BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siddiqui Kalim (University of Huddersfield, United Kingdom)
Tytuł
The Political Economy of Global Inequality : an Economic Historical Perspective
Polityka gospodarcza a globalne nierówności - perspektywa historyczna
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 2(21), s. 11-42, tab., rys., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Polityka gospodarcza, Kraje rozwijające się
International trade, Economic policy, Developing countries
Uwagi
Klasyfikacja JEL: P45, O47
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie możliwości zmniejszenia przepaści ekonomicznej między krajami zaawansowanymi a słabiej rozwiniętymi. Aby to osiągnąć, autor przeanalizował postępy ich gospodarek w ujęciu historycznym. Ważnym pytaniem w XXI w. jest to, czy kraje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej są zdolne do konwergencji gospodarczej z Zachodem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na ekonomię z perspektywy historycznej. W literaturze często twierdzono, że różnica w podziale bogactwa między krajami bogatymi (uprzemysłowionymi) a biednymi (będącymi pierwotnymi producentami) może zostać zmniejszona lub zlikwidowana w wyniku transferu zaawansowanych technologii z krajów bogatych do krajów biednych. W artykule przeanalizowano to twierdzenie z zastosowaniem metodologii ilościowej opartej na danych pochodzących z międzynarodowych instytucji, takich jak OECD, MFW i Bank Światowy. Okazuje się, że w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpiły ogromne zmiany gospodarcze na całym świecie: ustalenia strukturalne i wzorce handlowe zmieniły się zarówno w krajach zaawansowanych, jak i rozwijających się. Mimo że niektóre kraje rozwijające się - szczególnie Chiny, Indie, Indonezja i Turcja - osiągnęły szybsze tempo wzrostu niż gospodarki rozwinięte, większości krajów rozwijających się nie udało się dogonić gospodarek rozwiniętego świata. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate how the economic gulf between advanced and less-developed countries might be narrowed by analysing the progress of their economies in historical perspective. It is an important question for the 21st century whether countries in Asia, Africa and Latin America are capable of economic convergence with the West. To answer this question we need an understanding of both economics and history. It has often been argued that the international distribution of wealth between the rich (industrialised) and poor (primary producing) countries will be narrowed or closed as a result of a trickle-down process from the technologically- -advanced countries to the poor countries. This paper analyses this claim using a quantitative methodology built on data from international institutions such as the OECD, IMF and World Bank. It finds that during the last three decades there have been huge economic changes globally: structural arrangements and patterns of trade have changed in both advanced and developing countries. However, while some developing countries have achieved faster growth rates than the advanced economies - particularly China, India, Indonesia, and Turkey - most developing countries have not been able to catch up with the economies of the developed world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsden, A. (2001) The Rise of "the Rest": Challenges to the West from the Late Industrialising Countries. Oxford: Oxford University Press.
 2. Anievas, A. and Nisancioglu, K. (2015) How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism, London: Pluto Press.
 3. Arrighi, G. (2007) Adam Smith in Beijing Lineages of the 21st Century. New York: Verso, pp. 136.
 4. Bagchi, A. K. (1984) The Political Economy of Underdevelopment. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Bairoch, P. (1983) "A Comparison of Levels of GDP Per Capita in Advanced and Developing Countries: 1700-1980". Journal of Economic History 43(1): 27-41.
 6. Bairoch, P. (1993) Economics and World History: Myths and Paradoxes. Chicago: University of Chicago Press.
 7. Baran, P. (1957) The Political Economy of Growth. New York: Monthly Review Press.
 8. Blyn, G. (1966) Agricultural Trends in India, 1891-1947: Output, Availability, and Productivity. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 9. Cain, P. J. (2006) "Character and Imperialism: The British Financial Administration of Egypt, 1878-1914". The Journal of Imperial and Commonwealth History 34(2): 177-200.
 10. Chang, H. J. (2002) Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press.
 11. Davis, M. (2001) Late Victorian Holocausts. London: Verso.
 12. Engels, F. (1990) "Protection and Free Trade. Preface to Speech of the Question of Free Trade, by Karl Marx" in Collected Works of Marx and Engels, vol. 26. New York: International Publishers, pp. 521-36.
 13. Frankopan, P. (2015) The Silk Roads: A New History of the World. London: Bloomsbury.
 14. Ghose, A. K. (2004) "Global Inequality and International Trade". Cambridge Journal of Economics 28(2): 220-246, https://doi.org/10.1093/cje/28.2.229.
 15. Girdner, E. J. and Siddiqui, K. (2008) "Neoliberal Globalization, Poverty Creation and Environmental Degradation in Developing Countries". International Journal of Environment and Development 5(1): 1-27.
 16. Harris, K. (2016) "Making and Unmaking of the Greater Middle East". New Left Review 101: 5-34.
 17. Hyndman, M. H. (1919) The Awakening Asia. London: Cassell & Co.
 18. IMF (2016) World Economic Outlook, various years. Washington DC.
 19. Jacques, M. (2012) When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order. 2nd ed. London: Penguin Books.
 20. Landes, D. (1969) The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe since 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. List, F. (1966) The National System of Political Economy. Augustus Kelley: New York.
 22. Maddison, A. (1998) Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris: OECD, Development Centre.
 23. Maddison, A. (2003) The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD.
 24. Marx, K. (1992) Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production, Vol. 1, London: Penguin Classics (first published 1848), pp. 708.
 25. Nayyar, D. (2013) Catch Up: Developing Countries in the World Economy. New Delhi: Oxford University Press.
 26. Parthasarathi, P. (2011) Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600-1850. Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Pilger, J. (2002) The New Rulers of the World. London: Verso.
 28. Pomeranz, K. (2000) The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy. Princeton: Princeton University Press.
 29. Rodrik, D. (2011) The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can't Coexist. New York: Oxford University Press.
 30. Rowthorn, R. E. (2008) "The Renaissance of China and India" in P. Arestis, J. Eatwell (eds) Issues in Economic Development and Globalization: Essay in Honour of Ajit Singh. London: Palgrave.
 31. Saville, J. (1969) "Primitive Accumulation and Early Industrialisation in Britain" in R. Miliband, J. Saville (eds) The Socialist Register. Merlin Press.
 32. Siddiqui, K. (1990) "Historical Roots of Mass Poverty in India" in C. A. Thayer, J. Camilleri, K. Siddiqui (eds) Trends and Strains. New Delhi: PPH, pp. 59-76.
 33. Siddiqui, K. (1996) "Growth of Modern Industries under Colonial Regime: Industrial Development in British India between 1900 and 1946". Pakistan Journal of History and Culture 17(1): 11-59.
 34. Siddiqui, K. (1998) "The Export of Agricultural Commodities, Poverty and Ecological Crisis: A Case Study of Central American Countries". Economic and Political Weekly 33(39): A128-A137, 26 September
 35. Siddiqui, K. (2009) "The Political Economy of Growth in China and India". Journal of Asian Public Policy 1(2): 17-35, Routledge, https://doi.org/10.1080/17516230902734528.
 36. Siddiqui, K. (2010) "Globalisation and Neo-liberal Economic Reforms in India: A Critical Review" in S. K. Pramanick, R. Ganguly (eds) Globalization in India: New Frontiers and Emerging Challenges. New Delhi: Prentice Hall, pp. 219-243.
 37. Siddiqui, K. (2012a) "Developing Countries Experience with Neoliberalism and Globalisation". Research in Applied Economics 4(4): 12-37, https://doi.org/10.5296/ rae.v4i4.2878.
 38. Siddiqui, K. (2012b) "Malaysia's Socio-Economic Transformation in Historical Perspective". International Journal of Business and General Management 1(2): 21-50.
 39. Siddiqui, K. (2014) "Growth and Crisis in India's Political Economy from 1991 to 2013". International Journal of Social and Economic Research 4(2): 84-99, https://doi. org/10.5958/2249-6270.2014.00487.5.
 40. Siddiqui, K. (2015a) "Political Economy of Japan's Decades Long Economic Stagnation". Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 10(4): 9-39, https:// doi.org/10.12775/EQUIL.2015.033.
 41. Siddiqui, K. (2015b) "Trade Liberalisation and Economic Development: A Critical Review", International Journal of Political Economy 44(3): 228-247, Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/08911916.2015.1095050.
 42. Siddiqui, K. (2016a) "International Trade, WTO and Economic Development". World Review of Political Economy 7(4): 424-450, Pluto Journals, https://doi.org/10.13169/ worlrevipoliecon.7.4.0424.
 43. Siddiqui, K. (2016b) "A Study of Singapore as a Developmental State" in K. Young-Chan Kim (ed.) Chinese Global Production Networks in ASEAN. London: Springer, pp. 157-188.
 44. Siddiqui, K. (2016c) "Will the Growth of the BRICs Cause a Shift in the Global Balance of Economic Power in the 21st Century?". International Journal of Political Economy 45(4): 315-338. Routledge: Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/08911916.2016.1270084.
 45. Siddiqui, K. (2017a) "The Bolshevik Revolution and the Collapse of the Colonial System in India". International Critical Thought, 7(3): 418-437. Routledge: Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/21598282.2017.1355743.
 46. Siddiqui, K. (2017b) "Financialization and Economic Policy: The Issues of Capital Control in the Developing Countries". World Review of Political Economy 8(4): 564- 590, Pluto Journals, https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.8.4.0564.
 47. Siddiqui, K. (2018a) "David Ricardo's Comparative Advantage and Developing Countries: Myth and Reality". International Critical Thought 8(3), https://doi.org/10.10 80/21598282.2018.1506264.
 48. Siddiqui, K. (2018b) "The Political Economy of India's Post-Planning Economic Reform: A Critical Review". World Review of Political Economy 9(2), https://doi.org/ 10.13169/worlrevipoliecon.9.2.0235.
 49. Siddiqui, K. (2019) "The Political Economy of Inequality and the Issue of 'Catching-up'". World Financial Review. July/August, pp. 83-94.
 50. Sivasubramonian, S. (1960) "Estimates of Gross Value of Output of Agriculture for Undivided India 1900-01 to 1946-47" in V. K. R. V. Rao et al. (eds) Papers on National Income and Allied Topics. Volume 1. New York: Asia Publishing House, pp. 231-251.
 51. Siwach, G. (2016) "Trade Liberalisation and Income Convergence: Evidence from Developing Countries". Economic and Political Weekly LI(22): 115-120.
 52. Stavrianos, L. S. (1981) Global Rift. New York: William Morrow & Co.
 53. Stiglitz, J. and Charlton, A. (2006) Fair Trade for All. Oxford: Oxford University Press.
 54. UNCTAD (2016) Key Statistics and Trends in International Trade. UNCTADStat data, http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2016d3_en.pdf (accessed: 20 April 2018).
 55. UNIDO (2016) Industrial Development Report. New York: United Nations Industrial Development Organisation, pp. 34-35, https://www.unido.org/fileadmin/user_media_ upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf. (accessed: 22 June 2017).
 56. Venugopal, R. (2015) "Neoliberalism as a Concept". Economy and Society 44(2): 165-187, https://doi.org/10.1080/03085147.2015.1013356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.15678/AOC.2019.2101
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu