BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie
The Role of Websites in Communicating CSR Policy by Public Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 50-64, wykr., bibliogr. 39 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Spółki publiczne, Komunikowanie w internecie, Serwis internetowy, Interesariusze, Polityka społeczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Public companies, Communication on the Internet, Website, Stakeholders, Societal policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, M39, D83
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa, angażując się w działania z zakresu CSR, mogą generować korzystne dla siebie zachowania interesariuszy i budować reputację. Z drugiej strony niska świadomość interesariuszy dotycząca tych działań i ich nieufność stanowią główne przeszkody w maksymalizowaniu korzyści dla przedsiębiorstw. Rodzi to potrzebę skutecznej komunikacji, która zwiększałaby tę świadomość i niwelowała nieufność. Celem badań przedstawionych w tym artykule było określenie, w jaki sposób spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystują swoje strony internetowe do komunikowania działań z zakresu CSR. Badania oparto na analizie stron internetowych i zamieszczonych na nich dokumentów. Główne wyniki wskazują, że najważniejszym czynnikiem różnicującym wykorzystanie stron internetowych w komunikacji CSR była wielkość przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Companies, by engaging in Corporate Social Responsibility (CSR) activities, can generate favorable stakeholder behaviors and build up their corporate reputations. On the other hand, stakeholders' low awareness of these activities, and their lack of confidence in corporations, create major obstacles in gaining maximum benefits for these companies. This gives rise to a need for effective CSR communication. The purpose of the research presented in this paper was to identify how companies listed on the Warsaw Stock Exchange use their websites to communicate CSR activities. The research was based on the analysis of company documents. The main results show that company size was the most important factor differentiating CSR communication. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Dąbrowski T., Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2010, No. 1(2).
 2. Adamska A., Dąbrowski T.J., Do Investors Appreciate Information about Corporate Social Responsibility? Evidence from the Polish Equity Market "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2016, Vol. 27, No. 4.
 3. Berens G., van Rekom J., How Specific Should Corporate Communication Be?, in: Facets of Corporate Identity, Communication and Reputation, T.C. Melewar (red.), Routledge, New York 2008.
 4. Bertels S., Peloza J., Running Just to Stand Still? Managing CSR Reputation in an Era of Ratcheting Expectations, "Corporate Reputation Review", 2008, Vol. 11, No. 1.
 5. Birth G., Illia L., Lurati F., Zamparini A., Communicating CSR: practices among Switzerland's top 300 companies, "Corporate Communications: An International Journal" 2008, Vol. 13, No. 2.
 6. Brammer S., Millington A.I., Does it pay to be different? an analysis of the relationship between corporate social and financial performance "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29, No. 12.
 7. Brammer S., Pavelin S., Building a good reputation, "European Management Journal" 2004, Vol. 22, No. 6.
 8. Brown T.J., Dacin P.A., The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses, "Journal of Marketing" 1997, Vol. 61, No. 1.
 9. Carnevale C., Mazzuca M., Sustainability Report and Bank Valuation: Evidence from European Stock Markets, "Business Ethics: A European Review" 2014, Vol. 23, No. 1.
 10. Carroll A.B., Shabana K.M., The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews" 2010, Vol. 12, No. 1.
 11. Consolandi C., Jaiswal-Dale A., Poggiani E., Vercelli A., Global Standards and Ethical Stock Indexes: The Case of the Dow Jones Sustainability Stoxx Index, "Journal of Business Ethics" 2009, Vol. 87, No. 1.
 12. DąbrowskiT.J., Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, "Marketing i Rynek" 2011, No. 3.
 13. Du S., Bhattacharya C.B., Sen S., Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication, "International Journal of Management Reviews" 2010, Vol. 12, No. 1.
 14. Fombrun C.J., Gardberg N.A., Barnett M.L., Opportunity platforms and safety nets: corporate citizenship and reputational risk, "Business and Society Review" 2000, Vol. 105, No. 1.
 15. Galbreath J., How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia, "European Business Review" 2010, Vol. 22, No. 4.
 16. Golob U., Podnar K., Elving W.J., Ellerup Nielsen A., Thomsen C., Schultz F., CSR communication: quo vadis?, "Corporate Communications: An International Journal" 2013, Vol. 18, No. 2.
 17. Golob U., Verk N., Ellerup-Nielsen A., Thomsen C., Elving W.J.L., Podnar K., The communicative stance of CSR: reflections on the value of CSR communication, "Corporate Communications: An International Journal" 2017, Vol. 22, No. 2.
 18. KPMG, The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017.
 19. Krzemień M., Piekalski G., Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu, Raport z badania, Screening Centrum CSR.PL, 2012.
 20. Lee S.Y., How can companies succeed in forming CSR reputation?, "Corporate Communications: An International Journal" 2016, Vol. 21, No. 4.
 21. Lev B., Petrovits C., Radhakrishnan S., Is doing good good for you? How corporate charitable contributions enhance revenue growth, "Strategic Management Journal" 2010, Vol. 31, No. 2.
 22. Luo X., Bhattacharya C.B., Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Mahon J.F., Corporate Reputation: A Research Agenda Using Strategy and Stakeholder Literature, "Business and Society" 2002, Vol. 41, No. 4.
 23. Margolis D., Walsh J.P., Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, "Administrative Science Quarterly" 2003, Vol. 48.
 24. OrlitzkyM., Schmidt F.L., Rynes S.L., Corporate social and financial performance: A metaanalysis, "Organization Studies" 2003, Vol. 24, No. 3.
 25. Peloza J., Papania L., The Missing Link Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Stakeholder Salience and Identification. "Corporate Reputation Review" 2008, Vol. 11, No. 2.
 26. Pérez A., Corporate reputation and CSR reporting to stakeholders: Gaps in the literature and future lines of research, "Corporate Communications: An International Journal" 2015, Vol. 20, No. 1.
 27. Pérez R.C., Effects of Perceived Identity Based on Corporate Social Responsibility: The Role of Consumer Identification with the Company, "Corporate Reputation Review" 2009, Vol. 12, No. 2.
 28. Pfau M., Haigh M.M., Sims J., Wigley S., The Influence of Corporate Social Responsibility Campaigns on Public Opinion, "Corporate Reputation Review" 2008, Vol. 11, No. 2.
 29. Pivato S. Misani N., Tencati A., The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Trust: The Case of Organic Food, "Business Ethics: A European Review" 2008, Vol. 17, No. 1.
 30. Porter M.E., Kramer M.R., Creating Shared Value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth, "Harvard Business Review" 2011, January-February.
 31. Ramchander S., Schwebach R.G., Staking K., The informational relevance of corporate social responsibility: evidence from DS400 index reconstitutions, "Strategic Management Journal" 2012, Vol. 33, No. 3.
 32. Sen S., Bhattacharya C.B., Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research" 2001, Vol. 38, No. 2.
 33. Siltaoja M.E., Value Priorities as Combining Core Factors between CSR and Reputation - A Qualitative Study, "Journal of Business Ethics" 2006, Vol. 68, No. 1.
 34. Smith K.T., Alexander J., Which CSR-Related Headings Do Fortune 500 Companies Use on Their Websites?, "Business Communication Quarterly" 2013, Vol. 76, No. 2.
 35. Soppe A.B.M., Schauten M.B.J., Soppe J. and Kaymak U., Corporate Social Responsibility Reputation (CSRR): Do Companies Comply to their Raised CSR Expectations?, "Corporate Reputation Review" 2011, Vol. 14, No. 4.
 36. Treviño L.K., Weaver G.R., Gibson D.G., Toffler B.L., Managing ethics and legal compliance: What works and what hurts, "California Management Review" 1999, Vol. 41, No. 2.
 37. Turban D.B., Greening D.W., Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, "Academy of Management Journal" 1997, Vol. 40, No. 3.
 38. Von Arx U., Ziegler A., The Effect of CSR on Stock Performance: New Evidence for the USA and Europe, "Quantitative Finance" 2014, Vol. 14, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu