BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Międzynarodowa mobilność naukowców a przedsiębiorczość akademicka. Przypadek Uniwersytetu Wrocławskiego
International Mobility of Scientists and Academic Entrepreneurship. Case of the University of Wrocław
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 177-185, bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Mobilność zawodowa, Współpraca międzynarodowa
Academic entrepreneurship, Occupational mobility, International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Wrocławski
University of Wrocław
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ustalenie, czy istnieje pozytywny związek między międzynarodową mobilnością badaczy akademickich z Uniwersytetu Wrocławskiego a ich postawami przedsiębiorczymi, mierzonymi produktywnością publikacyjną oraz liczbą artykułów tworzonych wspólnie z partnerami z zagranicy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest efektywność poszczególnych czynników stymulujących zachowania przedsiębiorcze wśród naukowców. W pracy wykorzystano metodę analizy tekstów naukowych opublikowanych w latach 2014-2017 przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. PROCES WYWODU: Na wstępie, na podstawie badań literaturowych, założono, że międzynarodowo mobilni naukowcy wykazują się większą przedsiębiorczością niż ich niemobilni koledzy z tego samego wydziału. Następnie, opierając się na analizie publikacji, starano się zweryfikować powyższy pogląd. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Międzynarodowo mobilni naukowcy są bardziej przedsiębiorczy niż ich niemobilni koledzy, biorąc pod uwagę produktywność publikacyjną, ale nie dotyczy to współpracy publikacyjnej z zagranicznymi kolegami. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badania nie mogą stanowić jednoznacznego wsparcia dla powszechnie formułowanej tezy, iż międzynarodowa mobilność stymuluje przedsiębiorczość akademicką, jednak mogą być wkładem w dyskusję na temat czynników determinujących zachowania przedsiębiorcze w środowisku akademickim i podstawą dalszych rozważań.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to determine whether there is a positive relationship between the international mobility of academic researchers from the University of Wrocław and their entrepreneurial attitudes as measured by their publishing productivity and the number of articles created jointly with partners from abroad. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is the effectiveness of individual factors stimulating entrepreneurial behavior among scientists. The work uses the method of analysis of scientific texts published in years 2014-2017 by employees of the University of Wrocław. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: At the outset, based on literature research, it was assumed that internationally mobile scientists are more entrepreneurial than their immobile colleagues from the same department. Then, based on the analysis of publications, attempts were made to verify the above view. RESEARCH RESULTS: Internationally mobile scientists are more entrepreneurial than their immobile colleagues in terms of publishing productivity, but they are not in terms of publishing cooperation with foreign colleagues. CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results can not provide unambiguous support for the widely formulated thesis that international mobility stimulates academic entrepreneurship, but they can contribute to the discussion of factors determining entrepreneurial behavior in the academic environment and be the basis for further consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim, B.T. i Isaksen, A. (2002). Regional innovation systems: The integration of local 'sticky' and global 'ubiquitous' knowledge. The Journal of Technology Transfer, Vol. 27, No. 1, 77-86.
 2. Brown, J.S. i Duguid, P. (1991). Organizational Learning and Communities-of-Practice: Towards a Unified View of Working, Learning and Innovation. Organizational Science, Vol. 2, No. 1, 40-57.
 3. Chrisman, J., Hynes, T. i Fraser, S. (1995). Faculty Entrepreneurship and Economic Development: The Case of the University of Calgary. Journal of Business Venturing, Vol. 10, 267-281.
 4. Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.
 5. Dill, D. (1995). University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units. Higher Education, Vol. 29, 369-384.
 6. Dueňas-Fernándes, D., Iglesias-Fernándes, C. i Llorente-Heres, R. (2013). The Returns Obtained From International Mobility By Doctorate Holders. Some Evidence from Spain. International Journal of Business and Social Science, Vol. 4, No. 12, 51-66.
 7. Edler, J., Fier, H. i Grimpe, Ch. (2011). International Scientist Mobility and the Locus of Knowledge and Technology Transfer. Research Policy, Vol. 40, No. 6, 791-805.
 8. Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, Vol. 21, No. 2-3, 198-233.
 9. Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university - industry linkages. Research Policy, Vol. 27, 823-833.
 10. Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalization, Vol. 1, 64-77.
 11. Etzkowitz, H. i Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from the National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, Vol. 29, 109-123.
 12. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. i Cantisano, B.R. (2000). The future of the University and the University of the future: evolution of ivory tower into entrepreneurial university. Research Policy, Vol. 29, 313-330.
 13. Halevi, G., Moed, H.F. i Bar-Ilan, J. (2016). Researchers' Mobility, Productivity and Impact: Case of Top Producing Authors in Seven Disciplines. Publishing Research Quarterly, Vol. 32, No. 1, 22-37.
 14. Hormiga, E. i Bolívar-Cruz, A. (2014). The relationship between the migration experience and risk perception: A factor in the decision to become an entrepreneur. International Entrepreneurship Management Journal, Vol. 10, No. 2, 277-295.
 15. Jacob, M., Lundqvist, M. i Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology. Research Policy, Vol. 32, No. 9, 1555-1569.
 16. Jonkers, K. i Tijssen, R. (2008). Chinese Researches Returning Home: Impacts of International Mobility on Research Collaboration and Scientific Productivity. Scientometrics, Vol. 77, No. 2, 299-323.
 17. Kirby, D.A. (2002). Entrepreneurship. Maidenhead: Mcgraw-Hill.
 18. Marmolejo-Leyva, R., Perez-Angon, M.A. i Russell, J.M. (2015). Mobility and International Collaboration: Case of the Mexican Scientific Diaspora. Plos One, Vol. 10, No. 6.
 19. Murakami, Y. (2014). Influences of return migration on international collaborative research networks: cases of Japanese scientists returning from the US. Journal of Technology Transfer, Vol. 39, No. 4, 616-634.
 20. Payumo, J.G., Lan, G. i Arasu, P. (2018). Researcher Mobility at a US Research-Intensive University: Implikations for Research and Internationalization Strategies. Research Evaluation, Vol. 27, No. 1, 28-35.
 21. Shane, S. (2004). Encouraging university entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole Act on university patenting in the United States. Journal of Business Venturing, Vol. 19, 127-151.
 22. Yasuda, S. (2016). Exploring Diverse Effects of Four Types of Mobility on University Entrepreneurship. Journal of STI Policy and Management, Vol. 1, No. 2, 125-136.
 23. Ynalvez, M.A. i Shrum, W.M. (2009). International Graduate Science Training and Scientific Collaboration. International Sociology, Vol. 24, No. 6, 870-901.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174315
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu