Uniwersytet Warszawski), Rakocy Kamil (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Blogi i blogosfera z perspektywy sieci społecznych
Weblogs and Blogosphere: The Social Networks Approach
Źródło
Studia Medioznawcze, 2007, nr 3 (30), s. 78-98
Media Studies
Słowa kluczowe
Internet, Blogi, Komunikowanie w internecie
Internet, Blogs, Communication on the Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Blogi stają się ważną formą komunikacji internetowej, wykraczając poza pierwotną funkcję pamiętnika i zdobywając coraz większe znaczenie dla takich sfer, jak marketing, public relations, dziennikarstwo czy polityka. Aby poznać ich znaczenie i rolę, jaką mogą pełnić w procesach rozprzestrzeniania się informacji czy wpływu społecznego, warto analizować je w szerszym kontekście całości sieci hipertekstowych odnośników, którymi błogi są połączone ze sobą i z innymi stronami internetowymi. Dopiero poznanie struktury pozwala na pełne zrozumienie kształtu blogosfery i procesów w niej zachodzących. Metodą służącą temu jest analiza sieci społecznych. (abstrakt oryginalny)

With the rapid growth of blogs popularity over last few years, the blogosphere is nowadays a lively social space and its impact on various areas of life, as marketing, public relations, journalism or politics, cannot be neglected, In order to investigate the importance and role of weblogs in processes of diffusion of information and social influence, they should be analyzed in the context of hyperlinks connecting various weblogs and other web pages. The structural analysis enables understanding the specifics of blogosphere and social processes taking part there. Social networks analysis is a useful method to reach such objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamic L., Glance N., The Political Blogosphere and the 2004 U.S. Election: Divided they Blog, 2005; http://www.blogpulse.com/papers/2005/AdamicGlanceBlogWWW.pdf [07.07. 2007].
 2. Adar E., Adamic L.A., Zhang L., Lukose R., Implicit Structure and the Dynamics of Blog-space, HP Information Dynamics Lab 2004; http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/blogs/blogspacedraft.pdf [07.07.2007].
 3. Bachnik W., Szymczyk S., Leszczyński P., Podsiadło R., Rymszewicz E., Kuryło Ł., Makowiec D., Bykowska B., Quantitive and Sociological Analysis of Blog Networks, "Acta Physica Polonica B" 2005, nr 36 (10).
 4. Barabasi A.-L., Linked: The new Science of Networks, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 5. Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, "Kultura Współczesna" 2005, nr 1 (43).
 6. Batorski D., Przemiany i konsekwencje korzystania z Internetu, [w:] Ł. Jonak i in. (red.), Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 7. Blau P.M., Exchange and Power in Social Life, Wiley, New York 1964.
 8. Bruns A., Methodologies for Mapping the Political Blogosphere: An Exploration Using the Issue Crawler Research Tool, "First Monday" 2007, nr 12 (5).
 9. Castells R., The Rise of the Network Society, Blackwell, Malden 1997.
 10. Drezner D.W., Farrell H., The Power and Politics of Blogs, 2004; http://www.danieldrezner.com/research/blogpaperfinal.pdf [07.07.2007].
 11. Efimova L., Hendrick S., In Search for a Virtual Settlement: An Exploration of Weblog Community Boundaries, 2005; https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-46041/weblog_community_boundaries.pdf [07.07.2007].
 12. Faust K., Social Network Analysis: Methods and Application, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1994.
 13. Garton L., Haythorntwaite C., Wellman B., Studying On-line Social Networks, [w:] S. Jones (red.), Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net, Sage, Thousand Oaks 1999.
 14. Gruhl D., Guha R., Liben-Nowell D., Tomkins A., Information Diffusion Through Blogspace, [w:] Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web, ACM Press, New York 2004.
 15. Grynkiewicz T., Bojanowski M., Firmy oszukują w fałszywych blogach, "Gazeta Wyborcza" z 11 czerwca 2007.
 16. Hasan N.A., Adamic L., Expressing Social Relationships on the Blog Through Links and Comments, 2007; http://www.icwsm.Org/papers/2- Ali-Hasan-Adamic.pdf [07.07.2007].
 17. Herring S.C., Kouper I., Paolillo J.C., Scheidt L.A., Tyworth M., Welsch P., Wright E., Yu N., Conversations in the Blogosphere. An Aanalysis 'from the Bottom Up', [w:] Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences 2005; http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005/2268/04/22680107b.pdf [07.07.2007].
 18. Hupa A., Badania orientacji politycznych w Internecie, "Studia Socjologiczne" 2007, w druku.
 19. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 20. Johnson T.J., Kaye B.K., Wag the Blog: How Reliance on Traditional Media and the Internet Influence Credibility Perceptions of Weblogs Among Blog Users, "Journalism and Mass Communication Quarterly" 2004, nr 81 (3).
 21. Juza M., Sieć społeczna - nowoczesne plemię. Serwis www.orkul.com jako przykład możliwości Internetu w upowszechnianiu sieciowej formy porządku społecznego, [w:] K. Krzysztofek, M. Podgórski, M. Grabowska, A. Hupa, M. Juza, Wielka sieć: E-seje z socjologii Internetu., Trio, Warszawa 2006.
 22. Kolari P., Java A., Finin T., Characterizing the Splogosphere, wystąpienie podczas warsztatu "Weblogging Ecosystem: Aggregation, Analysis and Dynamics", Edynburg 2006.
 23. Kumar R., Novak J., Raghavan P., Tomkins A., Structure and Evolution of Blogspace, "Communications of the ACM", nr 47 (12).
 24. Lenhart A., Fox S., Bloggers. A Portrait of the Internet's New Storytellers, Pew Internet & American Life Project Research Centre, Washington 2006; http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP Bloggers Report July 19 2006.pdf [07.07.2007].
 25. Mazurek P., Anatomia internetowej anonimowości, [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2006.
 26. Moreno J., Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Pshotherapy and Sociodrama, Nervous and Mental Disease Publishing Co, Washington D.C. 1934.
 27. Nilsson S., The Function of Language to Facilitate and Maintain Social Networks in Research Weblogs; http://www.eng.umu.se/stephanie/web/Language-Blogs.pdf [07.07.2007].
 28. Park H.W., Thelwall M., Hyperlink Analyses of the World Wide Web: A Review, "Journal of Computer Mediated Communication" 2003, nr 8 (4).
 29. Schmidt J., Blogging Practices in the German-Speaking Blogosphere: Findings from the 'Wie ich blogge?!' - Survey. Research Centre, "New Communication Media", working paper 07-02, Bamberg 2007.
 30. Schmidt J., Blogging Practices. An Analytical Framework, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2007, nr 12 (4); http://jcmc.indiana.edu/voll2/issue4/schmidt.html [07.07.2007].
 31. Shirky C., Power Laws, Weblogs, and Inequality, 2003; http://www.shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html [07.07.2007].
 32. Trammell K.D., Tarkowski A., Hofmokl J., Sapp A.M., Rzeczpospolita blogów [Republic of Blog]: Examining Polish Bloggers Through Content Analysis, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2006, nr 11 (3); http://jcmc.indiana.edu/volll/issue3/trammell.html [07.07.2007].
 33. Tremayne M., Zheng N., Lee J.K., Jeong J., Issue Publics on the Web: Applying Network Theory to the War Blogosphere, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2006, nr 12 (1).
 34. Valente T.V., Network Models of the Diffusion of Innovations, Hampton, Creskill, NJ, 1995.
 35. Wellman B., Computer Networks As Social Networks, "Science" 2001, nr 293.
 36. Wellman B., Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking, " International Journal of Urban and Regional Research" 2001, nr 25.
 37. Zając J.M., Sieci w sieci, [w:] K. Winkowska- Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska (red.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu