BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane standardy elektronicznej wymiany informacji w podmiotach leczniczych
Selected Standards of Electronic Information Exchange in Medical Entities
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, nr 4 (50), s. 160-168, bibliogr. 20 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Elektroniczna Wymiana Danych, Ochrona zdrowia
Electronic Data Interchange (EDI), Health care protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D80, I10, M15
summ., streszcz.
Abstrakt
Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia oraz właściwe zarządzanie nimi jest postrzegane jako niezbędny element funkcjonowania podmiotów leczniczych. Jednakże brak standardów w ochronie zdrowa spowodował powstanie niewspółpracujących ze sobą lokalnych systemów informatycznych i baz danych. Świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie można m.in. osiągnąć dzięki wprowadzeniu standardów elektronicznej wymiany danych (EDI), co umożliwi lekarzowi podejmowanie decyzji o leczeniu pacjenta na podstawie bieżących informacji medycznych. Mając na uwadze to, że systemy EDI stwarzają możliwość ciągłego dostępu do dokumentacji medycznej, w artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych standardów pozwalających na przesyłanie danych między placówkami leczniczymi. Poznanie tych standardów jest ważne, ponieważ systemy informacyjne tworzone na potrzeby zarządzania służbą zdrowia powinny odpowiadać aktualnym możliwościom rozwiązań technologicznych.(abstrakt oryginalny)

Implementation of the information and communication technologies in health care and their proper management is seen as an essential element in the functioning of medical entities. However, the lack of standards in health care resulted in the formation of local IT systems and databases which were incompatible and non-cooperating with each other. At the same time the provision of health services at high level can be achieved through the introduction of standards for electronic data interchange (EDI), as this will enable a physician to make a decision to treat a patient based on current medical information. In view of the fact that EDI systems offer the possibility of continuous access to medical records the paper presents a short description of selected standards allowing the transfer of data between health care institutions. Understanding these standards is important, because the information systems created for the needs of management of medical service should respond to the present possibilities of technological solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.G., Rainey M.R., Eysenbach G., 2003, The impact of cyberhealthcare on the physician-patient relationship, Journal of Medical Systems, vol. 27, no. 1, s. 66-84.
 2. Benson T., Grieve G., 2016, Principles of Health Interoperability, SNOMED CT, HL7 and FHIR.
 3. Boussadi A., Zapletal E., 2017, A Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) layer implemented over i2b2, BMC Medical Informatics and Decision Making, vol. 17, https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles?tab=keyword&searchType=journalSearch&sort=PubDate&volume=17&page=2, dostęp: 1.10.2018.
 4. Cierniewska A., Bliźniuk G., 2017, Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 46, s. 255-266.
 5. Cutler D.M., 2011, Where are the health care entrepreneurs? The failure of organizational innovation in health care, Innovation Policy and the Economy, vol. 11, no. 1, s. 1-28, http://www.jstor.org/stable/10.1086/655814, dostęp: 5.09.2018.
 6. Czerwińska M., 2015, Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 43, s. 173-185.
 7. Frączkowski K., 2010, Systemy informacyjne oraz usługi w ochronie zdrowia oparte na technologiach SOA (Service Oriented Architecture), Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, no. 1, s. 81-86.
 8. Goossen W., Langford L.H., 2014, Exchanging care records using HL7 V3 care provision messages, Journal of the American Medical Informatics Association, vol. 21, issue 2, s. e3693-e368, https://doi.org/10.1136/amiajnl-2013-002264.
 9. Gulraiz J.J., Muhammad U.A., Chaudary N.A., Muhammad F.M., 2018, Evolution of Health Level-7: A Survey, Proceedings of the 2018 International Conference on Software Engineering and Information Management, https://www.researchgate.net/publication/323790565_Evolution_of_Health_Level-7_A_Survey, dostęp: 1.10.2018.
 10. Haripriya P., Porkodi R., 2017, An efficient storage and retrieval of DICOM objects using Big Data technologies, International Journal of Advanced Research in Computer Science, vol. 8, no. 3, s. 271-275.
 11. Karkowski T.A., Korczak K., 2016, Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_09022011.pdf, dostęp: 14.11.2018.
 13. Menezes P.M., Cook T.W., Cavalini L.T., 2016, Convergence of Health Level Seven Version 2 messages to semantic web technologies for software-intensive systems in telemedicine trauma care, Healthcare Informatics Research, vol. 22, no.1, s. 22-29.
 14. Rose M., DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), https://whatis.techtarget.com, dostęp: 25.11.2018.
 15. Selvarani G.A., Annadurai S., 2007, Medical Image Retrieval by Combining Low Level Features and DICOM Features, International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications, December.
 16. Ustawa z dnia 28 grudnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2011 nr 113, poz. 657.
 17. Viangteeravat T., Anyanwu M.N., Nagisetty V.R., Kuscu E., Sakauye M.E., Wu D., 2011, Clinical data integration of distributed data sources using Health Level Seven (HL7) v3-RIM mapping, Journal of Clinical Bioinformatics, 1, 32, https://link.springer.com/article/10.1186/2043-9113-1-32, dostęp: 2.10.2018.
 18. Wdowiak L., Byczyński E., Pogorzelski B., Czubek A., 2004, Standardy i normy jako elementy porządkujące systemy informacyjne w ochronie zdrowia, Zdrowie Publiczne, t. 114, nr 3, s. 394-399.
 19. Wdowiak L., Kamiński Z., Horach A., Bojar I., 2009, Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Część 2 - doświadczenia krajowe, Zdrowie Publiczne, 119(1), s. 80-85.
 20. Woolman P.S., 2001, XML for electronic clinical communications in Scotland, International Journal of Medical Informatics, vol. 64, no. 2-3, s. 379-383.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2018.4.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu