BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Relationships Between Producers and Processors in Terms of Fruit Production and Prices of Fruits for Processing in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2019, z. 4 (54), s. 307-317, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Produkcja owoców, Rynek przetworów owocowo-warzywnych, Owoce, Ceny, Łańcuch dostaw
Processing industry, Fruit and vegetables processing, Production of fruits, Fruit and vegetable products market, Fruit, Prices, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The aim of this paper is to present the relationships between the growers and the processors in the supply chain of raw material for processing in Poland and to study the dependence between the level of purchase prices for individual species of fruit for processing and the harvest of these fruits in Poland. The investigations cover the period of 2000-2017. The object of the research were the volume of production and the prices of selected species of the fruits for processing (apples, sour cherries, plums, raspberries, strawberries, currants and gooseberries). The volume of fruit production were determined based on the data of the Central Statistical Office. Purchase prices of fruits for processing were adopted based on data of the Department of Horticulture Economics IERiGŻ- -PIB. The dependence was studied by Pearson's correlation coefficient and Spearman's R index. Based on the literature review, among the factors important in relationships between producers of agricultural raw materials and processors can be mentioned: price volatility of the fruits for processing, small production scale, requirement of stable supply, and the ability to impact the quality of the raw materials for processing. The fragmentation of fruit production in Poland makes the small scale of fruit production contributes to the poor (the underlying) fruit growers' position in the supply chain of fruit for processing. Fruit producers must accept the terms of the sale and the price of fruits determined by fruit processing industry. The price for most (aside from the raspberries) species of fruit for processing in Poland were negative correlated with the amount of production while the negative sign shows that the increase in fruit harvest was accompanied by the decrease in purchase price of fruit for processing. The results suggest fruit growers the opportunity of impact on price of fruit for processing by controlling the volume of fruit harvest. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska, A., Rejman, K. (2008). Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykładzie rejonu grójeckiego. [Organisation of the primary fruit market in the Grójec region]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 4(19), 65-74 [in Polish].
 2. Campbell, D. (2002). Unstable farm markets prompt more growers to look to bargaining co-ops. Retrieved from: https://www.thefreelibrary.com/Unstable+farm+markets+prompt+more+growers+to+look+to+bargaining+co-ops-a090868268
 3. Chen, I. J., Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: the construct and measurements. J. Oper. Manag., 22, 119-150.
 4. Dybowski, G., Kobuszyńska, M. (2009). Relacje ekonomiczne w europejskich łańcuchach żywnościowych. [Economic relationships in European food chains]. Zagad. Ekon. Roln., 1(318), 38-56 [in Polish].
 5. Fischer, M., Hartmann, M., Bavorova, M., Hockmann, H., Suvanto, H., Viitaharju, L., Leat, P., Rovoredo-Giha, C., Henchion, M., McGee, C., Dybowski, G., Kobuszynska, M. (2008). Business relationships and B2B communications in selected European agri-food chains - first empirical evidence. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 11(2), 73-100.
 6. Gołębiowski, B. (2009). Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96(3), 302-310 [in Polish].
 7. Grow, S., Guptill, A., Lyson, Th. A., Welsh, R. (2003). Apple industry study shows value of producer bargaining associations. Rural Coop., 70(5), 6-7.
 8. GUS (2003). Uprawy ogrodnicze - Powszechny Spis Rolny 2002 [The National Agricultural Census 2002 - Horticultural crops]. Warszawa: GUS [in Polish].
 9. GUS (2007, 2010, 2012a, 2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa [Statistical Yearbook of Agriculture]. Warszawa: GUS [in Polish].
 10. GUS (2012b). Uprawy ogrodnicze - Powszechny Spis Rolny 2010 [The National Agricultural Census 2010 - Horticultural crops]. Warszawa: GUS [in Polish].
 11. GUS (2012-2018). Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów [Land use and sown area]. Warszawa: GUS [in Polish].
 12. GUS (2013). Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 [Horticultural production. Statistical survey of orchards in 2012]. Warszawa: GUS [in Polish].
 13. GUS (2018). Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 [Horticultural production. Statistical survey of orchards in 2017]. Warszawa: GUS [in Polish].
 14. Halicka, E. (2003). Links between Participants of the Fruit Supply Chain - Case study Poland. Acta Hort. 604, 293-298.
 15. Hamulczuk, M., Gądek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych [Forecasting the prices of agricultural raw material]. Warszawa: IERiGŻ-PIB [in Polish].
 16. Hogeland, J. (2009). Co-ops facing challenges of global supply- chain economics. Rural Coop., 76(1), 4-7.
 17. Hueth, B., Marcoul, Ph. (2002). Observations on Cooperative Bargaining in U.S. Agricultural Markets. Working Paper 02-WP 316, Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University.
 18. Knoblauch, L., Kisiel, R. (2003). Korzyści zakładów mięsnych wynikające ze współpracy z grupami producenckimi [Benefits of meat factories from their cooperation with producer groups]. Rocz. Nauk. SERiA, V(2), 94-98 [in Polish].
 19. Kierczyńska, S. (2015). Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce [The relationship between production quantity, export and prices of apple juice concentrate and the prices of apple for processing in Poland]. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 102(4), 74-81 [in Polish].
 20. Kowalska, A. (2003). Problemy organizacji bazy surowcowej na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Pudliszki S.A. [Selected problems of organization a stock base on the example of fruit and vegetable processing works Pudliszki S.A.]. Rocz. Nauk. SERiA, V(2), 109-113 [in Polish].
 21. Mroczek, R. (2003). System powiązań między producentami a zakładami przetwórczymi na rynku żywca wieprzowego [Links between producers and processing industry on the life pig market]. Roczniki Naukowe SERiA, V(2), 147-151 [in Polish].
 22. Nasalski, Z. (2006). Integracja pionowa producentów żywności ekologicznej [Verticale integration of producer of ecological food]. Rocz. Nauk. SERiA, VIII(2), 145-149 [in Polish].
 23. Ostasiewicz, W. (Ed.). (1998). Statystyczne metody analizy danych [Statistical methods of analysis]. Wrocław: Wyd. A.E. im. Oscara Langego we Wrocławiu [in Polish].
 24. Piwowar, A. (2008). Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce. [Spatial diversification of procurement of agricultural products in Poland]. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 95(2), 89-96 [in Polish].
 25. Rynek owoców i warzyw. Raporty rynkowe [Fruit and vegetable market. Market reports]. (1999-2018). Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW [in Polish].
 26. Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki [Accesible course of statistics]. Kraków: StatSoft [in Polish].
 27. Wiśniewska, J. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego [Competitiveness of companies from the fruit and vegetable sector]. ZER, 2, 78-97 [in Polish].
 28. Worley, T., Folwell, R., Foltz, J., Jaqua, A. (2000). Management of a cooperative bargaining association: a case in the Pacific Northwest asparagus industry. Rev. Agric. Econ., 22(2), 548-565.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01159
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu