BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Financing Sustainable Growth and Building the Capital Markets Union in the European Union
Finansowanie zrównoważonego rozwoju wobec budowy unii rynków kapitałowych w Unii Europejskiej
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 2(21), s. 81-96, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Finanse, Rynek kapitałowy
Investment, Finance, Capital market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F36, G15, Q56
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska zmierza do tego, by uczynić kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (environmental, social and governance, ESG) centralnymi elementami systemu finansowego. Likwidacja luki inwestycyjnej odnoszącej się do zrównoważonych inwestycji jest jednym z priorytetów na drodze prowadzącej do zrównoważonego rozwoju gospodarki UE. Niefortunnie postanowiono jednak włączyć kwestie zrównoważonych finansów (sustainable finance) w proces pogłębiania integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej. Zdaniem autorki artykułu nie jest to dobre rozwiązanie. Celem publikacji jest analiza uwarunkowań i zasadności włączania sustainable finance w proces budowy unii rynków kapitałowych. Ponieważ podjęty w artykule temat jest zupełnie nowy, brakuje opracowań i artykułów naukowych, które mogłyby stanowić odniesienie dla prowadzonych w niniejszym artykule analiz. Publikacja ta ma przyczynić się do wypełnienia istniejącej w tym zakresie luki. (abstrakt oryginalny)

The European Union is trying to make environmental, social and corporate governance (ESG) central to its financial system. Investments, which flow through the capital market, should favour sustainable development. The closing of the investment gap in sustainable investment is one of the priorities on the way to the sustainable growth of the EU economy. Very unfortunately, sustainable finance has been made part of the plan to build the capital markets union. In my opinion, including sustainable finance in this process is a misguided solution. The aim of this article is to analyse the conditions of including sustainable finance in the process of building the capital markets union. Since the subject discussed in the article is completely new, the author did not consult any academic studies that could have acted as a point of reference in the conducted analyses. The article can be seen as a pioneering study intended to contribute to fill the gap in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Delbecque, B. and Carroll, A. (2017) Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2016 & Results for the Full Year of 2016. The European Fund and Asset Management Association, Quarterly Statistical Release, March, N°68, https:// www.efama.org/statistics/SitePages/Statistics.aspx (accessed: 31 August 2018).
 2. European Commission (2015a) 30 September 2015 COM(2015) 468 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan on Building a Capital Markets Union {SWD(2015) 183 final} {SWD(2015) 184 final}, Brussels.
 3. European Commission (2015b) 2 December 2015 COM(2015) 614 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Closing the Loop - An EU Action Plan for the Circular Economy, Brussels.
 4. European Commission (2016) 14 September 2016 COM(2016) 601 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Capital Markets Union - Accelerating Reform, Brussels.
 5. European Commission (2018a) 8 March 2018 COM(2018) 97 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan: Financing Sustainable Growth, Brussels.
 6. European Commission (2018b) 24 May 2018 COM(2018) 353 final 2018/0178 (COD) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (Text with EEA relevance) {SEC(2018) 257 final} - {SWD(2018) 264 final} - {SWD(2018) 265 final}, Brussels.
 7. European Responsible Investing Fund Market 2016 Statistics (2017) April, https://home. kpmg.com/lu/en/home/insights/2017/04/european-responsible-investing-fundmarket- 2016.html (accessed: 31 August 2018).
 8. Financing a Sustainable European Economy (2018) Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance Secretariat provided by the European Commission.
 9. Gospodarka o obiegu zamkniętym [Circular Economy] (2018) http://www.europarl. europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obieguzamknietym- definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo (accessed: 28 August 2018).
 10. Janicka, M. (2016) "Financial Markets and the Challenges of Sustainable Growth". Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 19(2), pp. 27-41, https:// doi.org/10.1515/cer-2016-0011.
 11. Janicka, M. (2018) "Capital Market Union - Perspectives on Changes in the Financial System Model in the European Union". Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis 1(333), pp. 195-206, https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.13.
 12. Mind Shift. Getting Past the Screens of Responsible Investing (2017) https://www.im. natixis.com/intl/research/environmental-social-governance-survey-findings (accessed: 22 August 2018).
 13. Popławski, K. (2017) Kapitał ma narodowość: obawy w Niemczech wobec chińskich inwestycji. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ komentarze-osw/2017-01-25/kapital-ma-narodowosc-obawy-w-niemczechwobec- chinskich (accessed: 27 August 2018).
 14. Revelli, Ch. (2018) Academia to be Accountable for Sustainable Finance, https://www. socialsciencespace.com/2018/06/academia-must-take-action-for-responsible-sustainablefinance/ (accessed: 30 August 2018).
 15. Sustainable Finance Glossary (2018) http://www.sustainablefinance.ch/en/glossary-_ content---1--3077.html (accessed: 31 August 2018).
 16. What Is Sustainable Finance? (2018) The Economist Explains, https://www.economist.com/ the-economist-explains/2018/04/17/what-is-sustainable-finance (accessed: 31 August 2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.15678/AOC.2019.2104
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu