BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zacny Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kania Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stosunek potencjalnych kandydatów do wykorzystania danych z mediów społecznościowych i narzędzi AI w procesie rekrutacji
Attitude of Potential Candidates to the Use of Data from Social Media and AI Tools in the Recruitment Process
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 39-55, tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Sztuczna inteligencja, Rekrutacja pracowników, Badania ankietowe, Wyniki badań
Social media, Artificial intelligence, Employee recruitment, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy coraz częściej w procesie rekrutacji wykorzystują informacje o kandydatach, dostępne na profilach mediów społecznościowych (PMS), a do ich oceny i selekcji narzędzia sztucznej inteligencji (artificial intelligence - AI). Celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 170 studentów. Respondentów - potencjalnych uczestników procesów rekrutacji zapytano o to, jak odbierają stosowanie PMS i AI przez pracodawców. Na podstawie zebranego materiału stwierdzono, że potencjalni kandydaci są niechętni wykorzystaniu w procesie rekrutacji informacji pochodzących z tych praktyk. (abstrakt oryginalny)

In the recruitment process, companies are increasingly using information about candidates that is available on their social media profiles as well as artificial intelligence tools for evaluation and selection. The purpose of the article is to present the results of surveys conducted on a sample of 170 college students. The respondents-potential participants of the recruitment process-were asked about how they perceive the use of social media profiles and artificial intelligence by employers. Based on the collected material, it was found that potential candidates are reluctant to have employers use information derived through such practices in the recruitment process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abril P., Levin A., Del Riego A. (2012), Blurred Boundaries: Social Media Privacy and the Twenty-First-Century Employee, American Business Law Journal, Vol. 49, Iss. 1.
 2. Aguado D., Rico R., Rubio V., Fernández L. (2016), Applicant reactions to social network web use in personnel selection and assessment, Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 32.
 3. Berdowska A. (2018), Chaterboty jako narzędzia wspomagające proces rekrutacji - analiza wybranych rozwiązań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (124).
 4. Black S., Stone D., Johnson A. (2015), Use of social networking websites on applicants' privacy, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 27.
 5. Blacksmith N., Poeppelman T. (2014), Video-Based Technology: The Next Generation of Recruitment and Hiring, The Industrial-Organizational Psychology, Vol. 52, No. 2.
 6. Bohnert D., Ross W. (2010), The Influence of Social networking Web Sites on the Evaluation of Job Candidates, Cyperpsychology, Behaviour, and Social Networking, Vol. 13, Iss. 3.
 7. Caers R., De Feyter T., De Couck M., Stough T., Vigna C., DuBois C. (2013), Facebook: A literature review, New Media &Society, No. 15 (6), < doi:10.1177/1461444813488061 >.
 8. Chauhan R., Buckley M., Harvey M. (2013), Facebook and personnel selection: What's the big deal?, Organizational Dynamics, No. 42.
 9. Cui B. (2019), DataExplorer: Automate Data Exploration and Treatment, R package version 0.8.0.
 10. Dastin J. (2018), Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women, dostęp lipiec 2019, < https://uk.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUKKCN1MK08G >.
 11. Esch P., Black J., Ferolie J. (2019), Marketing AI recruitment: The next phase in job application and selection, Computers in Human Behavior, Vol. 90.
 12. Geetha R., BhanuSree Reddy D. (2018), Recruitment through Artificial Intelligence: A Conceptual Study, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, No. 9 (7).
 13. Harver (2019), Benefits of Recruitment Tech & AI, white paper, dostęp lipiec 2019, < https://harver.com/wp-content/uploads/2019/01/harver_Benefits-of-recruitment-technology.pdf >.
 14. Jagodziński A. (2018), Źródła rekrutacji i metody selekcji pracowników w firmach działających w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (122-123).
 15. Jia Q., Guo Y., Li R., Li Y. R., Chen Y. W. (2018), A conceptual artificial intelligence application framework in human resource management, Proceedings of The 18th International Conference on Electronic Business, ICEB, Guilin, China, December 2-6.
 16. Kania K. (2018), Gamifikacja w procesie wprowadzania nowych technologii informatycznych do organizacji jako zadanie specjalistów HR, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (124).
 17. Kayes I., Iamnitchi A. (2015), A Survey on Privacy and Security in Online Social Networks, CoRRabs/1504.03342.
 18. Lee Hecht Harrison DBM (2017), Media społecznościowe w rekrutacji, raport z badań, < https://www.lhhpolska.pl/pl/wydarzenia/media-społecznościowe-w-rekrutacji-–-raport-2017 >.
 19. Lüdecke D. (2019), sjPlot: Data Visualization for Statistics in Social Science, R package version 2.7.0
 20. Meyer D. (2018), Amazon Reportedly Killed an AI Recruitment System Because It Couldn't Stop the Tool from Discriminating Against Women, October 10, < https://fortune.com/2018/10/10/amazon-ai-recruitment-bias-women-sexist/ >.
 21. Nikolaou I. (2014), Social networking web sites in job search and employee recruitment, International Journal of Selection and Assessment, No. 22, < http://dx.doi.org/10.1111/ijsa.12067 >.
 22. Raviprolu A. (2017), Role of Artificial Intelligence in Recruitment, International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences < www.ijetmas.com > April 2017, Vol. 5, Iss. 4.
 23. Roulin N. (2014), The Influence of Employers' Use of Social Networking Websites in Selection, OnlineSelf-promotion, and Personality on the Likelihood of Faux Pas Postings, International Journal of Selection and Assessment, Vol. 22, No. 1.
 24. Shank D., Gott A. (2019), People's self-reported encounters of Perceiving Mind in Artificial Intelligence, Data in brief, 25, 2019.
 25. Shank D., Graves C., Gott A., Gamez P., Rodriguez S. (2019), Feeling our way to machine minds: People's emotions when perceiving mind in artificial intelligence, Computers in Human Behavior, September 2019.
 26. Sołtysik A. (2015), Wspieranie procesów pozyskiwania, kreowania i utrzymania kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. Wstępne wyniki badań, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 27. Suen H. Y. (2018), How passive job candidates respond to social networking site screening, Computers in Human Behavior, No. 85.
 28. Suen H. Y., Chen Y-C., Lu S. H. (2019), Does the use of synchrony and artificial intelligence in video interviews affect interview ratings and applicant attitudes?, Computers in Human Behavior, Vol. 98.
 29. Tyburcy M. (red.) (2017), Raport media społecznościowe w rekrutacji, Raport Lee Hecht Harrison DBM Polska, < https://www.lhhpolska.pl/pl/wydarzenia/media-społecznościowe-w-rekrutacji-–-raport-2017 >.
 30. Upadhyay A., Khandelwal K. (2018), Applying artificial intelligence: implications for recruitment, Strategic HR Review, Vol. 17, No. 5, < https://doi.org/10.1108/SHR-07-2018-0051 >.
 31. Wickham H. (2017), tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse', R package version 1.2.1.
 32. Wołodźko K., Woźniak J. (2017), The Use by Large Polish Organizations of Information about CSR Activities in e-Recruitment, Economics and Sociology, Vol. 10, No. 2, < DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-2/4 >.
 33. Woźniak J. (2016), Social Media as an E-Recruitment Tool for Different Generations: Methodological Considerations and Pilot Study, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (113).
 34. Woźniak J. (2017), Some Factors Hindering Acceptance of Three Gamification Solutions in Motivation Systems, in Small and Medium Enterprises, Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol. 5, No. 4.
 35. Wrzesiński A. (2016), Innowacje w rekrutacji, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XLIII-NR 3, Toruń.
 36. Zaleśna A. (2018), Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy, Przegląd Organizacji, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu