BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński), Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim
Determinants of e-Recruitment Tool Use by Members of the University of the Third Age in the Voivodeship of Western Pomerania
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 81-91, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, e-rekrutacja, Technologia informacyjna, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Employee recruitment, e-recruitment, Information Technology (IT), Human Capital Management, University of the Third Age, Pilot studies, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M15, M540
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w celu diagnozy, czy stosowanie narzędzi e-rekrutacji przez przedsiębiorstwa może być skuteczne wobec osób biernych zawodowo w wieku 50 lat i więcej. Badania zrealizowano na próbie 521 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) w województwie zachodniopomorskim w okresie maj-czerwiec 2018 roku. Można w tej grupie znaleźć wyraźny potencjał osób skłonnych do podjęcia pracy; istnieją także możliwości dotarcia do takich osób za pośrednictwem narzędzi e-rekrutacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a survey conducted in order to diagnose if the use of e-recruitment tools by companies can be effective with respect to people who are professionally inactive and aged fifty or over. The research was conducted on a sample of 521 University of the Third Age students in the Voivodeship of Western Pomerania over the May-June period of the year 2018. This group encompassed persons potentially willing to take up work and it is also possible to reach such people through e-recruitment tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (2019), Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r., Warszawa, GUS.
  2. Jarecki W., Kunasz M., Skoczylas W. (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Szczecin, Volumina.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu