BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta (Department of Economic Policy and European Regional Studies, UE we Wrocławiu/Wrocław University of Economics and Business, Polska)
Tytuł
The Circular Economy in EU Policy as a Response to Contemporary Ecological Challenges
Gospodarka cyrkularna w polityce UE jako odpowiedź na współczesne wyzwania ekologiczne
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2019, nr 4, s. 31-51, rys., tab., wykr., bibliogr. 52 poz.
The Polish Journal of Economics
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka gospodarcza UE, Ochrona środowiska, Surowce wtórne
Sustainable development, Economic policy of the EU, Environmental protection, Recyclable materials
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O44, Q57, Q58
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie współczesnych wyzwań środowiskowych wynikających z działalności gospodarczej człowieka oraz gospodarki o obiegu zamkniętym jako odpowiedzi na te problemy. Celem artykułu jest porównanie wysiłków krajów UE we wdrażaniu modelu gospodarki zamkniętej, a także wskazanie strategicznych celów UE w tym obszarze. Ponadto, artykuł wskazuje argumenty za pilną zmianą paradygmatu opartego na modelu liniowym w celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału dóbr w granicach możliwości Ziemi. Artykuł oparto na analizie źródeł wtórnych - literatury przedmiotu, aktów prawnych i licznych raportów. Dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą głównie z baz danych Eurostatu i PlasticsEurope. Analiza prowadzi do jednoznacznych wniosków, że w dzisiejszym świecie zanieczyszczonym do granic możliwości, z ograniczonymi zasobami, z szybko rosnącymi liczbą ludności i wskaźnikiem urbanizacji, dalsze wykorzystanie modelu liniowego nie jest już możliwe. Model gospodarki zamkniętej dostarcza też ekonomicznych argumentów - przejście na CE pociąga za sobą nowe inwestycje (np. innowacyjne modele produkcji i wykorzystania surowców wtórnych, zaawansowane sortowanie lub recykling chemiczny) i przyczynia się do redukcji kosztów (oszczędność surowców). Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się strategicznym celem na poziomie UE, podobnie jak w poszczególnych krajach UE, które już wcześniej dostrzegły potrzebę zmiany modelu swoich gospodarek i korzyści z tego wynikających.(abstrakt oryginalny)

This article discusses contemporary environmental challenges resulting from human economic activity and the idea of the circular economy (CE) as a response to these problems. The aim is to compare EU countries in terms of the efforts they are making to implement the CE model and to indicate EU strategic goals in this area. Furthermore, the article looks at arguments for an urgent change of the paradigm based on a linear model to achieve more equitable prosperity within planetary boundaries. The article was written on the basis of a secondary sources review, including relevant literature, legal regulations and reports. Statistical data come mainly from Eurostat and PlasticsEurope databases. The analysis leads to the clear conclusion that in today's resource-constrained world of rapid population growth, urbanisation and pollution, the linear model is no longer fit-for-purpose. The CE is also attractive economically. The transition will entail new investment (e.g. better design of production and recyclable materials, advanced sorting and chemical recycling) and contribute to cost reduction (saving of raw materials). For these reasons, the CE has become a strategic goal at the EU level as individual member countries have already acknowledged the need to modify their economies and grown aware of the benefits of the new model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams W. M. [2009], Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World, Routledge London.
 2. Ambrogi V., Carfagna C., Cerruti P., Marturano V. [2017], Additives in Polymers, in: C. F. Jasso-Gastinel, J. M. Kenny [eds.], Modification of Polymer Properties, Elsevier.
 3. Boulding K. [1966], The Economics of the Coming Spaceship Earth, in: H. Jarrett [ed.], Environmental Quality in a Growing Economy, Resources for the Future, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 4. Brown L. R. [1982], Jutro może być za późno, PWE, Warszawa.
 5. Caragliu A., del Bo C., Nijkamp P. [2011], Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology, 18.
 6. Carter J. G., Cavan G., Connelly A., Guy S., Handley J., Kazmierczak A. [2015], Climate change and the city: Building capacity for urban adaptation, Progress in Planning, 95.
 7. Chesbrough H., Rosenbloom R. S. [2002], The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies, Harvard Business School, Boston.
 8. COM/2011/244, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, Brussels.
 9. COM/2015/614, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the Loop - An EU Action Plan for the Circular Economy, Brussels.
 10. COM/2018/028, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, Brussels.
 11. COM/2018/029, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: On a Monitoring Framework for the Circular Economy, Strasbourg.
 12. Crutzen P. J., Stoermer E. F. [2000], The Anthropocene, Global Change Newsletter, May.
 13. Ellen Mac Arthur Foundation EMAF [2013], Towards the circular economy, https://www.ellen-macarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf.
 14. Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment EMAF [2015], Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf.
 15. Ellen Mac Arthur Foundation EMAF [2017], The new plastics economy - rethinking the future of plastics & catalysing action, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/NPEC-Hybrid_English_22-11-17_Digital.pdf.
 16. European association of plastics recycling and recovery organizations EPRO [2019], www.epro-plasticsrecycling.org.
 17. European Commission [2019], A circular economy for plastics, Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions, Brussels.
 18. European Commission [2019a], Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan, Brussels.
 19. European Environment Agency [2018], Environmental Indicator Report. In Support to the Monitoring of the Seventh Environment Action Programme.
 20. Geissdoerfer M., Morioka S. N., Monteiro de Carvalho M., Evans S. [2018], Business models and supply chains for the Circular Economy, Journal of Cleaner Production, 190.
 21. Geyer R., Jambeck J. R., Lavender Law K. [2017], Production, use, and fate of all plastics ever made, Science Advances, 3 (7).
 22. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. [2016], A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems, Journal of Cleaner Production, 114.
 23. Guldmann E. [2016], Best Practice Examples of Circular Business Models, Ministry of Environment and Food of Denmark, Environmental Protection Agency, Copenhagen.
 24. Hestin M., Faninge T., Milios L. [2015], Increased EU Plastics Recycling Targets: Environmental, Economic and Social Impact Assessment, Bio by Deloitte.
 25. I:CO [2019], Building textile circularity, www.ico-spirit.com.
 26. Jambeck J., Geyer R., Wilcox C., Siegler T. R., Perryman M., Andrady A., Narayan R., Law K. L. [2015], Plastic waste inputs from land into the ocean, Science 437 (6223).
 27. Joss S. [2011], Eco-cities: the mainstreaming of urban sustainability - key characteristics and driving factors, International Journal of Sustainable Development and Planning, 6.
 28. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. [2017a], Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, Resources, Conservation & Recycling, 127.
 29. Korhonen J., Nuur C., Feldmann A., Birkie S. E. [2017], Circular economy as an essentially contested concept, Journal of Cleaner Production, 175.
 30. Lindner P., Mooij C., Rogers H. [2017], Circular Economy in cities around the world. A selection of case studies, https://www.circulareconomyclub.com/wp-content/uploads/2017/07/Report_CollectionCaseStudies2017_FinalV2-1.pdf.
 31. Ludovic H., Alexandre D., Ika P., Camille L., Ronan J., Philippe S., Guillaume D. [2017], Occurrence and effects of plastic additives on marine environments and organisms: A review, Chemosphere, 182.
 32. McDowall W., Geng Y., Huang B., Barteková E., Bleischwitz R., Türkeli S., Kemp R., Doménech T. [2018], Circular Economy Policies in China and Europe, Journal of Industrial Ecology, A special issue on the circular economy, 21 (3).
 33. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. [1972], W. W. Behrens III, The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 34. Millennium Ecosystem Assessment MA [2005], Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis, Island Press, Washington D. C.
 35. Petit-Boix A., Leipold S. [2018], Circular economy in cities: Reviewing how environmental research aligns with local practices, Journal of Cleaner Production, 195.
 36. Philips [2014], Rethinking the future - our transition towards a circular economy, Amsterdam, www.philips.com.
 37. Platform for Accelerating the Circular Economy PACE [2019], The Circularity Gap Report - Closing the circularity gap in a 9% World 2019.
 38. PlasticsEurope Market Research Group PEMRG [2018], Plastics - the Facts 2018, An analysis of European plastics production, demand and waste data.
 39. Renault Communications [2014], Competitive circular economy, www.group.renault.com.
 40. Rockström J. S., Noone W., Persson K. et al. [2009], A safe operating space for humanity, Nature, 461 (24).
 41. Sciencehistory [2018], The History and Future of Plastics, https://www.sciencehistory.org/the-history-and-future-of-plastics.
 42. Sitra [2019], The critical move - Finland's roadmap to the circular economy 2.0, Helsinki.
 43. Steffen W., Richardson W., Rockström K., Cornell J. et al. [2015], Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, In Science, 347 (6223).
 44. The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities [2019], The Circular Economy in Cities and Regions.
 45. United Nations UN [2018], World Urbanization Prospects 2018.
 46. United Nations UN [2018a], The World's Cities in 2018, https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf.
 47. United Nations UN [2019], World Population Prospects 2019.
 48. Vaughan A. [2016], Human impact has pushed Earth into the Anthropocene, scientists say, The Guardian, 7 January 2016.
 49. Vuță M., Vuţă M., Enciu A., Cioacă S. I. [2018], Assessment of the Circular Economy's Impact in the EU Economic Growth, Amfiteatru Economic, 20 (48).
 50. Watkins E., Brink P. [2017], Marine Litter: Socio-Economic Study, A report by IEEP for UNEP, Brussels.
 51. WWF International [2018], Living Planet, Report 2018: Aiming Higher.
 52. Zhu J., Fan C., Shi H., Shi L. [2018], Efforts for a Circular Economy in China: A Comprehensive Review of Policies, Journal of Industrial Ecology, A special issue on the circular economy, 21 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/113064
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu