BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciarko Marta (PCKZiU w Wałczu), Paluch-Dybek Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości i Controllingu)
Tytuł
Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego
Controlling the Local Government Units
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 71-80, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Kontrola zarządcza
Controlling, Management control
Uwagi
Kody JEL: M3
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty gospodarcze i różnego rodzaju organizacje, w tym również jednostki samorządu terytorialnego (JST), funkcjonujące na współczesnym rynku działają w warunkach konkurencyjnych i muszą się adaptować do nieustannie zmieniającego się otoczenia. Istotą controllingu jest racjonalizacja działań prowadząca do właściwego wykorzystania zasobów oraz dostępnych narzędzi marketingowych i umożliwiająca uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie wiąże się z odpowiednim wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz należycie prowadzonym audytem i kontrolą zarządczą(abstrakt oryginalny)

Business entities, various types of organizations and local government units that operating on the contemporary market, operate in competitive conditions and constantly changing environment. Rationality is the essence of controlling which leads to the proper use of resources and available marketing tools that can help to gain a competitive advantage.Effective management is associated with the appropriate use of available tools and proper audit and management control (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, L (2007). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Wolters Kluwer.
 2. Dryl, W. (2010). Audyt marketingowy. Warszawa: CedeWu.
 3. Durlik, I. (1995). Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1. Warszawa: Placet.
 4. Frączkiewicz J., Frączkiewicz T. (2005). Rachunkowość zarządcza i controlling w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 1085, 165-172.
 5. Gabrusewicz, T., Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2013). Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Warszawa: CeDeWu.
 6. Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2005), Audyt marketingowy jako narzędzie oceny skuteczności i efektywności działań marketingowych. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2, 9-11.
 7. Jagielski, J. (2007). Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
 8. Kleine-Doepke, R. (1995). Podstawy zarządzania. Warszawa: C.H.BECK.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Dz.U. 2009, nr 114, poz. 946.
 10. Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Martan, L., Wilimowski, J. (1997). Kilka uwag o controllingu i kontroli wewnętrznej. Przegląd Organizacji, 7/8, 54-55.
 12. Martyniak, Z. (2002). Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 13. Meyer, E., Mann, R. (1994).Controlling w twojej firmie. Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów.
 14. Mysińska, D. (1996). Potrzeby informacyjne controllingu.[W:] E. Nowak (red.), Podstawy controllingu (s. 28-38). Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 15. Nesterak, J. (2002). Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności.Kraków: Anvix.
 16. Paczuła, Cz. (1998). Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu firmą cz. I. Serwis Finansowo-Księgowy, 31-32.
 17. Plezia, J. (1998). System motywacyjny bazujący na koncepcji controllingu. [W:] H. Błoch (red.), Controlling w praktyce zarządzania. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia (s. 110- 122). Katowice: Profit.
 18. Rzychoń, T. (2013). Skuteczność audytu marketingowego i dylematy pomiaru skuteczności działań marketingowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34/2, 51-63.
 19. Sekuła, Z. (1998). Istota controllingu. Organizacja i Kierowanie, 3, 65-77.
 20. Sobieska-Karpińska, J., Krypel, K. (2001). Wykorzystanie controllingu przy likwidacji dużego przedsiębiorstwa na przykładzie kopalni węgla kamiennego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 3, 14-24.
 21. Stabryła A. (red.) (2010). System controllingu, monitoringu i audytu. Kraków: Mfiles.pl.
 22. Stabryła, A., Wawak, S. (red.) (2012). Metody badania i modele rozwoju organizacji. Kraków: Mfiles.pl.
 23. Szaja, M. (2015), Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie. Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 281-296.
 24. Szaja, M. (2016). Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84), 99-111.
 25. Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu