BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frydrych Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
State and Developments of the Retail Market of Treasury Bonds in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 95-107, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obligacje, Obligacje skarbowe
Bonds, Treasury bond
Uwagi
Kody JEL: G12, G17, G18
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu, perspektyw oraz uwarunkowań rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce. Posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury, metoda obserwacji, analiza danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Analiza pozwoliła zwrócić uwagę na to, że wzrost oszczędności gospodarstw domowych jest szansą dla rynku detalicznych obligacji skarbowych. Mogłoby to m.in. zmniejszyć ryzyko wynikające z zaangażowania inwestorów zagranicznych i przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wynikającego z działań inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to assess the condition, prospects and determinants of the development of the retail Treasury bond market in Poland. The article uses the following research methods: literature analysis, observation method, data analysis published by the Ministry of Finance and the National Bank of Poland. As a result of the analysis, attention was paid to the chances for the development of the retail Treasury bond market in Poland resulting from the increase in household savings. It would also contribute to reducing the risk resulting from the involvement of foreign investors in the domestic government bond market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. GUS (2018). Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/ budzety-gospodarstw-domowych-w-2017-r-,9,12.html (8.04.2018).
 3. Jagielnicki, A. (2013). Catalyst - odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewne czasy. Gliwice: Helion.
 4. Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. MF (2015). Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ strategie-zarzadzania-dlugiem (19.04.2018).
 6. MF (2018). Ministerstwo Finansów, Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne (09.04.2018).
 7. NBP (2018). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r. Pobrane z: http:// nbp.pl (08.04.2018).
 8. Obligacje skarbowe (2018). Pobrane z: http://www.obligacjeskarbowe.pl (8.04.2018).
 9. Oferta... (2018). Oferta obligacji oszczędnościowych. Pobrane z: http://finanse.mf.gov.pl/web/wp/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne/biezaca-oferta (9.04.2018).
 10. Pyka, I. (red.). (2010). Rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 11. Ustawa z 17.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
 12. TNS, ZBD (2016). Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie. Pobrane z: http://zbp. pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2016/oszczedzanie/oszczdzanie_-_ wyniki_badania.pdf (23.03.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu