BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blaszke Małgorzata (West Pomeranian University of Technology Szczecin), Rącka Izabela (The President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied Sciences in Kalisz, Poland), Nowak Maciej (West Pomeranian University of Technology Szczecin), Buzu Olga (Technical University of Moldova, Moldova)
Tytuł
Public Purpose Investments in Voivodeship Spatial Development Plans as an Expression of Regional Spatial Policy
Źródło
World of Real Estate Journal, 2019, nr 4(110), s. 47-64, tab., bibliogr. 46 poz.
Świat Nieruchomości
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Rozwój regionalny, Inwestycje publiczne
Spatial policy, Regional development, Public investment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R58
summ.
Abstrakt
Purpose: Defining possible ways to verify and evaluate voivodeship spatial development plans as key spatial policy tools at the voivodeship level.
Methods: The content of all voivodeship spatial development plans was analysed, with a detailed classification of public purpose investments contained therein.
Findings: Based on the conducted research, it can be indicated that data on public purpose investments included in voivodeship spatial development plans can also be used for other analyses. First of all, they are a key manifestation of voivodeship spatial policy. And in this context, an important measure of verifying the activity of a given voivodeship (taking into account all other circumstances) is information about the percentage share of public purpose investments of regional scope in all investments included in the plan.
Research implications: Based on the conducted research, it can be indicated that data on public purpose investments included in voivodeship spatial development plans can also be used for other analyses. First of all, they are a key manifestation of voivodeship spatial policy. And in this context, an important measure of verifying the activity of a given voivodeship (taking into account all other circumstances) will be information on the percentage share of public purpose investments of the regional scope in all investments included in the plan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akif Kara, M. (2018). Transportation and Urban Development: Urban Growth and spillover Effect of Transportation Infrastructure Investment. [in:] J. Mugambwa & M.W. Katusiimeh (Eds.), Urban Governance and Management in the Developing World. IGI Global book series Advances in Electronic Government. Digital Divide and Regional Development.
 2. Blass, W. (2018). A New Perspective for European Spatial Development Policies. London: Taylor & Francis Ltd.
 3. Brzezińska-Rawa, A. (2019). Spójność i ciągłość podstawowych aktów planowania przestrzennego gminy. Toruń: TNOIK Dom Organizatora.
 4. Cavalloa, E., & Daude, C. (2010). Public Investment in Developing Countries: A Blessing or a Curse? Journal of Comparative Economics, 39(1), 65-81.
 5. De Luca, F., Fensore, S., & Meschieri, E. (2018). Effective Land-Use and Public Regional Planning in the Mining Industry: The Case of Abruzzo. [in:] E. Bucciarelli, S.H. Chen & J. Corchado (Eds.), Decision Economics. Designs, Models, and Techniques for Boundedly Rational Decisions. DCAI 2018.
 6. Advances in Intelligent Systems and Computing, 805. Berlin: Springer. Drzazga, D. (2018). Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Drzazga, D. (2019). Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych. [in:] J. Danielewicz & D. Sikora-Fernandez (Eds.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Dvouletý, O., & Gordievskaya, A. (2018). Investigating the Relationship between Entrepreneurship and Regional Development: Case of Developing Countries. Journal of Global Entrepreneurship Research, 8, 16. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0103-9.
 9. Gorzym-Wilkowski, W. (2013). Planowanie przestrzenne województwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 10. Izdebski, H. (2013). Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Komornicki, T. (2012). Korytarze transportowe. [in:] P. Śleszyński, T. Komornicki, J. Solon & M. Więckowski (Eds), Planowanie przestrzenne w gminach. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Sedno.
 12. Komornicki, T., Szejgiec-Kolenda, B., Degórska, B., Groch, K., Śleszyński, P., Bednarek-Szczepańska, M., & Siłka P. (2018). Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions "Europa XXI". Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 13. Kovács, K.F., Ágnes, S., Jombach, S., & Valánszki, I. (2013). Landscape in the Spatial Planning System of European Countries. Conference: Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning: Pathways to Sustainability. Amherst: University of Massachusetts.
 14. Łaźniewska, E. (2015). Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne. [in:] J. Martyniuk-Pęczek & M. Nowak (Eds.), Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce. Warszawa: Biuletyn KPZK PAN.
 15. Limonov, L.E., & Nesena, M.V. (2019). Evaluation of the Impact of Public Investment Programs on Social and Economic Performance of Territories. Voprosy Ekonomiki, 2019(1), 109-123. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-1-109-123.
 16. Miszczak, K. (2012). Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 17. Nowak, M. (2017). Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej. Studia KPZK PAN, t. CLXXV. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 18. Nowak, M., & Mickiewicz, P. (2012). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Warszawa: CeDeWu.
 19. Nowak, M. (2012). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa: CH Beck.
 20. Noworól, A., & Noworól, K. (2018). Terytorializacja polityki jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów. [in:] A. Klasik, & F. Kuźnik (Eds.), Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania. Warszawa: Studia KPZK PAN.
 21. Plucińska-Filipowicz, A., & Wierzbowski, M. (2014). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 22. Radziszewska, W. (2012). System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce. [in:] A. Maciejewska (Eds.) Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studia KPZK PAN.
 23. Stanisz, A. (2000). Fundamentals of Statistics for Running Scientific Researches. Practical Medicine, 10.
 24. Strzelecki, Z. (2015). Główne założenia gospodarki przestrzennej w perspektywie strategicznej województwa mazowieckiego. [in:] T. Kudłacz & P. Lityński (Eds.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. Warszawa: Studia KPZK PAN.
 25. Uchwała nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 item 13180).
 26. Uchwała nr 318/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017 item 603).
 27. Uchwała nr LV/679/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2018 item 4915).
 28. Uchwała nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016 item 4619).
 29. Uchwała nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2019 item 4021).
 30. Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019 item 1798).
 31. Uchwała nr VIII/135/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2019 item 374).
 32. Uchwała nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2015 item 5441).
 33. Uchwała nr XLIV/667/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2018 item 1163).
 34. Uchwała Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2010, item 2708).
 35. Uchwała Nr XLVII/732/18 z dnia 26 marca 2018 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018 item 732).
 36. Uchwała nr XLVII/833/14 z dnia 22 września 2014 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego zwanej dalej planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2014 item 2870).
 37. Uchwała nr XLVIII/1622/14 z dnia 27 marca 2014 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2014 item 2448).
 38. Uchwała nr XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2017 item 3270).
 39. Uchwała nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2018 item 4173).
 40. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. nr LlX/930/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2018 item 3937).
 41. Whitworth, A. (2010). Geographical Displacement or Diffusion of Benefit around Area-based Interventions? Evidence from the New Deal for Communities. People Place and Policy Online, 4(3), 76-88. https://doi.org/10.3351/ppp.0004.0003.0001.
 42. Whitworth, A. (2019). Towards a Spatial Social Policy. Bridging the Gap Between Geography and Social Policy. Bristol: Bristol University Press.
 43. Wolny, A., Źróbek-Rózańska, A., Źróbek, R., Piotrowski, M., & Frey J. (2014). Development of Areas and Public Purpose Investments in Suburban Territories. Real Estate Management and Valuation, 22(2), 86-97. https://doi.org/10.2478/remav-2014-0020.
 44. Woźniak, M. (2018). Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opole: Uniwersytet Opolski.
 45. Żak-Skwierczyńska, M. (2018). Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.^ Zawadzka, A.K. (2017). Ład nasz przestrzenny. Gdańsk-Warszawa: Wolters Kluwer.
 46. Zybała, A. (2019). Polityka przestrzenna i jej rezultaty w warunkach rosnącej złożoności jej problemów. Studia z Polityki Publicznej, 2/2019, 105-122. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2019.2.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2019.110.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu