BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borychowski Michał (Poznań University of Economics, Poland), Matuszczak Anna (Poznań University of Economics, Poland), Stępień Sebastian (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Sugar Market in Poland in the Context of the Support of Agricultural Policy. Current Situation, Trends and Projections
Rynek cukru w Polsce w kontekście wsparcia polityki rolnej. Stan aktualny, trendy, projekcje
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 4, s. 5-13, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Przemysł cukrowniczy, Rynek cukru
Agricultural policy, Sugar industry, Sugar market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q02, Q11, Q13, Q18.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji na rynku buraka cukrowego i rynku cukru w Polsce w warunkach zmian wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i określenie przewidywanego rozwoju do 2030 roku. Autorzy dowodzą, że ze względu na wagę sektora w całym rolnictwie polityka interwencyjna w tym obszarze jest kluczowa, na co wskazują pozytywne ekonomiczne i środowiskowe efekty związane z funkcjonowaniem rynku. Konieczność wsparcia wynika także z obserwowanej zmienności produkcji, cen i dochodów. Zakres przestrzenny badań obejmuje Polskę wraz z odniesieniem do analizy regionalnej i porównaniem do innych krajów UE. Zakres czasowy to okres ponad 20 lat - od 1997/1998 do 2018/2019, a dla projekcji 2030 rok. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the situation of the sugar beet and sugar market in Poland in the context of changes to the Common Agricultural Policy of the European Union, and to present prospects for the development of these markets until 2030. The authors prove that, due to the significance of these markets for the whole agricultural sector, an intervention policy regarding the sugar beet and sugar markets is crucial, which is indicated by various positive economic and environmental effects connected with the functioning of this sector. The necessity for intervention stems also from the observed volatility of production, prices and incomes. The spatial scope of the research encompasses the whole area of Poland by applying a regional approach in some analyses (voivodeships) and a comparison with the Member States of the EU. The analyses cover a period of over 20 years - from 1997/1998 to 2018/2019 - as well as a projection for 2030. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aragrande, M., Bruni, M., Loi, A., Esposti, R. (2017). The effect of EU 2006 sugar regime reform on vertical price transmission. Agricultural and Food Economics, 5 (18), https://doi.org/10.1186/s40100-017-0087-8
 2. Cieślukowski, M., Mutascu, M. (2018). Fiscal consequences of the abolition of sugar levies. Economics and Business Review, 4 (18), 4, 83-96.
 3. Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets (2019). Sugar Price Reporting. Brussels.
 4. Council Regulation (EC) No 318/2006 of 20 February 2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector. OJ L 58/1 of 28.02.2006.
 5. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text with EEA relevance). OJ L 140/16 of 05.06.2009.
 6. European Commission (2014). Sugar Price Report, Agri C4. Committee for the Common Organisation of Agricultural Market, Brussels.
 7. European Commission (2019a). Sugar. Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/ plants-and-plant-products/plant-products/sugar_en [accessed: 17.11.2019].
 8. European Commission (2019b). Voluntary coupled support. Review by the Member States of their support decisions applicable as from claim year 2019. Ref. Ares(2019)5742211. Brussels.
 9. Gniewowska, E., Maziarek, A. (2015). Prawidłowa agrotechnika buraków cukrowych. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Łosiów.
 10. GUS (2014). Polska 1989-2014. Warszawa.
 11. GUS (2017). Rolnictwo 2016. Warszawa.
 12. GUS (2018). Rolnictwo 2017. Warszawa.
 13. GUS (2019). Rolnictwo 2018. Warszawa.
 14. Hess, T.M., Sumberg, J., Biggs, T., Georgescu, M., Haro- -Monteagudo, D., Jewitt, G., Ozdogan, M., Marshall, M., Thenkabail, P., Daccache, A., Marin, F., Knox, J.W. (2016). A sweet deal? Sugarcane, water and agricultural transformation in Sub-Saharan Africa. Global Environmental Change, 39, 181-194.
 15. International Sugar Organization (2019). The Sugar Market. London. Retrieved from https://www.isosugar.org/sugarsector/ sugar [accessed: 17.11.2019].
 16. Jamora, J.B., Gudia, S.E.L., Go, A.W., Giduquio, M.B., Orilla, J.W.A., Loretero, M.E. (2019). Potential reduction of greenhouse gas emission through the use of sugarcane ash in cement-based industries: A case in the Philippines. Journal of Cleaner Production, 239.
 17. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2019). Informacja o sytuacji na rynku cukru. Biuro Analiz i Strategii KOWR, Warszawa.
 18. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (2019a). Wyniki kampanii 2018/19. Retrieved from https://kzpbc. com.pl/informacje,2,pl,news,2,1,112.html [accessed: 17.11.2019].
 19. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (2019b). Wyniki produkcyjne w Polsce. Retrieved from https:// kzpbc.com.pl/wyniki-produkcyjne-w-polsce,50,pl.html [accessed: 04.11.2019].
 20. Maitah, M., Rezbova, H., Smutka, L., Tomsik, K. (2017). European Sugar Production and its Control in the World Market. Sugar Tech, 18 (3), 236-241, https://doi. org/10.1007/s12355-016-0439-9
 21. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (2011). Etapy reformy rynku cukru. Warszawa.
 22. Pop, L.N., Rovinaru, M., Rovinaru, F. (2013). The challenges of sugar market: an assessment from the price volatility perspective and its implications for Romania. Procedia Economics and Finance, 5, 605- -614.
 23. Rezbova, H., Maitah, M. (2015). EU Quota Sugar Market Concentration - the Main Drivers of EU Sugar Market. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 7 (4), 131-142, https://doi.org/10.7160/ aol.2015.070413
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1970.
 25. Ruggeri, G., Corsi, S. (2019). An analysis of the Fairtrade cane sugar small producer organizations network. Journal of Cleaner Production, 240, https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2019.118191
 26. Szajner, P. (Ed.) (2005). Rynek cukru - stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, 28
 27. Szajner, P. (Ed.) (2012). Rynek cukru - stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, 39.
 28. Szajner, P. (Ed.) (2019). Rynek cukru - stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, 46.
 29. Szarejko-Pater, A., Pachnicki, A. (2019). Rynek cukru, 9. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 30. Wnorowski, H. (2018). Biznes cukrowniczy w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot produkcyjnych - przypadek Polski. International Economics, 23, 103-116, http:// dx.doi.org/10.18778/2082-4440.23.03
 31. World Trade Organization (2005). European Communities - Export Subsidies on Sugar. AB-2005-2. Report of the Appellate Body.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu