BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shafranov-Kutsev Gennady (Tyumen State University), Simonova Liudmila (Tyumen State University)
Tytuł
West Siberia - a Challenging Path from Exploration to Development: Interaction between the State and Regions
Zachodnia Syberia - trudna droga od ekstensyfikacji do rozwoju: interakcje centrum i regionu
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2019, nr 11, s. 89-108, rys., bibliogr. 50 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Rozwój, Region, Rozwój regionalny
Development, Region, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11, R58.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zachodnia Syberia
Abstrakt
Obecna sytuacja niestabilności politycznej i stagnacji gospodarczej w Rosji jest nie tyle efektem braku zasobów (przy całym ich znaczeniu), co raczej braku wiarygodnego skoordynowanego współdziałania między centrum a regionami i wyraźnych strategicznych wytycznych dla rozwoju gospodarczego. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla obszarów wydobycia ropy naftowej i gazu. Zachodnia Syberia, w tym region Tiumeński jest tematem niniejszego opracowania. Jego celem jest określenie warunków, czynników i strategicznych kierunków rozwoju regionalnego. Państwo jest głównym aktorem w rosyjskim sektorze naftowym i gazowym, ale jego głównym celem nie jest poprawa efektywności rozwoju regionalnego, a maksymalny rozwój i wykorzystanie (w neokolonialnych formach) bazy zasobów regionu jako głównego dostawcy węglowodorów i źródła dochodów budżetowych. Autorzy wykorzystują metody analizy porównawczej oraz wyniki ankiety socjologicznej. Uzasadniają konieczność zmian instytucjonalnych dla przejścia od ekstensyfikacji na rzecz rozwoju strategii.(abstrakt oryginalny)

West Siberia - a challenging path from reclamation to development: interaction between the state and the regions The current situation of political destabilization and economic stagnation in Russia is defined not so much by the lack of resources (in all their significance) as by lack of both consistent and coordinated interaction of the state and the regions and strategic benchmarks of economical development. This problem is particularly acute for key oil and gas production territories. The West Siberia including the Tyumen region is the focus of this research. Its objective is to determine strategical directions, conditions and factors of the West-Siberian region development. Government is the main actor in the Russian oil and gas sector. However, most of the government's efforts are focused not on increasing the efficiency of the regional development, but on maximising, in a neo-colonial form, the resource base reclamation and usage in the region, which is the main source of hydrocarbons and profit for 77 the state. The authors use the comparative analysis methods and the results of sociological survey. They substantiate the need for institutional changes to transform the strategy of reclamation into the strategy of development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aganbegyan, A. (2011). Successes and Failures at the Oil-and-Gas Front. ECO, No. 9, pp. 143-154.
 2. Auty, R. (1994). Industrial Policy Reform in Six Large Newly Industrializing Countries: The Resource Curse Thesis. World Development, Vol. 22, 1, pp. 11-26.
 3. Auty, R. (2001). Resource Abundance and economic development. Oxford: Oxford University Press.
 4. Beland, L. & Tiagi, R. (2009). Economic Freedom and the "Resource Curse". An Empirical Analysis. Toronto: Fraser Institute. Retrieved 3.07.2018 from https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/EconomicFreedomandResourceCurse_1.pdf.
 5. Boschini, A., Petterson, J., & Roine, J. (2003). Resource Curse or Not: A Question of Appropriability. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 534. Stockholm University.
 6. Cavalcanti, T., Mohaddes, K. & Raissi, M. (2009). Growth, Development and Natural Resources: New Evidence Using a Heterogeneous Panel Analysis. Cambridge Working Papers in Economics 0946.
 7. Cavalcanti, T., Mohaddes, K. & Raissi, M. (2011). Does Oil Abundance Harm Growth? Applied Economics Letters, Vol. 18, Iss. 12, pp. 1181-1184. https://doi.org/10.1080/13504851.2010.528356.
 8. Corden, W. & Neary, J. (1982). Booming Sector and De-industrialization in a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92, No. 368, pp. 825-848.
 9. Edwards, C. & Mitchell, J. D. (2008). The Global Tax Revolution. The rise of tax competition and the battle to defend it. Washington, D.C.: CATO INSTITUTE.
 10. Gelb, A. (1988). Windfall Gains: Blessing or Curse? New York: Oxford University Press.
 11. Gwartney, J., Lawson, R. & Holcombe, R. (1998). The Size and Functions of Government and Economic Growth. Washington, DC :Joint Economic Committee.
 12. Gwartney, J., Lawson, R. & Holcombe, R. (2006). Institutions and the Impact of Investment on Growth. Kyklos, Vol. 59, 2, pp. 255-273.
 13. Gylfason, T., Herbertson, T. & Zoega, G. (1997). A mixed blessing: Natural resources and economic growth. CEPR Discussion Papers no. 1668. London: CEPR.
 14. Kaźmierczyk, J. (2015). Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia. In K. Pietraszkiewicz (Ed.), Sektor finansowy: stymulatory i zagrożenia rozwoju (pp. 222-239). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 15. Kluchevsky, V. (1987). The course of Russian history. The lectures of 70s of the 21st century. Options and notes. The Institute of Russian History, No. 9.
 16. Kronenberg, T. (2004). The Curse of Natural Resources in the Transition Economies. Economics of Transition. Vol. 12 (3), pp. 399-426.
 17. Kronenberg, T. (2004). The curse of natural resources in the transition economies. Economics of Transition and Institutional Change, Vol. 12, Iss. 3, pp. 399-426.
 18. Krugman, F. (1993). Primary nature, secondary nature and metropolitan location. Journal of Regional Science, 33, pp. 129-144. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1993.tb00217.x.
 19. Kryukov, V. (2013). Instead of new tech - "new Samotlors". ECO, No. 9, pp. 60-64.
 20. Kryukov, V., & Tokarev, A. (2010). Evolution of Oil Resource Management in Russia. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, No. 3, pp. 864-888.
 21. Kryukov, V., Sevastyanova, A. & Shmat, V. (1995). Oil and gas territories: how to use the wealth? Current issues and conditions for sustainable social and economical development. Tyumen: Legal economy.
 22. Lederman, D. & Maloney, W. (2008). In Search of the Missing Resource Curse, World Bank, Policy Research Working Paper 4766. Washington, DC: World Bank. Retrieved 3.07.2018 from http://documents.worldbank.org/curated/en/655741468315286668/In-search-of-the-missing-resource-curse.
 23. Leong, W. & Mohaddes, K. (2011). Institutions and the Volatility Curse, Cambridge Working Papers in Economics 1145, Faculty of Economics, University of Cambridge. Retrieved 3.07.2018 from http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1145.pdf.
 24. Melnikova, L. (2013). Strategies of development or Acquirement: what is Left over? ECO, No. 2, pp. 5-21.
 25. Mikesell, R. (1997). Explaining the resource curse, with special reference to mineral exporting countries. Resources Policy, Vol. 23, No. 4, pp. 191-199.
 26. Mitchell, D. J. (2005). The Impact of Government Spending on Economic Growth. The Heritage Foundation, No. 1831. Retrieved 3.07.2018 from https://www.heritage.org/budget-and-spending/report/the-impact-government-spending-economic-growth.
 27. Ross, M. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. World Politics, 51, pp. 297-322.
 28. Rosser, A. (2006). Review Essay: Escaping the Resource Curse. New Political Economy, 11, 4, pp. 557-570.
 29. Sachs, J. & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth, NBER Working Paper No. 5398. National Bureau of Economic Research, Inc. Retrieved 3.07.2018 from https://www.nber.org/papers/w5398.pdf.
 30. Sala-i-Martin, X. & Subramanian, A. (2003). Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria. NBER Working Papers 9804, National Bureau of Economic Research, Inc. Retrieved 3.07.2018 from https://www.nber.org/papers/w9804.pdf.
 31. Sala-I-Martin, X. (1997). I Just Ran Two Million Regressions. The American Economic Review, Vol. 87, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 178-183.
 32. Shafranov-Kutsev G. & Efimova G. (2017). Specifics of life and pedagogical activity in the Far North (in terms of the Yamalo-Nenets Autonomous District). Arctic and North, No. 26, pp. 125-138. doi:10.17238/issn2221-2698.2017.26.136.
 33. Slavkina, M. (2007). Great victories and lost opportunities: the impact of natural resources on social-economic development of the USSR in 1945-1991. Moscow: Oil and Gas Publishing.
 34. Sługocki, W. (2014). Od kontraktu wojewódzkiego do kontraktu terytorialnego - instytucjonalizacja instrumentu rozwoju regionalnego. Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra, Iss. 1, pp. 58-70. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2014.4.
 35. Socio-professional portrait of Yamalo-Nenets Autonomous District's teaching (2016). Tyumen. Statistical Research of the Obvious (2015). Expert Ural, No. 14 (640), pp. 12-18.
 36. Stijns, J.-P. C. (2005). Natural resource abundance and economic growth revisited. Resources Policy, 30(2), pp. 107-130. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2005.05.001.
 37. Suspitsyn, S. A. (2012). Realities and Alternatives of the Development of Siberia. Problems of Economic Transition, Vol. 55, Iss. 6, pp. 10-29.
 38. Tanzi, V. & Schuknecht, L. (2000). Public Spending in the 20 th Century - A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 39. Tanzi, V. (2000). Policies, Institutions and the Dark Side of Economics. Elgar.
 40. Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare. Journal of Development Economics, Vol. 67, pp. 455-470.
 41. Tunčikienė, Ž. & Drejeris, R. (2015). Entrepreneurship ecosystem: methodological approaches to functions' review of public sector institutions. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2(3), pp. 118-132. http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2014.2.3(1).
 42. Tyumen region. (2004). Regional target program "Community". Retrieved 10.10.2016 from https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/purchase_adm/programs/sotr.htm.
 43. Tyumen region. (2016). Tyumen region. Real Siberia. Retrieved 1.10.2016 from http://www.tyumen-region.ru/upload/2016/presentation-tyumen-region-2016.pdf .
 44. Van der Ploeg, F. & Poelhekke, S. (2010). The Pungent Smell of "Red Herrings": Subsoil Assets, Rents, Volatility and the Resource Curse. Journal of Environmental Economics and Management, 60(1), pp. 44-55.
 45. Van Wijnbergen, S. (1984). The 'Dutch Disease': A Disease After All? Economic Journal, 94 (373), pp. 41-55.
 46. Wójtowicz, A. (2016). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra, Issue 4, pp. 302-311. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2016.57.
 47. Wolf, M. (2001). Will Technology and Global Capital Markets Change the Scope of Government? Cato Journal, Vol. 21, 1, pp. 143-150.
 48. Zubarevich, N. (2013). Perspective: horrors of economical separatism. Vedomosti, No. 3477.
 49. Retrieved 3.07.2018 from https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/11/20/strashilki-ekonomicheskogo-separatizma.
 50. Zubarevich, N. (2014). Regional development and regional policy in Russia, ECO, 478 (4), 6-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.163
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu