BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Financial Structure of Municipal Infrastructure Projects in Poland Against Other EU Countries
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 57-69, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Polska w UE
Local government, Poland in EU
Uwagi
Kody JEL: H72, O18, O52, G11
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem technicznym i technologicznym zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne systematycznie rośnie, i to zarówno na inwestycje nowe, jak i na modernizację istniejących obiektów i sieci oraz zapewnienie ich odpowiedniego stanu (utrzymanie i remonty). Wysoka kapitałochłonność infrastruktury zmusza odpowiedzialne za nią podmioty publiczne do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Celem opracowania jest analiza struktury finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych i jej ocena na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE). W 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeprowadził badanie aktywności inwestycyjnej samorządów terytorialnych w krajach UE. Analiza wykazała, że w porównaniu do innych krajów UE Polska prowadzi relatywnie stabilną politykę inwestycyjną w zakresie samorządowych projektów infrastrukturalnych, aczkolwiek takie bariery jak długość okresu przygotowania do rozpoczęcia prac inwestycyjnych, ograniczenie źródeł finansowania do finansowania wewnętrznego czy też postępujące zadłużenie samorządów są poważnymi czynnikami spowalniającymi realizację inwestycji.(abstrakt oryginalny)

Together with technical and technological changes demand for infrastructure projects has been increased, both for green-field and brown-field investments. High level of infrastructure capital density forces local governments to searching external sources of finance new projects. An aim of a paper is to analyze financial structures of municipal infrastructure investments and their evaluation in EU countries. In 2017 European Investment Bank conducted research on investment activities of municipalities in EU countries. Research shows that Poland has conducted comparatively stable investment policy according to local infrastructure projects, but such factors as length of approval process, limited access to external finance, and growing debt ceilings too are impeding infrastructure projects implementation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza (2018). Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl (2.02.2018).
 2. Brzozowska, K. (2005). Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance. Warszawa: CeDeWu.
 3. Brzozowska, K. (2017). Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (129), 53-64.
 4. Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska M., Szaja, M. (2018). Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
 5. Davis, K. (2008). Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management. Pobrane z: https://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/jassa-2009/43_47 (2.02. 2018).
 6. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (2017). Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ finanse-publiczne/budzety-jednstek- samorzadu-terytorialnego/sprawozdania- budzetowe/-/ asset_publisher/rf7E/content/informacja-za-2015-rok-zestawienia-zbiorcze?redirect= http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse- publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzeto- we?p_p_id=101_INSTANCE_rf7E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal% 26p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1 (18.05.2018).
 7. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (2018). Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/ sprawozdania-budzetowe/-/asset_publisher/rf7E/content/informacja-za- 2016-r?redirect= - https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse- publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe% 3Fp_p_id=101_INSTANCE_rf7E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal% 26p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1#p_p_ id_101_INSTANCE_rf7E_(18.05.2018).
 8. EIB (2017). EIB Group Survey on Investment and Investment Finance, Municipal Infrastructure. European Union overview. Pobrane z: http://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2017_municipality_ eu_overview_en.pdf (19.04.2018).
 9. Estache, A., Strong, J. (2000). The Rise, the Fall and... the Emerging Recovery of Project Finance in Transport. World Bank Policy Research Working Papers No. 2385.
 10. GUS (2017). Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2016 r. Pobrane z: https://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki- infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komunalna-w-2016-r-,3,14.html (11.05.2018).
 11. Ipsos (2018). Pobrane z: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk (19.05 2018).
 12. Kwiatkowski, K. (2016). Kierunki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a sytuacja finansowa samorządów. Toruń (materiał niepublikowany).
 13. Kwiatkowski, P. (1998). Analiza ryzyka kredytowego towarzyszącego finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 14. Nevitt, P., Fabozzi, F.K. (1995). Project Financing. London: Euromoney Publications.
 15. OECD (2015). Infrastructure financing instruments and incentives. Pobrane z: http://www.oecd. org/finance/private-pensions/Infrastructure-Financing-Instruments-and-Incentives.pdf (24.04.2018).
 16. Ostrowski, S., Stępniewski, M., Śliwiński, P. (2000). Emisja obligacji komunalnych w teorii i praktyce. Warszawa: Twigger, Municipium.
 17. Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Schroders (2017). Infrastructure financing. An Overview. Pobrane z: http://www.schroders.com/en/ sysglobalassets/digital/hong-kong/institutional/201704_infrastructure_financing_an_overview. pdf (28.06. 2018).
 20. Songer, A.D., Diekman, J., Pecsok, R.S. (1997). Risk Analysis for Revenue Dependent Infrastructure Projects. Construction Management and Economics, 4 (15), 377-382.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.18276/epu.2018.133/1-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu