BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława
Tytuł
Anna Lipka, Agnieszka Giszterowicz [2019] Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów CeDeWu, Warszawa, s. 202
Anna Lipka and Agnieszka Giszterowicz (2019), Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów [Projects Supporting the Development of Multigenerational Teams]
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 5, s. 116-119, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Pokolenia, Praca zespołowa, Zarządzanie projektem, Recenzja
Diversity management, Generation, Team work, Project management, Review
Abstrakt
Wraz ze zmianami demograficznymi na rynku pracy coraz częściej w organizacjach spotykają się reprezentanci różnych pokoleń pracowników. Zróżnicowany wiekowo kapitał ludzki wpływa również na inne komponenty organizacyjne, zwłaszcza gdy pracownicy będą należeć do odległych od siebie generacji.
Kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę w pomnażaniu osiągnięć organizacji i decyduje o jej sukcesie na rynku. Świadomość tego faktu wśród zarządzających powoduje dążenie do takiego skomponowania jakościowego kapitału ludzkiego, aby ten najlepiej przyczyniał się do tworzenia wartości dodanej. Współcześnie tę wartość tworzą nie pojedynczy pracownicy, ale praca i współpraca zespołów. Chodzi o to, aby zespoły wielogeneracyjne (wielo-, multipokoleniowe) były efektywne. W tym celu potrzebne są zespoły projektowe, które będą wspierać względnie stałe zespoły zróżnicowane pod względem wieku.
Temu zagadnieniu poświęcona została publikacja dwóch autorek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - prof. dr hab. A. Lipki i mgr A. Giszterowicz pt. Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński Z. (2017), Zarządzanie różnorodnością w systemie pracy, w Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
  2. Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D. (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  3. Niedziński T. (2018), Dyskryminacja w zatrudnieniu, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu