BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Piotr (Cracow University of Economics), Walitza Andrzej (Cracow University of Economics)
Tytuł
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization
Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 2(21), s. 149-163, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Regulacje bankowe
Banking, Data Envelopment Analysis (DEA), Bank regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G2
summ., streszcz.
Abstrakt
W reakcji na wybuch globalnego kryzysu finansowego banki centralne, instytucje regulacyjne i nadzorcze podjęły szereg działań, których celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa jego wystąpienia w przyszłości. Także w Polsce w latach 2009-2016 dokonano zmian m.in. w obszarach: polityki pieniężnej (od 2015 r. stopy procentowe są na historycznie niskich poziomach), regulacji ostrożnościowych, zasad funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, uporządkowanej upadłości oraz tzw. podatku bankowego. Celem badania jest próba odpowiedzi na pytanie, jak zmiany w polityce pieniężnej i otoczeniu regulacyjnym wpłynęły na efektywność banków w Polsce. Okres badania obejmował lata 2009- 2016, próba badawcza składała się z 17 największych banków podzielonych na dwie grupy. Kryterium podziału była wartość współczynnika wypłacalności jako miary wyposażenia kapitałowego banku (jako wartość graniczą ustalono: współczynnik wypłacalności Total Capital Ratio na poziomie 9%). Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić tezę, że mimo iż słabsze kapitałowo banki nadal osiągają wyższą rentowność z działalności bankowej, to lepiej skapitalizowane banki istotnie nadrobiły dystans, dodatkowo poprawiając rentowność aktywów w relacji do instytucji słabiej skapitalizowanych. (abstrakt oryginalny)

In response to the outbreak of the global financial crisis, central banks and regulatory and supervisory bodies undertook a number of measures to mitigate the effects of the crisis and minimize its impact in the future. Changes were also made in Poland in 2009-2016, among others, in the areas of monetary policy (since 2015 interest rates have been at historically low levels), prudential regulations, the functioning of the deposit guarantee scheme, structured bankruptcy, and the so-called bank tax. The aim of this study is to attempt to answer the question of how changes in monetary policy and the regulatory environment affected the efficiency of banks in Poland. The study period was the years 2009-2016 and the sample consisted of the seventeen largest banks, divided into two groups. The division criterion was the value of the solvency ratio as a measure of a bank's capital strength (the limit value adopted was the total capital ratio of 9%). Based on the research conducted, it can be argued that despite the fact that banks with lower capital ratios still achieve higher profitability on banking operations, better capitalized banks have significantly compensated for the gap by further improving the return on assets compared to less capitalized institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 10 June 2016 (2016) on the Bank Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme and Resolution. Journal of Laws of 2016 item 996.
 2. Act of 28 April 2011 (2011) amending the Banking Act, the Trading in Financial Instruments Act, and the Act on supervision of the financial market. Journal of Laws of 2011, No. 131, item 763.
 3. Act of 1 November 2015 (2015) on macroprudential supervision over the financial system and crisis management. Journal of Laws of 2015, item 1513.
 4. Act of 15 January 2016 (2016) on a tax for certain financial institutions. Journal of Laws of 2016, item 68.
 5. BFG (2011) Raport Roczny 2010. Warszawa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 6. BFG (2012) Raport Roczny 2011. Warszawa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 7. BFG (2016) Raport Roczny 2015. Warszawa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 8. BFG (2017) Wybrane fundusze BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, https://www.bfg.pl/ o-nas/wybrane-fundusze-bfg/ (accessed: 30 June 2017).
 9. Borio, C., Gambacorta, L. and Hofmann, B. (2015) "The Influence of Monetary Policy on Bank Profitability". BIS Working Papers 514, www.bis.org/publ/work514.pdf (accessed: 30 June 2017).
 10. Bureau van Dijk (2014) database Bankscope. Amsterdam, http://bankscope.bvdinfo.com (accessed: 30 June 2014).
 11. Bureau van Dijk (2017) database Orbis. Amsterdam, http://orbis.bvdinfo.com (accessed: 30 June 2017).
 12. Charnes, A., Cooper, W. W. and Rhodes, E. L. (1978) "Measuring the Efficiency of Decision Making Units". European Journal of Operational Research 2(6): 429-444, https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8.
 13. Claessens, S., Coleman, N. and Donnelly, M. (2016) "'Low-for-long' Interest Rates and Net Interest Margins of Banks in Advanced Foreign Economies". IFDP Notes, April 11, https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/ifdp-notes/2016/low-forlong- interest-rates-and-net-interest-margins-of-banks-in-advanced-foreign-economies- 20160411.html (accessed: 30 June 2017).
 14. Ćwiąkalska-Małys, A. and Nowak, W. (2009) Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. EBA (2012) Report on the results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2011. London: European Banking Authority, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/ 87706/EBA-BS-2012-037-FINAL--Results-Basel-III-Monitoring-.pdf/778804a5-8e3e- 4073-83df-afd1be0b626e (accessed: 30 June 2017).
 16. Jakubiak, A. (2012) "Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce. Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego". Zeszyty BRE Bank - CASE 120/2012, http:// www.case-research.eu/sites/default/files/publications/Zeszyty%20BRE-CASE%20 nr%20120.pdf (accessed: 30 June 2017).
 17. Kawalec, S. and Gozdek, M. (2012) Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie. Capital Strategy, https://www.nbp.pl/badania/ seminaria/10xii2012.pdf (accessed: 31 July 2017).
 18. Matuszyk, A. and Nowak, A. K. (2012) "Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych". Bezpieczny Bank 1(46), https://www.bfg.pl/ wp-content/uploads/2016/11/Bezpieczny-Bank-nr-1-46-2012.pdf (accessed: 30 June 2017).
 19. Resolution No. 367/2010 of the Polish Financial Supervision Authority of 12 October 2010 amending Resolution No. 381/2008 of PFSA of 17 December 2008 on other deductions from original own funds, their value, scope and conditions for a deduction of these items from the bank's original own funds, other bank's balance sheet items that are included into the bank's supplementary own funds, their value, scope and conditions of their inclusion in the bank's supplementary own funds, reductions of supplementary own funds, their value, scope and conditions of deducting such items from the bank's supplementary own funds; and the scope and method of including banks' activities in holdings when calculating own funds. PFSA Journal of Laws, No. 8, item 36.
 20. Resolution No. 380/2008 of the Polish Financial Supervision Authority on the scope and detailed rules for determining capital requirements for certain types of risk including the scope and conditions on applying statistical methods and the scope of information enclosed to the applications for approval of the use, rules and conditions for considering contracts on assignment of receivables, sub-participation agreements, credit derivatives agreements, as well as other agreements than agreements on assignment of receivables and sub-participation agreements, for the purpose of defining the capital requirements, conditions, the scope and method of the use of the ratings of the external credit assessment institutions and export credit agencies, methods and detailed rules of determining of the bank's solvency ratio, scope and method of banks activities in holdings when calculating capital requirements and solvency ratio and determination of additional bank's balance sheet items included together with the own funds on capital adequacy account and the scope, method and conditions of their inclusion. PFSA Journal of Laws No. 8, item 34 and of 2009 No. 6, item 22.
 21. Szczepańska, O., Dobrzańska, A. and Zdanowicz, B. (2015) Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością. Warszawa: NBP.
 22. Tulkens, H. and Vanden Eeckaut, P. (1989) Productive Efficiency Measurement in Retail Banking in Belgium, paper presented at the European Workshop on "Productivity and Efficiency Measurement in the Service Industries" held at CORE, October 19-20, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
 23. UKNF (2012) Raport o sytuacji banków w 2011 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 24. UKNF (2013) Raport o sytuacji banków w 2012 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 25. UKNF (2014) Raport o sytuacji banków w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 26. UKNF (2015) Raport o sytuacji banków w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 27. UKNF (2016) Raport o sytuacji banków w 2015 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 28. UKNF (2017a) Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=52786&p_id=18 (accessed: 30 June 2017).
 29. UKNF (2017b) Raport o sytuacji banków w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 30. UKNF (2017c) Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Opracowanie_podatek_ bankowy_17-08-2017_58323.pdf (accessed: 20 August 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.15678/AOC.2019.2108
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu