BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arendt Łukasz (University of Lodz), Grabowski Wojciech (University of Lodz)
Tytuł
The Role of Firm-Level Factors and Regional Innovation Capabilities for Polish SMEs
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 3, s. 11-44, tab., bibliogr. s. 36-43
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship, Technological Upgrading and Innovation Policy in Less Developed and Peripheral Regions
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Model probitowy
Small business, Innovations, Probit model
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C35, D22, O31
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym w gospodarce, która przeszłą proces transformacji systemowej. Analiza empiryczna bazuje na danych zgromadzonych w 820 polskich MŚP, które aktywnie wykorzystują ICT w swojej działalności. Celem głównym badania była identyfikacja wewnętrznych (na poziomie przedsiębiorstwa) i zewnętrznych (regionalnych) determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalnym elementem badania było zastosowanie podejścia, w którym sięgnięto równocześnie po dane mikro i mezo opisujące potencjał innowacyjny firm i regionów, i użycie wielopoziomowego modelu efektów losowych do określenia, które z czynników - wewnętrzne czy regionalne - mają istotniejszy wpływ na innowacyjność MŚP. Dzięki wykorzystaniu regionalnych efektów losowych oceniono, w sposób pośredni, skuteczność polityki innowacyjnej prowadzonej w polskich województwach w ramach strategii RIS oraz inteligentnych specjalizacji. Nieoczekiwanie, hipoteza badawcza mówiąca o tym, że czynniki regionalne mają większy wpływ na innowacyjność MŚP niż wewnętrzne (firmowe) determinanty, nie została potwierdzona. Badanie wykazało, że dla innowacyjności MŚP ze słabiej rozwiniętych regionów kraju, który przeszedł transformację systemową gospodarki, bardziej istotny jest potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa niż potencjał innowacyjny regionu. Sugeruje to, że strategia inteligentnych specjalizacji w słabiej rozwiniętych regionach powinna koncentrować się w większym zakresie na kreowaniu efektu synergii między czynnikami wewnętrznymi i regionalnymi systemami innowacji w celu zwiększenia zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper elaborates on the innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland from the regional perspective. The empirical evidence is based on data collected among 820 Polish SMEs which actively use ICT tools in their business processes. Identifying firm-level (internal) and regional drivers of innovations in these enterprises was the main aim of this study. The originality of the utilized research approach lies in combining within one framework firm-level data with meso data describing the innovative potential of the regional environment and using multilevel random-effects models to analyze the relevance of firm-level and regional drivers of SMEs' innovativeness. By deploying a regional random effects approach, we assessed indirectly the effectiveness of innovation policies conducted in Polish NUTS 2 regions within a RIS and S3 framework. Interestingly, the research hypothesis, stating that regional (external) factors are more important to enhance innovativeness of SME than firm-level (internal) drivers, was verified negatively. The study revealed that SMEs in less-developed regions of Poland rely more on in-house capabilities, than on the regional innovative potential, to introduce different types of innovations. This suggests that the S3 framework in less-developed regions should concentrate more on linking firm-level factors and regional innovation systems to enhance companies' innovation capacity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida, A., Figueiredo, A., & Rui Silva, M. (2011). From concept to policy: Building Regional Innovation Systems in follower regions. European Planning Studies, 19(7), 1331-1356. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.573140
 2. Archibugi, D. & Coco, A. (2004). A new indicator of technological capabilities for developed and developing countries (ArCo). World Development, 32(4), 629-654. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.10.008
 3. Arendt, L. & Grabowski, W. (2018). Impact of ICT utilization on innovations and on labor productivity: Micro-level analysis for Poland. In A. Dias, B. Salmelin, D. Pereira, & M. Sales Dias (Eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Economic and Policy Perspectives (pp. 225-247). Switzerland (Cham): Springer.
 4. Arendt, L. & Grabowski, W. (2017). Innovations, ICT, and ICT-driven labour productivity in Poland. A firm-level approach. Economics of Transition, 25(4), 723-758. https://doi.org/10.1111/ecot.12135
 5. Bakovic, T. (2010). Managing innovation systems in transition economies (University of Zagreb Faculty of Economics and Business Working Paper No. 10-01). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ac11/4db6a82d1af8017c5523233b41772f7b0b06.pdf
 6. Bengoa, M., Martinez-San Roman, V., & Perez, P. (2017). Do R&D activities matter for productivity? A regional spatial approach assessing the role of human and social capital. Economic Modelling, 60, 448-461. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.09.005
 7. Benos, N., Karagiannis, S., & Karkalakos, S. (2015). Proximity and growth spillovers in European regions: The role of geographical, economic and technological linkages, Journal of Macroeconomics, 43, 124-139. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2014.10.003
 8. Bialek-Jaworska, A., Ziembinski, M., & Zieba, D. (2016). Innowacyjność Polskich Przedsiębiorstw. Działalność Badawczo-rozwojowa i Współpraca Nauki z Biznesem. Warszawa: DELab UW.
 9. Boermans, M. A., & Roelfsema, H. (2012). The effects of internationalization on innovation: Firm-level evidence for transition economies. Open Economies Review, 26(2), 333-350. https://doi.org/10.1007/s11079-014-9334-8
 10. Broekel, T., & Boschma, R. (2016). The cognitive and geographical structure of knowledge links and how they influence firms' innovation performance. Regional Statistics, 6(2), 3-26. https://doi.org/10.15196/RS06201
 11. Brouwer, E., Budil-Nadvornikova, H., & Kleinknecht, A. (1999). Are urban agglomerations a better breeding place for product innovation? An analysis of new product announcements. Regional Studies, 33, 541-550. https://doi.org/10.1080/00343409950078233
 12. Burcher, S., Habersetzer, A., & Mayer, H. (2015). Entrepreneurship in peripheral regions: A relational perspective (CRED Research Paper No. 6). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/e007/8399ab04e98b686e3190102bbb0faa6aaa6e.pdf
 13. Capello, R., & Lenzi, C. (2015). Knowledge, innovation and productivity gains across European regions. Regional Studies. 49(11), 1788-1804. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.917167
 14. Crepon, B., Duguet, E., & Mairesse, J. (1998). Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level. Economics of Innovation and New Technology, 7(2), 115-158. https://doi.org/10.1080/10438599800000031
 15. D'Adda, D., Guzzini, E., Iacobucci, D., & Palloni, R. (2018). Is Smart Specialisation Strategy coherent with regional innovative capabilities? Regional Studies, 53(7), 1004-1016. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1523542
 16. D'Amore, R., Iorio, R., & Lubrano Lavadera, G. (2017). Exploring the relationship between human capital and innovation at the firm level: A study on a sample of European firms (CELPE Discussion Paper No. 144). Retrieved from http://www.unisa.it/uploads/2551/dp_144.pdf
 17. Dahl Fitjar, R., & Rodríguez-Pose, A. (2015). Interaction and innovation across different sectors: Findings from Norwegian city-regions. Regional Studies, 49(5), 818-833. https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1016415
 18. Dahl Fitjar, R., & Rodríguez-Pose, A. (2011). Innovating in the periphery: Firms, values and innovation in southwest Norway. European Planning Studies, 19(4), 555-574. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.548467
 19. Despotovic, D., Cvetanovic, S., & Nedic, V. (2014). Innovativeness and competitiveness of the Western Balkan countries and selected EU Member States. Industrija, 42(1), 27-45. https://doi.org/10.5937/industrija42-4602
 20. Dziemianowicz, W., & Peszat, K. (2016). Inteligentne specjalizacje w polskich regionach peryferyjnych w świetle dotychczasowej regionalnej polityki wspierania innowacyjności. Studia KPZK, 170, 278-291.
 21. EBRD (2014). Transition report 2014. Innovation in transition (European Bank for Reconstruction and Development Transition Report 2014). Retrieved from https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-2014.html
 22. Fagerberg, J., & Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research Policy, 37(9), 1417-1435. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.06.003
 23. Forsman, H., & Temel, S. (2016). From a non-innovator to a high-innovation performer: Networking as a driver. Regional Studies, 50(7), 1140-1153. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.968120.
 24. Fujita, M., & Thisse, J-F. (2003). Does geographical agglomeration foster economic growth? And who gains and losses from it? The Japanese Economic Review, 54, 121-145. https://doi.org/10.1111/1468-5876.00250
 25. Ghinararu, C. (2017). The people are always right. A conceptual political economy essay into why countries in Central and Eastern Europe persistently remain at the periphery of socio-economic development. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 427-450.
 26. Golejewska, A. (2018). Innovativeness of enterprises in Poland in a regional context. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 29-44. https://doi.org/10.7341/20181412
 27. Gonzalez-Lopez, M., Dileo, I., & Losurdo, F. (2014). University-industry collaboration in the European regional context: The cases of Galicia and Apulia Region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(3), 57-87. https://doi.org/10.7341/20141033
 28. Grabowski, W., & Stawasz, E. (2017). The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in Polish microenterprises. Journal for East European Management Studies, 22(3), 374-396. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2017-3-374
 29. Griffith, R., Huergo, E., Mairesse, J., & Peters, B. (2006). Innovation and productivity across four European countries. Oxford Review of Economic Policy, 22(4), 483-498. https://doi.org/10.1093/oxrep/grj028
 30. Grillitsch, M., & Nilsson, M. (2015). Innovation in peripheral regions: Do collaborations compensate for a lack of local knowledge spillovers? Annals of Regional Science, 54(1), 299-321. https://doi.org/10.1007/s00168-014-0655-8
 31. Hall, H., & Donald, B. (2009). Innovation and creativity on the periphery: Challenges and opportunities in Northern Ontario (Martin Prosperity Institute Working Paper Series No. 2009-WPONT-002). Retrieved from http://www.ruralontarioinstitute.ca/file.aspx?id=eaddc08f-e3b2-4608-a871-09858c361deb
 32. Hall, B. H., Lotti, F., & Mairesse, J. (2013). Evidence on the impact of R&D and ICT investments on innovation and productivity in Italian firms. Economics of Innovation and New Technology, 22(3), 300-328. https://doi.org/10.1080/10438599.2012.708134
 33. Hauge, E. S., Kyllingstad, N., Maehle, N., & Schulze-Krogh, A. C. (2017). Developing cross-industry innovation capability: Regional drivers and indicators within firms. European Planning Studies, 25(3), 388-405. 10.1080/09654313.2016.1276158
 34. Isaksen, A., & Trippl, M. (2017). Exogenously led and policy-supported new path development in peripheral regions: Analytical and synthetic routes. Economic Geography, 93(5), 436-457. https://doi.org/10.1080/00130095.2016.1154443
 35. Isaksen, A., & Trippl, M. (2014a). New path development in the periphery (Lund University Papers in Innovation Studies No. 2014/31). Retrieved from http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/201431_Isaksen_Trippl.pdf
 36. Isaksen, A., & Trippl, M. (2014b). Regional industrial path development in different regional innovation systems: A conceptual analysis (Papers in Innovation Studies No. 2014/17). Retrieved from https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/cae32681-41dc-4e66-a64d-204098f502d8
 37. Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., & Lundvall, B.-Å. (2007). Forms of knowledge and modes of innovation, Research Policy, 36, 680-693. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.006
 38. Keeble, D., & Vaessen, P. (1995). Growth-orientated SMEs in unfavorable regional environments. Regional Studies, 29, 489-505. https://doi.org/10.1080/00343409512331349133
 39. Kleibrink, A., Laredo, P., & Phillip, S. (2017). Promoting innovation in transition countries: A trajectory for smart specialization (Working Paper No. EUR 28638 EN). Retrieved from http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106260/jrc106260_jrc_science4policy_s3-trajectory_transition-countries_2017_final_proof-read_online.pdf
 40. Kosala, M., & Wach, K. (2011). Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 866, 19-36.
 41. Lee, S. M., Olson, D. L., & Trimi, S. (2012). Co-innovation: Convergenomics, collaboration and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817-831. https://doi.org/10.1108/00251741211227528
 42. Lewandowska, M. S., & Golebiowski, T. (2014). Innovation and international competitiveness of manufacturing firms: Evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary and Romania. In A. Zhuplev & K. Liuhto (Eds.), Geo-regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries, and Russia (pp. 57-82). Hershey, PA: IGI Global.
 43. Lewandowska, M. S., & Kowalski, A. M. (2015). Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych. Gospodarka Narodowa, 4(278), 69-89. https://doi.org/10.33119/GN/100826
 44. Lewandowska, M. S. (2016). Do government policies foster environmental performance of enterprises from CEE region? Comparative Economic Research, 19(3), 45-67. https://doi.org/10.1515/cer-2016-0020
 45. Malerba, F. (2005). Sectoral systems: How and why innovation differs across sectors. In J. Fagerberg, D. Mowery, & R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation (pp. 380-406). Oxford: Oxford University Press.
 46. Martinez-Roman, J. A., & Romero, I. (2017). Determinants of innovativeness in SMEs: Disentangling core innovation and technology adoption capabilities. Review of Managerial Science, 11(3), 543-569. https://doi.org/10.1007/s11846-016-0196-x
 47. Masso, J., & Vahter, P. (2008). Technological innovation and productivity in late-transition Estonia: Econometric evidence from innovation surveys. European Journal of Development Research, 20(2), 240-261. https://doi.org/10.1080/09578810802060751
 48. McCann, P., & Ortega-Argilés, R. (2015). Smart specialization, regional growth and applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 49, 1291-1302. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.799769
 49. Milgrom, P., & Roberts, J. (1990). The economics of modern manufacturing: Technology, strategy and organization. American Economic Review, 80(3), 511-528. https://www.jstor.org/stable/2006681
 50. Nguyen Thi, T. U., & Martin, L. (2015). The relationship between innovation and productivity conditional to R&D and ICT use. An empirical analysis for firms in Luxembourg. Revue Economique, 66(6), 1105-1130. https://www.cairn.info/revue-economique-2015-6-page-1105.htm
 51. OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (OECD iLibrary). Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en
 52. Oughton, C., Landabaso, M., & Morgan, K. (2002). The regional innovation paradox: Innovation policy and industrial policy. Journal of Technology Transfer, 27(1), 97-110. https://doi.org/10.1023/A:1013104805703
 53. Pinheiro, J. C., & Chao, E. C. (2006). Efficient Laplacian and adaptive Gaussian quadrature algorithms for multilevel generalized linear mixed models. Journal of Computational and Graphical Statistics, 15(1), 58-81. https://doi.org/10.1198/106186006X96962
 54. Plawgo, B., Klimczak, T., Czyz, P., Boguszewski, R., & Kowalczyk, A. (2013). Regionalne Systemy Innowacji w Polsce (Raport z Badań). Retrieved from https://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/15705.pdf
 55. Plehn-Dujowich, J. M. (2009). Firm size and types of innovation. Economics of Innovation and New Technology, 18(3), 205-223. https://doi.org/10.1080/10438590701785850
 56. Polder, M., van Leeuwen, G., Mohnen, P., & Raymond, W. (2009). Productivity effects of innovation modes (MPRA Paper No. 18893). Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18893/1/200933x10pub.pdf
 57. Raffo, J., Lhuillery, S., & Miotti, L. (2008). Northern and Southern innovativity: A comparison across European and Latin American countries. European Journal of Development Research, 20(2), 219-239. https://doi.org/10.1080/09578810802060777
 58. Rodriguez-Pose, A. (2014). Leveraging research, science and innovation to strengthen social and regional cohesion (Policy paper by the Research, Innovation, and Science Policy Experts (RISE)). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/rise/rodriguez-pose-leveraging_science.pdf
 59. Rodriguez-Pose, A., & Comptour, F. (2012). Do clusters generate greater innovation and growth? An analysis of European regions. The Professional Geographer, 64(2), 211-231. https://doi.org/10.1080/00330124.2011.583591
 60. Rozanski, J., & Socha, B. (2017). Potencjał rozwojowy regionu a działalność inwestycyjna przedsiębiorstw. Studia i Prace WNEIZ US, 48(3), 229-241.
 61. Rynes, S. C., Gerhart, B., & Minette, K. A. (2004). The importance of pay in employee motivation: Discrepancies between what people say and what they do. Human Resource Management, 43(4), 381-394. https://doi.org/10.1002/hrm.20031
 62. Santamaria, L., Nieto, M. J., & Barge-Gil, A. (2009). Beyond formal R&D: Taking advantage of other sources of innovation in low- and medium-technology industries. Research Policy, 38(3), 507-517. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.10.004
 63. Santoalha, A. (2018). Technological diversification and smart specialisation: The role of cooperation. Regional Studies. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1530753
 64. Schumpeter, J. (1994). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge.
 65. Smith, A., Courvisanos, J., Tuck, J., & McEachern, S. (2011). Building innovation capacity: The role of human capital formation in enterprises - a review of the literature (NCVER Occasional Paper). Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517803.pdf
 66. Sörvik, J., Teräs, J., Dubois, A., & Pertoldi, M. (2018). Smart specialisation in sparsely populated areas: Challenges, opportunities and new openings. Regional Studies, 53(7), 1070-1080. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1530752
 67. Spiezia, V. (2011). Are ICT users more innovative? OECD Journal: Economic Studies, 1, 1-21. https://doi.org/10.1787/19952856
 68. Stawasz, E. (2019). Factors that shape the competitiveness of small innovative companies operating in international markets with a particular focus on business advice. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 61-82. https://doi.org/10.7341/20191513
 69. Stukel, T.A. (1988). Generalized logistic models. Journal of the American Statistical Association, 83, 426-431. https://doi.org/10.2307/2288858
 70. Symeonidis, G. (1996). Innovation, firm size and market structure: Schumpeterian hypotheses and some new themes (OECD Economics Department Working Paper No. 161). Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/economics/innovation-firm-size-and-market-structure_603802238336
 71. Szczygielski, K., & Grabowski, W. (2014). Innovation strategies and productivity in the Polish services sector. Post-Communist Economies, 26(1), 17-38. https://doi.org/10.1080/14631377.2014.874226
 72. Szczygielski, K., Grabowski, W., & Woodward, R. (2017). Innovation and the growth of service companies: The variety of firm activities and industry effects. Industry and Innovation, 24(3), 249-262. https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1232191
 73. Sternberg, R., & Arndt, O. (2001). The firm or the region: What determines the innovation behavior of European firms? Economic Geography, 77(4), 364-382. https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2001.tb00170.x
 74. Torrent-Sellens, J., & Ficapal-Cusi, P. (2010). New co-innovating sources of business productivity? Innovar, 20(38), 111-124.
 75. Uyarra, E., Marzocchi, C., & Sorvik, J. (2018). How outward looking is smart specialisation? Rationales, drivers and barriers. European Planning Studies, 26(12), 2344-2363. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1529146
 76. Van Leeuwen, G., & Klomp, L. (2006). On the contribution of innovation to multifactor productivity growth. Economics of Innovation and New Technology, 15(4-5), 367-390. https://doi.org/10.1080/10438590500512927
 77. Van Uden, A., Knoben, J., &Vermeulen, P. (2017). Human capital and innovation in Sub-Saharan countries: A firm-level study. Innovation. Organization & Management, 19(2), 103-124. https://doi.org/10.1080/14479338.2016.1237303
 78. Vaona, A., & Pianta, M. (2008). Firm size and innovation in European manufacturing. Small Business Economics, 30(3), 283-299. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9043-9
 79. Varga, A., Sebestyén, T., Szabó N., & Szerb, L. (2018). Estimating the economic impacts of knowledge network and entrepreneurship development in smart specialization policy. Regional Studies (forthcoming). https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1527026
 80. Vuong, Q. H. (1989). Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses. Econometrica, 57(2), 307-333. https://doi.org/10.2307/1912557
 81. Wassmann, P., Schiller, D., & Thomsen, S. L. (2016). Spatial cooperation patterns and their impact on innovation outcomes: Lessons from firms in a low-technology region. European Planning Studies, 24(5), 833-864. https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1140721
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191531
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu