BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubas-Jakóbczyk Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński), Kamińska Katarzyna (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych)
Tytuł
Szpitale prywatne w Polsce - znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju
Private Hospitals in Poland - Role in the System and Development Potential
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 3, s. 185-196, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Sektor prywatny, Szpitalnictwo, System ochrony zdrowia, Szpitale niepubliczne
Privatisation, Private sector, Hospital service, Health care system, Private hospitals
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę oceny znaczenia i potencjału rozwoju szpitali prywatnych w polskim systemie ochrony zdrowia. Prowadzenie jakichkolwiek analiz na temat funkcjonowania sektora szpitalnictwa w Polsce napotyka problem braku kompleksowych i dobrej jakości danych statystycznych. Oficjalne zestawienia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia (za pośrednictwem Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia) oraz Główny Urząd Statystyczny podają jedynie podstawowe informacje o liczbie i działalności szpitali ogólnych, bez rozróżnienia ich formy organizacyjno-prawnej czy struktury właścicielskiej. Zasadniczo brak jest jakiegokolwiek kompleksowego źródła danych na temat funkcjonowania szpitali prywatnych. Stąd zastosowana metoda obejmuje przeprowadzenie analiz opierających się na danych odcinkowych, opracowanych na podstawie regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz pozyskanych z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP). Analiza danych empirycznych została poprzedzona rozważaniami na temat problemów definicyjnych związanych z klarownym rozróżnieniem sektora publicznego i prywatnego w kontekście polskiego systemu szpitalnictwa. Ze względu na brak kompleksowych danych ilościowych problematyka potencjału rozwoju szpitali prywatnych analizowana jest przede wszystkim w kontekście systemowych uwarunkowań ich funkcjonowania. (fragment tekstu)

The aim of the article is to assess the private hospitals' role and potential of development in the Polish health care system. Due to the general problem of lack of complex and good quality data on hospital sector functioning - the analyses are conducted based on fragmented data available from official statistics, regional sources and received from the Polish Association of Private Hospitals. In 2016, approx. 300 private hospitals existed in Poland which represented 15% of total number of beds. The number of beds in private hospitals increased between 2010 and 2016 by 26%, yet the main source of financing remains the contract with the public payer. In general, in the context of Polish hospital sector - diverse examples of public-private mix exists. Thus differentiating 'private' from 'public' requires application of three different criteria: the ownership (1), the sources of financing (2) and the style of management (3). The potential of development of private hospitals in Poland is highly influenced by system level regulations, including inter alia: the barriers to private health insurance expansion and the 2017 Law on hospital network. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jeurissen P., Duran A., Saltman RB., Uncomfortable realities: the challenge of creating real change in Europe's consolidating hospital sector, "BMC Health Serv. Res." 2016; 16 (Supl. 2): 168.
 2. Eurostat, Hospital beds by type of ownership, 2008 and 2014, Luksemburg 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Hospital_beds_by_type_of_ownership,_2008_and_2014.png (dostęp: 20.05.2017).
 3. Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Encyklopedia - wersja online, http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 26.04.2017).
 4. Golinowska S., Sowada Ch., Koegzystencja i integracja sektora prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia,  w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015.
 5. Dubas K., Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim - profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2010; VIII (1): 137-148.
 6. Szetela P., Sektor prywatny króluje w opiece ambulatoryjnej, "Nowoczesna Klinika. Magazyn Prywatnej Ochrony Zdrowia" 2010; 3: 38-39.
 7. Dubas K., Szetela P., Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce - skala i znaczenie zjawiska, "Przegląd Organizacji" 2013; 12: 39-45.
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).
 9. PWR, Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju, 2015, https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-szpitali-niepublicznych-w-Polsce-2015 (dostęp: 26.04.2017).
 10. Małopolski Urząd Wojewódzki (MUW), Analiza i diagnoza stanu aktualnego na podstawie Mapy Potrzeb Zdrowotnych lecznictwa szpitalnego województwa małopolskiego oraz sprawozdania MZ-29 - stan na 31.12.2014, 2017, https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=mapa_potrzeb_zdrowotnych (dostęp: 20.01.2017).
 11. Grupa Nowy Szpital, Dla samorządów, 2017, http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/dla_samorzadow (dostęp: 18.05.2017).
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Katalog Szpitali Prywatnych, http://www.szpitale.org/images/stories/inne/OSSP_2016.pdf (dostęp: 26.04.2017).
 13. World Health Organization (WHO), World Health Report 2000, 2000, http://www.who.int/whr/2000/en/ (dostęp: 20.04.2017).
 14. Travis P. et. al., Towards better stewardship: Concepts and Issues in Health systems performance assessment, Murray C., Evans D. (red.), Geneva 2003, http://www.who.int/health_financing/documents/cov-hspa/en/ (dostęp: 20.04.2017).
 15. Klinger K., Kurowska A., Chore e-zdrowie, czyli spektakularna porażka programu za setki milionów, "Dziennik Gazeta Prawna", 10.02.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/923480,e-zdrowie-e-recepta-informatyzacja-sluzby-zdrowia.html (dostęp: 11.06.2017).
 16. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., Warszawa 2017.
 17. Ministerstwo Zdrowia, Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, 2011, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pu_duz_0432011.pdf (dostęp: 15.05.2017).
 18. Golinowska S., Sowada Ch., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2012.
 19. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), Rola prywatnych ubezpieczeń prywatnych w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2013, https://www.infarma.pl/assets/files/raporty/Raport_Rola_prywatnych_ubezpieczen_zdrowotnych_2013.pdf (dostęp: 17.05.2017).
 20. Starostwo Powiatowe w Żywcu, Budowa szpitala, 2017, http://www.zywiec.powiat.pl/blog/budowa-szpitala,strona1 (dostęp: 18.05.2017).
 21. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz (KDG C&K), Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, 2011, https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Documents/KDG_RAPORT_PPP_ZDROWIE_2011.pdf (dostęp: 21.05.2017).
 22. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Raport dotyczący rynku PPP w Polsce w obszarze ochrony zdrowia, 2015, http://www.ppp.parp.gov.pl/uploads/files/PPP_Publikacje_z_projektu/03_Raport_ochrona_zdrowia/03_Raport%20Ochrona%20zdrowia.pdf (dostęp: 21.05.2017).
 23. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 844).
 24. Ministerstwo Zdrowia, Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali, 2017, http://siecszpitali.mz.gov.pl/ (dostęp: 51.05.2017).
 25. Wójcik M., Wypowiedź i dane zaprezentowane podczas  III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Katowice 9.03.2017.
 26. Biardzki M., W jakim kierunku podąży sieć? "Manager Zdrowia" 2017; 4-5: 46-49.
 27. Małopolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ), Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ, Kraków 28.06.2017, http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz-malopolska,2374.html (dostęp: 20.08.2017).
 28. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, kwiecień 2015, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8411,vp,10488.pdf (dostęp: 20.04.2017).
 29. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Informator o zawartych umowach, 2017, http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/ (dostęp: 30.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.024.7804
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu