BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujma Michał (Sii Polska Sp. z o.o., Poland), Ingram Tomasz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Perception of Ability-Motivation-Opportunity Oriented HRM Practices and Organizational Commitment : the Role of Task Uncertainty
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 4, s. 139-161, tab., bibliogr. s. 156-161
Tytuł własny numeru
Evolving Enterprise Competences as a Consequence of Response to Changes in the Environment
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Niepewność, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employees' engagement, Uncertainty, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M5
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak praktyki ZZL wpływają na zaangażowanie w kontekście niepewności związanej z zadaniami, traktowanej jako moderator wskazanej zależności z wykorzystaniem założeń teorii AMO. Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie wykorzystano dane płynące od 164 pracowników zatrudnionych w 32 zespołach międzynarodowej agencji pośrednictwa pracy w Polsce. Wyniki badań wskazują, że praktyki ZZL w zróżnicowany sposób kształtują zaangażowanie pracowników, a w szczególności praktyki ZZL zorientowane na motywację i tworzenie warunków organizacyjnych są pozytywnie powiązane z zaangażowaniem afektywnym, podczas gdy praktyki ZZL skoncentrowane na kreowaniu zdolności i umiejętności negatywnie wpływają na przywiązanie do organizacji. Wyniki wskazują również na to, że niepewność związana z zadaniami jest istotnym moderatorem zależności pomiędzy praktykami ZZL a przywiązaniem do organizacji. Artykuł kończą implikacje teoretyczne i praktyczne oraz przyszłe, postulowane, kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

Using the premises of the Ability-Motivation-Opportunity theory, the main aim of the paper is to answer the question of how HRM practices affect individual commitment considering task uncertainty as for the important moderator of the relationships between HRM practices and commitment. For that purpose, we use data from 164 employees working in 32 teams in international recruitment and selection agency departments located in Poland. We find out that HR practices differently affect organizational commitment. In particular, HR practices focused on fostering employees' motivation and creating opportunities within organizations positively influence affective commitment, while HR practices focused on fostering employees' abilities are negatively related to continuance commitment. Further, we also find that task uncertainty significantly moderates the relationship between HR practices and continuance commitment. The study finishes with theoretical and practical implications and future research directions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alagaraja, M. (2013). HRD and HRM perspectives on organizational performance: A review of literature. Human Resource Development Review, 12(2), 117-143. https://doi.org/10.1177/1534484312450868
 2. Alfes, K., Truss, C., Soane, E. C., Rees, C., & Gatenby, M. (2013). The relationship between line manager behavior, perceived HRM practices, and individual performance: Examining the mediating role of engagement. Human Resource Management, 52(6), 839-859. https://doi.org/10.1002/hrm.21512
 3. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 4. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. B., Kalleberg, A. L., & Bailey, T. A. (2000). Manufacturing Advantage: Why High-Performance Work Systems Pay Off. Ithaca, London: Cornell University Press.
 5. Bailey, T. (1993). Organizational innovation in the apparel industry. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 32(1), 30-48. https://doi.org/10.1111/j.1468-232x.1993.tb01017.x
 6. Bal, P. M., Kooij, D. T., & De Jong, S. B. (2013). How do developmental and accommodative HRM enhance employee engagement and commitment? The role of psychological contract and SOC strategies. Journal of Management Studies, 50(4), 545-572. https://doi.org/10.1111/joms.12028
 7. Bateman, T. S., & Strasser, S. (1984). A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment.Academy of Management Journal,27(1), 95-112. https://doi.org/10.2307/255959
 8. Ben-Ner, A., Kong, F., & Lluis, S. (2012). Uncertainty, task environment, and organization design: An empirical investigation. Journal of Economic Behavior & Organization, 82(1), 281-313. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.02.009
 9. Blumberg, M., & Pringle, C. D. (1982). The missing opportunity in organizational research: Some implications for a theory of work performance. Academy of Management Review, 7(4), 560-569. https://doi.org/10.5465/amr.1982.4285240
 10. Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 29(1), 34-67. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1380063
 11. Bou-Llusar, J. C., Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., & Escrig-Tena, A. B. (2016). Single-and multiple-informant research designs to examine the human resource management- performance relationship. British Journal of Management, 27(3), 646-668. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12177
 12. Boxall, P., Guthrie, J. P., & Paauwe, J. (2016). Editorial introduction: Progressing our understanding of the mediating variables linking HRM, employee well-being and organisational performance. Human Resource Management Journal, 26(2), 103-111. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12104
 13. Bryl, Ł. (2018). Human capital orientation and financial performance. A Comparative analysis of US corporations. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 14(3), 61-86. https://doi.org/10.7341/20181433
 14. Chami-Malaeb, R., & Garavan, T. (2013). Talent and leadership development practices as drivers of intention to stay in Lebanese organisations: The mediating role of affective commitment. The International Journal of Human Resource Management, 24(21), 4046-4062. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.789445
 15. Chuang, C. H., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2016). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowledge. Journal of Management, 42(2), 524-554. https://doi.org/10.1177/0149206313478189
 16. Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.04.001
 17. Collins, M. D., & Jackson, C. J. (2015). A process model of self-regulation and leadership: How attentional resource capacity and negative emotions influence constructive and destructive leadership. The Leadership Quarterly, 26(3), 386-401. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.02.005
 18. Cordery, J. L., Morrison, D., Wright, B. M., & Wall, T. D. (2010). The impact of autonomy and task uncertainty on team performance: A longitudinal field study. Journal of Organizational Behavior, 31(2-3), 240-258. https://doi.org/10.1002/job.657
 19. Dasgupta, P. (2016). Work engagement of nurses in private hospitals: A study of its antecedents and mediators.Journal of Health Management,18(4), 555-568. https://doi.org/10.1177/0972063416666160
 20. Deci, E., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7
 21. Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 39(4), 802-835. https://doi.org/10.5465/256713
 22. Den Hartog, D. N., Boon, C., Verburg, R. M., & Croon, M. A. (2013). HRM, communication, satisfaction, and perceived performance: A cross-level test. Journal of Management, 39(6), 1637-1665. https://doi.org/10.1177/0149206312440118
 23. Fay, D., Shipton, H., West, M. A., & Patterson, M. (2015). Teamwork and organizational innovation: The moderating role of the HRM context. Creativity and Innovation Management, 24(2), 261-277. https://doi.org/10.1111/caim.12100
 24. Freeman, C., Burns, T., & Stalker, G. M. (1969). The Management of Innovation. The Economic Journal, 79(314), 403. https://doi.org/10.2307/2230196
 25. Gerhart, B. (2005). Human resources and business performance: Findings, unanswered questions, and an alternative approach. Management Revue, 174-185. https://doi.org/10.5771/0935-9915-2005-2-174
 26. Gibson, C. B. (1999). Do they do what they believe they can? Group efficacy and group effectiveness across tasks and cultures. Academy of Management Journal, 42(2), 138-152. https://doi.org/10.2307/257089
 27. Glaister, A. J., Karacay, G., Demirbag, M., & Tatoglu, E. (2018). HRM and performance-The role of talent management as a transmission mechanism in an emerging market context. Human Resource Management Journal, 28(1), 148-166. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12170
 28. Gong, Y., Law, K. S., Chang, S., & Xin, K. R. (2009). Human resources management and firm performance: The differential role of managerial affective and continuance commitment. Journal of Applied Psychology, 94(1), 263. https://doi.org/10.1037/a0013116
 29. Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-872. https://doi.org/10.2307/256741
 30. Jankowska, B., Mroczek-Dąbrowska, K., Gorynia, M., & Dzikowska, M. (2016). Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(4), 5-28. https://doi.org/10.7341/20161241
 31. Jiang, K., Lepak, D. P., Han, K., Hong, Y., Kim, A., & Winkler, A. L. (2012). Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human Resource Management Review, 22(2), 73-85. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2011.11.005
 32. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264-1294. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0088
 33. Kang, S. C., Snell, S. A., & Swart, J. (2012). Options-based HRM, intellectual capital, and exploratory and exploitative learning in law firms' practice groups. Human Resource Management, 51(4), 461-485. https://doi.org/10.1002/hrm.21484
 34. Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2010). Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Management Journal, 28(1), 25-39. https://doi.org/10.1016/j.emj.2009.06.001
 35. Kaufman, B. E. (2015). Theorising determinants of employee voice: An integrative model across disciplines and levels of analysis. Human Resource Management Journal, 25(1), 19-40. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12056
 36. Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2013). The impact of high-performance human resource practices on employees' attitudes and behaviors. Journal of Management, 39(2), 366-391. https://doi.org/10.1177/0149206310365901
 37. Kinnie, N., Hutchinson, S., Purcell, J., Rayton, B., & Swart, J. (2005). Satisfaction with HR practices and commitment to the organisation: Why one size does not fit all. Human Resource Management Journal, 15(4), 9-29. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00293.x
 38. Kooij, D. T., Jansen, P. G., Dikkers, J. S., & De Lange, A. H. (2010). The influence of age on the associations between HR practices and both affective commitment and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 31(8), 1111-1136. https://doi.org/10.1002/job.666
 39. Leach, D., Hagger-Johnson, G., Doerner, N., Wall, T., Turner, N., Dawson, J., & Grote, G. (2013). Developing a measure of work uncertainty. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86(1), 85-99. https://doi.org/10.1111/joop.12000
 40. Lin, X., & Tang, H. (2016). A framework for human resource configurations in knowledge-intensive organizations. International Journal of Business Administration, 7(1), 1. https://doi.org/10.5430/ijba.v7n1p1
 41. MacInnis, D. J., & Jaworski, B. J. (1989). Information processing from advertisements: Toward an integrative framework. Journal of Marketing, 53(4), 1-23. https://doi.org/10.1177/002224298905300401
 42. Marescaux, E., De Winne, S., & Sels, L. (2013). HR practices and affective organisational commitment: (When) does HR differentiation pay off?. Human Resource Management Journal, 23(4), 329-345. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12013
 43. Mathieu, J., Maynard, M. T., Rapp, T., & Gilson, L. (2008). Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. Journal of Management, 34(3), 410-476. https://doi.org/10.1177/0149206308316061
 44. Mathieu, J. E., Gilson, L. L., & Ruddy, T. M. (2006). Empowerment and team effectiveness: An empirical test of an integrated model. Journal of Applied Psychology, 91(1), 97. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.97
 45. Melton, E. K., & Meier, K. J. (2017). For the want of a nail: The interaction of managerial capacity and human resource management on organizational performance. Public Administration Review, 77(1), 118-130. https://doi.org/10.1111/puar.12611
 46. Paauwe, J. (2009). HRM and performance: Achievements, methodological issues and prospects. Journal of Management Studies, 46(1), 129-142. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00809.x
 47. Paauwe, J., & Farndale, E. (2017). Strategy, HRM, and performance: A contextual approach. Oxford: Oxford University Press.
 48. Parker, S. K., Wall, T. D., & Cordery, J. L. (2001). Future work design research and practice: Towards an elaborated model of work design. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(4), 413-440. https://doi.org/10.1348/096317901167460
 49. Rauch, A., & Hatak, I. (2016). A meta-analysis of different HR-enhancing practices and performance of small and medium sized firms. Journal of Business Venturing, 31(5), 485-504. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.05.005
 50. Schmitt, N. (2014). Personality and cognitive ability as predictors of effective performance at work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 1(1), 45-65. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091255
 51. Slocum Jr, J. W., & Sims Jr, H. P. (1980). A typology for integrating technology, organization, and job design. Human Relations, 33(3), 193-212. https://doi.org/10.1177/001872678003300304
 52. Snape, E., & Redman, T. (2010). HRM practices, organizational citizenship behaviour, and performance: A multi-level analysis. Journal of Management Studies, 47(7), 1219-1247. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00911.x
 53. Sørensen, O. H., & Holman, D. (2014). A participative intervention to improve employee well-being in knowledge work jobs: A mixed-methods evaluation study. Work & Stress, 28(1), 67-86. https://doi.org/10.1080/02678373.2013.876124
 54. Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239-1251. https://doi.org/10.5465/amj.2006.23478718
 55. Steffens, N. K., Fonseca, M. A., Ryan, M. K., Rink, F. A., Stoker, J. I., & Pieterse, A. N. (2018). How feedback about leadership potential impacts ambition, organizational commitment, and performance.The Leadership Quarterly,29(6), 637-647. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.06.001
 56. Subramony, M. (2009). A meta-analytic investigation of the relationship between HRM bundles and firm performance. Human Resource Management, 48(5), 745-768. https://doi.org/10.1002/hrm.20315
 57. Sund, K. J. (2008). Perceived trends and uncertainty in the hotel industry: An exploratory investigation. Asia Pacific Management Review, 13(4), 747-761.
 58. Tesfaye, G., & Kitaw, D. (2018). An innovation capability development process for firms in developing countries: A theoretical conceptual model. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(3), 87-110. https://doi.org/10.7341/20181434
 59. Van Dierendonck, D., Lankester, A., Zmyslona, M., & Rothweiler, H. (2016). Linking HRM practices and institutional setting to collective turnover: An empirical exploration. Administrative Sciences, 6(4), 18. https://doi.org/10.3390/admsci6040018
 60. Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley and Sons.
 61. Wall, T. D., Cordery, J. L., & Clegg, C. W. (2002). Empowerment, performance, and operational uncertainty: A theoretical integration. Applied Psychology, 51(1), 146-169. https://doi.org/10.1111/1464-0597.00083
 62. Wood, S. J., & Wall, T. D. (2007). Work enrichment and employee voice in human resource management-performance studies. The International Journal of Human Resource Management, 18(7), 1335-1372. https://doi.org/10.1080/09585190701394150
 63. Yahaya, R., & Ebrahim, F. (2016). Leadership styles and organizational commitment: Literature review.Journal of Management Development,35(2), 190-216. https://doi.org/10.1108/jmd-01-2015-0004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191545
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu