BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Narodowy Bank Polski; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
Tytuł
Programy interwencyjne w polityce pieniężnej Eurosystemu
Intervention Programs in the Monetary Policy of the Eurosystem
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Eurosystem, Polityka pieniężna, Banki centralne, Instrumenty polityki pieniężnej, Instrumenty finansowe
Eurosystem, Monetary policy, Central banks, Monetary policy instruments, Financial instruments
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G01, G21, G28, H12
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia uwarunkowania prawne i przesłanki tzw. luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) w polityce pieniężnej Eurosystemu. Omówiono główne programy interwencyjnych zakupów dłużnych papierów wartościowych, wzmiankując związane z tymi programami ryzyka dla stabilności systemu finansowego, które mogą zmaterializować się w dalszej perspektywie. Podkreślono potrzebę stałego monitorowania niestandardowych instrumentów finansowych stosowanych w krajach Eurolandu, tak aby polskie centralne instytucje finansowe rozporządzały pełnym instrumentarium przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sferze krajowych finansów i gospodarki, które mogłyby zaistnieć i u nas w sytuacji kryzysowej o globalnym zasięgu. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wewnętrznych materiałów NBP dotyczących niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the underlying legal and economic bases of so-called quantitative easing (QE) in the monetary policy of the Eurosystem. Large asset purchase programs and other intervention purchases of securities are discussed, and the risks of such policies for the long-term stability of the financial system are also addressed. It is noted that the non-standard financial instruments which are used in the Eurozone require close monitoring by Polish government financial institutions. This would help Poland access the full range of financial instruments that could be used to neutralize any unfavorable developments in the national financial sector and in the Polish economy which might occur in a global economic crisis. The research is based on analysis of European Central Bank documents and analytical studies of the Polish National Bank concerning non-standard instruments of financial policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G. (2017), Wybrane aspekty strategii celu inflacyjnego w teorii i praktyce banków centralnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, Vol. 51, No 6
 2. Ben Bernanke (2016), What tools does the Fed have left? Part 1: Negative interest rates, "Brookings Institution", 18 marca
 3. Bernanke B.S. (2012), Monetary Policy since the Onset of the Crisis, August 31, https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120831a.htm
 4. Dembinski P. H. (2017) Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
 5. Dudkiewicz B. (2016) Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa, CeDeWu.Pl, Warszawa
 6. EBC (2017) Raport Roczny - Roczne sprawozdanie finansowe, www.nbp.pl/publikacje/publikacje_ecb/ar2017.pl.pdf
 7. EBC (2018), The impact of the corporate sector purchase program on corporate bond markets and the financing of euro area non-financial corporations, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ebart201803_02.en.pdf
 8. EBC (2017a), The ECB's corporate sector purchase programme: its implementation and impact; https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebbox201704_02.en.pdf
 9. Glapiński A. (2019) Powrót głównych banków centralnych do łagodzenia polityki pieniężnej, Bank 11
 10. Goodhart Ch. A. E., Ashworth, J. P. (2012), QE: a successful start may be running into diminishing returns, Oxford Review of Economic Policy, Volume 28, Issue 4, 10 December, https://doi.org/10.1093/oxrep/grs034
 11. Grostal i in. (2016), Alternatywne strategie polityki pieniężnej, NBP, Warszawa
 12. Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej, Założenia Polityki Pieniężnej na 2020 rok, https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia/zalozenia_pp_2020.pdf
 13. NBP (2018a), Zastosowanie niestandardowych działań przez Narodowy Bank Polski, Warszawa
 14. NBP (2018), Założenia Polityki Pieniężnej na rok 2019 www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokument y/zalozenia/zalozenia_pp_2019.pdf
 15. NBP (2018b) Raport o inflacji, listopad, www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_infl acji/raport_listopad_2018.pdf
 16. Protokół (Nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz. Urz. UE C 326/230).
 17. Roubini N., Mihm S. (2010), Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finanse, The Penguin Press, New York
 18. Stiglitz J. B. (2012), Macroeconomics, Monetary Policy, and the Crisis [w:] Blanchard O., Romer D., Spencer M., Stiglitz J. (red.), In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy, MIT Press, Cambridge
 19. Taylor J. B. (2012), Monetary Policy Rules Work and Discretion Doesn't: A Tale of Two Eras, Journal of Money, Credit and Banking Lecture, March
 20. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/47
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu