BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Development of Prosumption on the Polish E-Services Market
Rozwój prosumpcji na rynku E-usług w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 238-249, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
e-usługi, Prosumpcja, Prosument
e-services, Prosumption, Prosumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, L86
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem nabywców e-usług i prezentuje wyniki badań jakościowych. Badania przeprowadzono techniką obserwacji nieuczestniczącej w 2018 roku śledząc uczestników dyskusji na branżowych forach internetowych poświęconych e-usługom. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

In the information age, the growth of prosumer behavior would not be possible without the development of ICT technologies. The interactivity of contemporary media creates favourable conditions for the development of prosumption (a combination of "production" and "consumption.") The article presents the problem of the behaviors of e-service consumers and demonstrates the results of a qualitative study which was conducted in 2018. For the purpose of the study, non-participant observation was adopted: conversations on internet forums dedicated to e-services were followed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baines P., Chansarkar B.: Introducing Marketing Research, Wiley, New York 2002
 2. Bartosik-Purgat M.: Social networking sites as a channel for delivering information about durable products and its impact on purchasing decisions, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 17(1)/2018
 3. Baruk I. A., Iwanicka A.: Prosumpcja internetowa vs. Prosumpcja pozainternetowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459/2016
 4. Bywalec Cz., Rudnicki L.: Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002
 5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A.: E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin Warszawa 2009
 6. Domańska K.: Kim jest prosument, Marketing w praktyce, 29/2009
 7. Gach D.: Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, E-Mentor, 23/2008
 8. Guido G., Peluso A. M.: Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: a case study approach, Problems and Perspectives in Management. Vol. 6, Issue 4/2008
 9. Jaciow M., Wolny R.: Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice 2011
 10. Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, 5-6/1997
 11. Kędzior Z.: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty, CBiE AE Katowice, Katowice 1997
 12. Kieżel E, Smyczek S.: Model zachowań prosumenckich konsumentów na rynku usług finansowych, Konsumpcja i Rozwój, 2(5)/2013
 13. Kozinets R. V.: Etnografia. Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012
 14. Kucia M.: Studium terminologiczne koncepcji Costumer engagement, Handel Wewnętrzny, 6 (377)/2018
 15. Pliszka P.: E-ubezpieczenia w polskim społeczeństwie informacyjnym, Studia Informatica Pomerania, 4(46)/2017
 16. Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 17. Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2018. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018, GUS Warszawa Szczecin (www.stat.gov.pl).
 18. Toffler A.: Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997
 19. Troye S. V., Xie Ch.,: The active consumer: Conceptual, methodological, and managerial challenges of prosumption, Norwegian School of Economics and Business Administration, 2007
 20. Wolny R.: Możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie w badaniach rynku e-usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336/2014
 21. Wolny R.: Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, Konsumpcja i Rozwój, 1(4)/2013
 22. Wolny R., Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, UE, Katowice 2013
 23. Xie Ch.: Trying to prosume. Toward a perspective on prosumption, Norwegian School of Economics and Business Administration, 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu