BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopka Paweł (University of Białystok)
Tytuł
The Application of SAW Method to Support the Decisions Concerning Start-Up Financing
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 242-255, wykr., tab., bibliogr. s. 254-255
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna, Działalność gospodarcza, Pożyczki, Modelowanie ryzyka kredytowego, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Economic activity, Business activity, Loans, Credit risk modelling, Multiple-criteria decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C5, C6
summ.
Abstrakt
The aim of the paper was to present the problem of risk assessment of financing start-ups of individual economic activities as the problem of multi-criteria decision making. The detailed goal of the study was to build a decision model and its empirical verification. Research methodology - The SAW method - was used to build the model based on the concept of the aggregation of the decision-maker's preferences. In the process of building the model, the correspondence analysis was also used. Result - The result of the research is the decision model, the usability of which has been subjected to empirical verification. Originality/value - The model approach proposed in the paper is an original approach for two reasons: Firstly, the correspondence analysis was used in the stage of assigning ranks to verbal or interval variables; Secondly, the use of Cramer's V coefficient to calculate the weightings of criteria and decision sub-criteria was proposed, hence the resulting algorithm of the model should be recognized as the added value of the conducted research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., 1968, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, "The Journal of Finance", vol. 23(4), pp. 589-609.
 2. Altman E.I., Eisenbeis R.A., 1978, Financial applications of discriminant analysis: a  clarification, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 13(1), pp. 185-195.
 3. Churchman C.W., Ackoff R.L., 1954, An approximate measure of value, "Journal of the Operations Research Society of America", vol. 2(2), pp. 172- 187.
 4. DeLong E.R., DeLong D.M., Clarke-Pearson, D.L., 1988, Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach, "Biometrics", vol. 44(3), pp. 837-845.
 5. Eisenbeis R.A., Avery R.B., 1972, Discriminant analysis and classification procedures: theory and applications, Lexington, MA: DC Heath.
 6. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Hołda A., 2006, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie", nr 174.
 8. Hwang C.L., Yoon K., 1981, Methods for Multiple Attribute Decision Making, [in:] Multiple Attribute Decision Making, Hwang C.L., Yoon K. (ed.), Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 58-191.
 9. Jadidi O., Hong T.S., Firouzi F., Yusuff R. M., Zulkifili K., 2008, TOPSIS and fuzzy Multi - objective model integration for supplier selection problem, "Journal of Achivements in Materials and Manufacturing Engineering", vol. 31(2), pp. 762-769.
 10. Kitowski J., 2014, Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803, s. 345- 360.
 11. Konopka P., 2013, Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", nr 163, s. 285-299.
 12. Konopka P., Roszkowska E., 2015, Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(75), s. 138-153.
 13. Korol T., 2013, Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Leszczyński Z., Skowronek- Mielczarek A., 2000, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa.
 15. Marzec J., 2003, Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych, "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie", nr 628, s.  103-117.
 16. Marzec J., 2008, Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach nie-spłacalności kredytów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie", nr 188.
 17. Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przędsiębiorstw, "Ekonomista", nr 2, s. 205-235.
 18. Michnik J., 2016, Zastosowanie metody WINGS do wspierania decyzji w przypadku występowania zależności między kwestiami negocjacyjnymi, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 1(79), s. 119-134.
 19. Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., 2014, Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków.
 20. Roszkowska E., Brzostowski J., Wachowicz T., 2013, Szacowanie wag zagadnień negocjacyjnych na podstawie metod wielokryterialnych, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym, Sikora W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Roszkowska E., Brzostowski J., 2014, Wybrane własności i odmiany procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 178, s. 108-126.
 22. Roszkowska E. Konopka P., 2016, Application of the MARS Method to the Evaluation of Grant Applications and Non-Returnable Instruments of Start-Up Business Financing, "Multiple Criteria Decision Making", vol. 11, pp. 153-167.
 23. Stanimir A., 2005, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Trzaskalik T., 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 25. Walesiak M., 2012, Pomiar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 39-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu