BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojkin Bogdan (Poznań University of Economics, Poland), Ankiel Magdalena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Purchase Determinants of Durable Goods for Residents of Large Cities in Poland
Determinanty zakupu dóbr trwałego użytku przez mieszkańców dużych miast w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 184-192, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Zachowania nabywcze, Decyzje konsumenckie, Analiza wariancji, Badania konsumenckie
Buying behaviour, Consumer decision, Variance analysis, Consumer research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, D31, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę czynników zakupu dóbr trwałego użytku w grupach indywidualnych klientów w 6 dużych miastach w Polsce. Analiza oparta została na wynikach badań konsumenckich przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na wynikach innych badań opublikowanych w polskich czasopismach. W wynikach badania zaprezentowano zbiory determinant kształtujące decyzje zakupowe konsumentów dóbr trwałego użytku oraz ich zmienność w latach 2016-2017.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of purchase determinants for individual consumers of durable goods in 6 large cities in Poland. The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in the years 2016 and 2017 at Poznan University of Economics and Business, as well as on other research studies published in Polish publications. The results of the study demonstrate groups of determinants that shape the purchasing decisions of consumers of durable products, as well as their variability in years 2016 and 2017. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Sojkin B., 2014, Determinanty zakupu towarów przez polskich konsumentów, Marketing i Rynek, nr 8.
 2. Bartkowiak P., Sojkin B., 2015, Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów przez mieszkańców Poznania i Wielkopolski, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, nr 1, Poznań.
 3. Furaji, F; Latuszyńska, M, Wawrzyniak, A., 2012, An Empirical Study of the Factors Influencing Consumer Behavior in the Electric Appliance Market. Vol 6-3.
 4. Hasan A (2014) Consumer Brand Preference for Consumer Durable Goods With Reference to Lucknow District. International Journal of Economics and Management Science 4:217. doi: 10.4172/2162-6359.1000217
 5. Johar, S. 2015, Consumer decision making behavior to purchase of durable goods. International Journal of Applied and Pure Science and Agriculture. Vol 1-15
 6. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pl
 7. Kowal J., 1998, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 8. Mashao E.T., Sukdeo N., 2018, Factors that influence consumer behavior in the purchase of durable goods household products, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Paris, ss.1668-1678.
 9. Neethikumar P. AranganathaT., Determinants of Consumer Behavior towards Durable Goods. A case study of Home Appliances, International Journal of Multi Disciplinary Research - Vol 2 - Issue - 1 - January 2014.
 10. Piskiewicz L., M. Radziukiewicz, Zasoby dóbr trwałych w gospodarstwach domowych, Przegląd Statystyczny, GUS, 10/2018.
 11. Ramya N., Ali M., 2016, Factors affecting consumer buying behavior, International Journal of Applied Research 2(10).
 12. Sojkin B., 2015, Determinanty zakupów towarów konsumpcyjnych mieszkańców polskich miast, Marketing i Rynek, nr 8.
 13. Syndicated Price Image Study 2013, ARC Rynek i Opinia, Vocatus, marzec/ kwiecień.
 14. Sojkin B., 2013, Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców i Wielkopolski, IBRKiK, Warszawa.
 15. Sojkin B., Bartkowiak P., 2017, Wyznaczniki decyzji zakupowych mieszkańców dużych miast w Polsce w odniesieniu do wybranych towarów FMCG, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Zając Czesław ( ), 2017, red. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-665-7, ss.241-250.
 16. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Zalega T, 2017, Determinants considered by Polish seniors when purchasing food and some durable goods, Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 51 (3/2017).
 18. Zwyczaje zakupowe Polaków, 2013, Shopping Show, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu